Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Akdeniz Üniversitesi 13 araştırma görevlisi alacaktır.

   AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne 2547 Sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazetede) yayımlanan \"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik\" hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.

  2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama. Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Üreme Biyolojisi programında Yüksek Lisans eğitimi yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Aralık 2010
  2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama.İlgili Fakültelerin Kimya Bölümü mezunu olmak ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimi yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Aralık 2010
  (2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimi yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Aralık 2010
  2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama. Seramik Anasanat Dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Aralık 2010
  2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama. Su Ürünleri Mühendisliği anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Aralık 2010
  2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama. Bitki Koruma anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Aralık 2010
  2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama. Çevre Mühendisliği anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Aralık 2010
  2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama. Peyzaj Mimarlığı anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Aralık 2010
  2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Aralık 2010
  (2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca) Tarih Bölümü mezunu olmak, Tarih Anabilim Dalından Yüksek Lisans mezunu olmak ve Tarih Anabilim Dalı Doktora eğitimi yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Aralık 2010
  (2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca) Gerontoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans eğitimi yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Aralık 2010
  (2547 s.y.50/d mad.uy)Fen Ed.Fak.Türk Dili ve Ed.Böl.veya Eğ.Fak.Ortöğ.Sos.Al.Eğ.Böl.Türk Dili ve Ed.Öğr.mez.olm.ve Ortöğ.Sos.Al.Eğ.ABD Türk Dili ve Ed.Öğret.Tezli Y.Lis. eğitimi yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Aralık 2010
  (2547 Say.Kan.50/d mad. uyarınca) Dil ve Tarih-Coğrafya Fak.veya Edeb.Fak.nin veya Fen-Edeb.Fak.nin Türk Dili ve Ed.Böl.mez.olmak ve Türk Dili ve Ed.ABD Tezli Y.Lisans eğitimi yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 09 Aralık 2010

akademik personel
Düşük
 
Yüksek Toplam 1 oy
Henüz yorum yazılmadı!