Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

öğretim üyesi alınacaktır.
Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri, (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

BİRİM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Profesör

1

1

Problemli internet kullanımı, eğitimde ekran videoları ve blog kullanımıyla ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Erken çocukluk döneminde ana baba eğitimi alanında çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Teorisi

Profesör

1

1

Eğitim Fakültesi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

2

1

Test Eşitleme konusunda çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

2

1

Kelime hazinesi ve konuşma eğitimiyle ilgili çalışmaları bulunmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

2

1

Grup, halka ve modül teorisi ve cebir konularında çalışmaları olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

2

1

Kuantum termodinamik ve enformasyon teorisi konularında çalışmaları olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Matematik

Doçent

2

1

Akışkanlar mekaniği, disk akışı, hidrodinamik kararlılık, sınır tabaka problemleri ve numerik çözümler konularında çalışmaları olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Nükleer Fizik

Doçent

2

1

Hadronların nükleer ortam özellikleri ve nükleer ortamda toplam ve ortalama kuralları konularında çalışmaları olmak.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Botanik

Doçent

2

1

Biyoloji alanında doçent unvanı almış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Entomoloji

Doçent

2

1

Meyve Zararlıları konusunda çalışmaları olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Doçent

2

1

Doku kültürü yöntemiyle tohumluk çoğaltımı üzerine çalışmaları olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Doçent

2

1

Tohumların depolanması ve mühendislik özellikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

4

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak, sağlık turizmi ve ekonomik krizlerin turizme etkileri konularında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yardımcı Doçent

5

1

LeFort kırıkları, hızlı üst çene genişletmeleri ve dental implant konularında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Sigara içicilerde beyin kan akımının Doppler US ile değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

4

1

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Yardımcı Doçent

4

1

Tarla Bitkilerinde doktora yapmış olmak ve Tarla Bitkileri ile ilgili biyoteknolojik çalışmaları olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

1

Biyosüreç optimizasyonu ve enzim üretimi konularında çalışmaları olmak.


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!