Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu"nun ilgili maddeleri ile "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, doçentlik belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı suretlerini, askerlik durum belgesini, özgeçmişini, bilimsel yayımlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını üniversiteye katkılarını da kapsayan ve belgeleyen 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, anabilim dalı ve yabancı dilini belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretleri ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili akademik birime;

Adayların, gazete ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversiteler arası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.


BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

Artvin Meslek Yüksekokulu

Ormancılık

Avcılık ve Yaban Hayatı

Profesör

1

1

İlgili alanda çalışmaları bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Türk İslam Düşüncesi Tarihi

Yardımcı Doçent

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği

Fotogrametri

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Toplu Beslenme Sistemleri

Yardımcı Doçent

4

1

Gıda Mühendisliği veya Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda çalışmaları bulunmak.


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!