2006 MAYIS KPDS- GRAMER ÇALIŞMASI- AÇIKLAMALI CEVAPLAR- SORU 6

Bu bölümde bir önceki bağlantıda verilen 2006 MAYIS KPDS kelime ve gramer bölümünün 6. sorusu için açıklamalı cevabı bulabilirsiniz.

6. Having read so many contemporary American writers, I ---- to feel impatient with the kind of 
fiction that ---- in England.

A) was beginning / will have been written 
B) had begun / has been written 
C) have begun / would have been written 
D) would begin / is being written 
E) began / was being written

Sorular bağlantısında da görülebileceği gibi doğru cevap e şıkkıdır. Peki diğer şıkları nasıl eleriz? Öncelikle kökteki \"Having read\" yapısının aslında \" Because I had read ya da After I had read\" anlamına geldiğini görebilmek gerekmektedir. 

A. \"was beginning\" geçmiş (past) bir zamandır (tense)dir. Oysa ki \" will have been written\" gelecek zaman bildirir. Bu ikilinin zaman bildiren bir cümlede beraber kullanılmaları olası değildir. 

B. \" had begun\" geçmiş (past) bir zamandır (tense)dir. Oysa ki \" has been written\" şimdi ile ilgili fikir verir. Başka bir değişle adından da anlaşılacağı gibi İngilizcenin \"present\" olarak adlandırılan zaman kullanımlarındandır. Bu ikilinin zaman bildiren bir cümlede beraber kullanılmaları olası değildir. 

C. Yukarıda da belirtildiği gibi \" have begun\" \"present\" iken, \" would have been written\" geçmiş bildirir. İngilizce de bu kullanımlara \" perfect modal ( can, could, should, would, might etc.)\"adı verilir ve yapısı  \"modal+ have + V3\" şeklindedir. Yukarıdaki örnek edilgen (passive ) olduğu için \"been\" de kullanılmıştır.  Bu ikilinin zaman bildiren bir cümlede beraber kullanılmaları olası değildir. 

D. \"would begin\" aslında bir çok anlama gelebilir ve birçok zamanla ilgili fikir verebilir. \"used to\"  anlamında geçmişte yapılan alışkanlık, \" If conditional kullanımıyla gerçekte olmayan hayali bir durum bildirme\", duruma göre \"will\" modallının geçmiş formu olarak kullanılabilir. Ya da rica da bulunurken ricayı daha nazik ve resmihale getirmek için kullanılabilir. Ancak köke ve ikilinin diğer tarafındaki \" is being written\" yapısına bakıldığında, bu anlamların hiç birinin bu boşluk için uygun olmadığı görülebilir. 

Yani aslında A, B ve C şıkları köke bakmaksızın, sadece şıklarda verilen ikililerin uyumsuzluklarından dolayı elenebilir. D şıkkı için köke bakarak anlama odaklanmak daha sağlıklı bir yaklaşım olur. E şıkkında ise ikililer arasındaki uyumdan yola çıkılarak kökteki anlama bakıldığında doğru cevap  olduğu anlaşılabilir. 

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
nokta tarafından; 24-03-2012 21:02 tarihinde yazıldı...
 
Okurların yorumarını bekliyorum. Gerek açıklamaların netliği gerek daha fazla açıklama gerektiği düşünülen kısımlar için. Ya da sizin açıklamalrınız ya da örnek cümleleriniz varsa açıklaması yapılan gramer konularıyla ilgili olarak paylaşabiliriz.