653 sayılı KHK’nin getirdikleri

653 sayılı Kanun Hükmünde Kararname bugünkü 17 Eylül 2011 tarihi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

653 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

653 sayılı KHK ile bazı KHk ve kanunlarda yapılan önemli değişiklikler şunlardır:

3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname;

Dış Ticaret Müsteşarlığının yerine 637 sayılı KHK ile kurulan Ekonomi Bakanlığındaki Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı kaldırıldı. Bunun yerine Denetim Hizmetleri Başkanlığı kuruldu. Dış Ticaret Kontrolörleri ile Stajyer Dış Ticaret Kontrolörleri de Dış Ticaret Uzmanı ve Dış Ticaret Uzman Yardımcısı oldular.

29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece verilmemesi halinde bedeli mukabilinde resen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme yetkisi verildi.

Bakanlığın görevlerinden bir kısmını veya tamamını, talepleri üzerine, yeterli teknik teşkilatı olduğu kabul edilen kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilme yetkisine son verildi.

22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun;

Diyanet İşleri Başkanlığına, yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırmalar yapmak ve Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek üzere, 40 adet Başkanlık Müftüsü atanabilecek.

Başkanlık vaizi kadrolarına sadece İl müftüleri ile en az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim mezunu olan daire başkanlarının atanabilmelerine olanak veren hüküm değiştirilerek kapsamı genişletildi.

Başkanlık Vaizi ve Başkanlık Müftüsü olarak çalışacaklar da kadro karşılığı sözleşmeli personel arasına dahil edildi.

Kur’an kurslarına katılabilmek için ilköğretimi bitirmiş olma şartına son verildi.

Önümüzdeki 1 yıl içinde 657 sayılı Kanunun 4/(B) maddesine göre imam-hatip ve Kur’an kursu öğreticisi unvanlı 1.000 adete kadar sözleşmeli personel, KPSS şartı aranmaksızın, sadece mesleki uygulamalı sınavla belirlenecek.

Başkanlığa bağlı Kur’an kurslarında valilik veya kaymakamlık onayı ile eğitim öğretim dönemi içinde fahri olarak veya ek ders ücreti karşılığında görev yapan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde müracaat edenlerden;

a) Başkanlıkça verilmiş yeterlik belgesine sahip olmak şartıyla, toplam beş yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar ile 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar doğrudan,

b) 1/1/2005 tarihinden itibaren toplam bir yıl ve daha fazla hizmeti bulunduğu halde yeterlik belgesi olmayanlar ise Başkanlıkça açılacak mesleki yeterlik sınavına katılarak başarılı olmaları halinde,

Kur’an kursu öğreticisi kadrolarına atanabilecekler.

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu;

657 sayılı kanunda düzenlenen açıktan vekil olarak atanılabilecek kadrolar arasına mevcut köy ve kasaba imamlığının yerine vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık görevleri de eklendi.

21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu;

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ile Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarında görev alanlara huzur hakkı ödemesi getirildi.

14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun;

Kalkınma Bankası yönetim kurulu başkanlığı ile genel müdürlük görevlerinin vekaleten yürütülmesindeki 6 aylık süre sınırlaması kaldırıldı.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvellerde Kalkınma Bakanlığı ve Diyanet İşleri başkanlığı ile ilgili değişiklikler yapıldı.

 www.memuruz.biz


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Misafir tarafından; 20-01-2013 23:28 tarihinde yazıldı...
 
ozaman gidipmedresede hocalık yapsın ne arıyor diyanetin kapısında benim bi arkdşta 8 yıl kusta okumuş yazk ki gidip nakadan kredi çekti ne kadar okudugu önemli değil nasıl okudugu ne içinokudugu önemli..adamda ne makam ne kıraat ne tecvid var fıkıhta ihtisas yaptım diyor icmanın tanımını bilmiyor yemişim medreseyi.....
Misafir tarafından; 30-08-2012 14:16 tarihinde yazıldı...
 
ilahiyat mezunu 4 yıl okuyor benim kareşim 14 yıldır medrese eğitimi alıyor ve senin ilahiyat hocan bile medreselere gelip bilmediği şeyleri öğreniyor
Misafir tarafından; 28-03-2012 09:00 tarihinde yazıldı...
 
ulan kpss puanı almış bir elham okuyamıyor gelde görev ver
Misafir tarafından; 31-12-2011 17:49 tarihinde yazıldı...
 
Arkadaşlar lütfen peşin hükümlü olmayalım.Sizin fahri dediğiniz insanlar bu kurumun en ezilmiş grubu. 300-500 lira gibi ücretlere,kimi zamanda ücretsiz ve gönüllü olarak görev yapmış insanlar. üstüne üstlük bu kişilerinde yeterlilik ve 80 üzeri bile kpss puanı olan kişiler. ilahiyat mezunlarından sıra gelmeyip atanamayan imam hatipliler. rica ediyorum insanlara peşin hükümlü olmayın.
bergüzar tarafından; 29-10-2011 18:09 tarihinde yazıldı...
 
yazıklar olsun diyanete adaletten bahsetmeyin sakın çünkü hakkınız yok buna torpile çanak tutan bir kurumun adı diyanet olamaz biz kpss ile uğraşalım torpilliler yerleşsin