2017 yılı Eylül ayına göre kamu personel sayıları

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan 2017 yılı Eylül ayı verilerine göre hizmet sınıfları itibarıyla kamu personel sayısına yer vereceğiz.
 Ayrıca 2017 yılı Temmuz ayı ile 2017 yılı Eylül ayı personel sayıları arasında karşılaştırma yapacağız.

* 2017 yılı Eylül ayına göre memur sayıları

1. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: 537.730 (Temmuz 2017 yılı 537.730)

2. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: 2.107 (Temmuz 2017 yılı - 2.107)

3. Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: 406.539 (Temmuz 2017 yılı - 406.539)

4. Teknik Hizmetler Sınıfı: 144.027 (Temmuz 2017 yılı - 144.027)

5. Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı: 878.952 (Temmuz 2017 yılı - 878.952)

6. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: 4.827 (Temmuz 2017 yılı - 4.827)

7. Emniyet Hizmetleri Sınıfı: 261.625 (Temmuz 2017 yılı - 261.625)

8. Din Hizmetleri Sınıfı: 102.725 (Temmuz 2017 yılı - 102.725)

9. Yardımcı Hizmetler Sınıfı: 111.006 (Temmuz 2017 yılı - 111.006) olmak üzere, toplam 2.449.538 (Aralık - 2.449.538) memur bulunmaktadır.

2017 yılı Temmuz ayından 2017 yılı Eylül ayına kadar personel sayılarında hiçbir değişiklik olmaması dikkatlerden kaçmamaktadır. Halbuki kamu personelinden emekli olan, istifa eden görevden atılan vb. olmasına rağmen Temmuz verileriyle Eylül verilerinin aynı olması kafa karışıklığına sebep olmaktadır.

* 2017 Eylül ayına göre kamu personel sayıları

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan Eylül verilerindeki istihdam şekillerine göre;

Memur; 2.449.538 (Temmuz 2017 - 2.449.538)

Hakim ve Savcı; 17.400 (Temmuz - 17.400)

Öğretim Elemanları; 128.277 (Temmuz -128.277)

Sözleşmeli Personel; 163.800 (Temmuz - 163.800) (4/B Sözleşmeli Personel; 57.661, Diğer Sözleşmeliler; 22.319, KİT'lerdeki Sözleşmeli Personel; 72.429, Mahalli İdarelerdeki Sözleşmeli Personel; 11.391)

İşçi; 320.591 (Temmuz - 320.591) 2017 yılı Temmuz ayından 2017 yılı Eylül ayına kadar personel sayılarında hiçbir değişiklik olmaması dikkatlerden kaçmamaktadır.

Geçici Personel ; 20.363 (Temmuz - 20.363)

Asker Sayıları; 241.389 (Temmuz - 241.389) olmak üzere toplam 3.341.358 (Temmuz 3.341.358) kamu personeli istihdam edilmektedir.

Devlet Personel Başkanlığı yayımlamış olduğu bilgi notunda; MİT Müsteşarlığı personeli bu sayılara dahil değildir. 657 4/B, 399, 5393/49 Teşkilat Kanunlarına göre sözleşmeli personel sayılarını kapsamaktadır. PTT A.Ş Sözleşmeli Personeli Sözleşmeli Personele dahildir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş, Vakıflar Bankası T.A.O gibi kamu bankalarında istihdam edilen işçileri de kapsamaktadır. Jandarma Hizmetleri ve Sahil Güvenlik Hizmetleri sınıfı personel toplamı 88.001 Askeri Personel sayılarına dahildir.

* 2017 Eylül ayına göre engelli memur sayısı

2017 yılı Eylül ayına ait engelli memurların hizmet sınıflarına göre dağılımı şu şekildedir.

1- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 5.129, Erkek; 14.552) 19.681

2- Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 1.099, Erkek; 1.236) 2.335

3- Teknik Hizmetler Sınıfı: (Kadın; 373, Erkek; 1.927) 2.300

4- Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 2.067, Erkek; 3.823) 5.890

5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 30, Erkek; 69) 99

6- Din Hizmetleri Sınıfı: (Kadın; 132, Erkek; 1.135) 1.267

7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı: (Erkek; 1)1

8- Yardımcı Hizmetler Sınıfı: (Kadın; 3.118, Erkek; 15.177) 18.295

Bu rakamlar toplandığında 11.951kadın ve 37.922erkek engelli olmak üzere, toplam; 49.873engelli memur istihdam edilmektedir. 2017 yılı Nisan ayı ile Eylül ayı arasında 926 kişilik bir artış olmuştur. Ayrıca, Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı hariç sekiz hizmet sınıfında engelli memur istihdam edilmektedir. Demek ki Kanunda istisna olmamasına rağmen her hizmet sınıfına memur alınmıyormuş.

Bu rakamlar incelendiğinde 111.006 kişiye ulaşan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin yanında (Kadın; 3.118, Erkek; 15.177) 18.295 engelli YHS personelinin olmasıdır. Bu görevlerin hizmet alımı yöntemiyle yapılacağı dikkate alındığında bize göre sorun olan bu durumun çözülmesi gerekiyor. Kaldı ki YHS personelinin yaptığı işler asli ve sürekli kamu hizmeti olarak kabul edilmediği için memur tanımına da uymamaktadır.

Eğer bir de taşeron işçilerin 657 sayılı Kanun'un 4/c maddesine göre geçici personel olması sağlanır, kısa bir süre sonra da bunlar YHS personeli olarak memur yapılırsa kamu personel sistemi içinden çıkılmaz hale gelecektir.

* Personel sayıları gerçeği yansıtıyor mu?

Daha önce yayımlanan istatistiki verilerin altında; "1) Personel kadro ve pozisyonlarına ilişkin sayılar kamu kurum ve kuruluşların gönderdikleri verilerden derlenmiştir" ifadeleri varken yeni istatistiki verilerin altında bu bilgilere yer verilmemiştir. Demek ki yeni veriler kamu kurumlarının inisiyatifine bırakılmadan toplanmıştır. Yeni verilere göre sadece Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait personel verileri yer almamaktadır. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan alınacak 4-c sigortalı sayıları ile yukarıda yer verilen sayılar kıyaslandığında verilerin gerçek rakamları yansıtmadığı açıkça görülecektir. Yine Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan veriler de gerçek rakamlardan uzak olup, her üç kurum tarafından yayımlanan rakamların kıyaslandığında ciddi farklar olduğu görülecektir. Daha önceki yazılarımızda DPB ile Maliye Bakanlığı verileri arasındaki uçurumu rakamlarla açıklamıştık. Kaldı ki Engelli personel sayıları hariç, Temmuz ayı verileri ile Eylül ayı verileri birebir aynı ise bu durum dahi tek başına rakamlardaki tutarsızlığı göstermektedir.

Kamu personel sayılarının dahi net olarak bilinmediği bir kamu yönetiminin sağlıklı bir yapı sergilediğini iddia etmek mümkün değildir. Halbuki kurulacak Web Servisler aracılığıyla çok basitçe ve emek harcanmadan kamu personel sayıları tespit edilebilecekken hala bu sistemlerin bugüne kadar kurulamaması düşündürücüdür. Özetle kamu personel sayılarını dahi net olarak bilemeyen bir durumda olduğumuzu üzülerek belirtmek isteriz, varın gerisini siz anlayın.

Ahmet Ünlü

 Yeni Şafak

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!