Artan Oranlı Gelir Vergisi Tarifesi Memurları da Mağdur Ediyor

Artan oranlı gelir vergisi tarifesi, bazı memurların maaşlarında dönemsel düşüşlere sebep olmaktadır.
Bugün 17 Aralık ve 2 gün önce kamu çalışanlarına, içinde bulunduğumuz ve sona ermekte olan 2010 yılının son maaşı olan 15 Aralık maaşları ödendi.
Kamu çalışanlarına da uygulanmakta olan artan oranlı gelir vergisi tarifesi, işçilerin ve sözleşmeli  (Örneğin; ek ödemeleri EUROCONTROL tarafından karşılanan DHMİ Havacılık Çalışanları… Sahi onların 1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6009 sayılı Kanunla artırılan Havacılık Tazminatı ödemeleri ne oldu? Kamu çalışanlarına yapılan Ek Ödemeler genelde Gelir Vergisine tabi tutulmazken, tamamı zorunlu bir kural olarak EUROCONTROL tarafından karşılandığı için Devlete hiçbir ek mali yük getirmeyen Havacılık Tazminatı niçin Gelir Vergisi kesintisine tabi tutuldu? En kısa zamanda bu konuya da değinelim.) personelin aylık ücretlerinde dönemsel düşüşlere sebebiyet verdiği gibi kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılan memurların aylık sözleşme ücretlerinde de dönemsel düşüşlere sebep olmaktadır.

İçinde yaşadığımız Aralık ayının 15\'inde ödenen aylık sözleşme ücretleri bunu açıkça göstermektedir.

Örneğin; Devlet Planlama Teşkilatında (DPT) kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan bir Şube Müdürü aile yardımı dahil % 15 oranıdaki Gelir Vergisi dilimine tabi olduğu 15 Ocak 2010’da 2.047 TL. aylık sözleşme ücreti almış iken, %27 oranındaki Gelir Vergisi dilimine tabi olduğu 15 Aralık 2010 tarihinde ise yılın ikinci yarısı için aylık ve ücretlerde yapılan %3,59 oranındaki artışa rağmen  1.929 TL. aylık sözleşme ücreti almıştır.

Olması gereken durumda, bu memurun 2.047 TL. olan aylık sözleşme ücretinin temmuz zammı sebebiyle %3,59 oranında artması gerekirken, aksine, artan oranlı vergi tarifesi uygulaması sonucunda 118 TL. azalmıştır.

Yani bırakın temmuz zammından faydalanmayı, bu memurların maaşlarında düşüşler yaşanmaktadır.

Bu memurların bazı başka kurumlardaki emsallerine göre az da olsa nispeten yüksek ücret aldıkları doğrudur. Gelir vergisinin az kazanandan az, çok kazanandan çok alınması ilkesini de savunmaktayız ve zaten bu memurlardan, gelir vergisi matrahlarının emsallerinden yüksek olması sebebiyle daha yüksek miktarlarda gelir vergisi kesintsi yapılmaktadır.

Anacak, aydan aya kendilerine ödenen maaş ve ücretlerle geçinmek zorunda olan kamu çalışanlarının, bırakın 6 ayda bir yapılan cüz’i maaş zammından faydalanmayı, akla, mantığa ve vicdanlara sığmayacak bir şekilde, neredeyse 3 ayda bir maaş ve ücretlerinde azalış olması durumunun, ilgili ve yetkili merciler nezdinde nasıl kabul gördüğünü, nasıl bir gerekçeye tabi tutulduğunu anlamakta güçlük çekmekteyiz.

Memuruz.biz


emniyet
Düşük
 
Yüksek Toplam 6 oy
Misafir tarafından; 18-12-2010 01:04 tarihinde yazıldı...
 
Sadece normal kadrolularda değil 4/b ve 4/c sözleşmelilerde de bu sorun var, biz sözleşmeli personel olarak yılın son aylarında değil, ssk lı olduğumuz için maaş düşmesine temmuz ayından sonra giriyoruz yani vergi dilimine, az kazanan daha mı çok vergi vermeli? Kadrolu arkadaşlar aralık ayına kadar vergi dilimine bile girmezken bence adaletsizlik sözkonusu.