Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Alımı

D.K.K Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Alım İlanı

T.C. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KARAMÜRSELBEY EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI ALTINOVA/YALOVADENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

BAŞVURU KILAVUZU 2011

Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı

2011

BAŞVURU ADRESLERİ

www.tsk.tr,www.dzkk.tsk.tr, www.damyo.edu.tr,www.damyo.tsk.tr

DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ALIM FAALİYET TAKVİMİ

ÖN KAYITLARIN İNTERNETTEN GİRİŞ TARİHLERİ 01 NİSAN - 31 MAYIS 2011
İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI ÇAĞRILARININ İNTERNETTEN YAPILMASI 04-29 TEMMUZ 2011
İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI 02-13 AĞUSTOS 2011
SAĞLIK MUAYENESİ İŞLEMLERİ 03 AĞUSTOS-29 EYLÜL 2011
KESİN KAYIT TARİHLERİ ASİL LİSTE 18-26 AĞUSTOS 2011 YEDEK LİSTE 05-29 EYLÜL 2011

İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİRLİK ADRESİ Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Öğrenci ve Uzman Erbaş Temin Kısım Amirliği 77730-Altınova/YALOVA
İNTERNET ADRESLERİ www.tsk.tr www.dzkk.tsk.tr www.damyo.edu.tr www.damyo.tsk.tr
TELEFON 0 226 462 83 10 - Dahili (1594-1595)
e-posta ADRESİ damyo.alim@dzkk.tsk.tr

GENEL AÇIKLAMA

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Ön Kayıtlar, 2\'nci Seçim Aşama Sınavlarına çağrı yapılması ve 2\'nci Seçim Aşama Sonuçlarının açıklanması sadece www.tsk.tr,www.dzkk.tsk.tr,www.damyo.edu.tr ve www.damyo.tsk.tr

internet adreslerinden yapılacaktır. Posta yoluyla işlem yapılmayacaktır.

İ Ç İ N D E K İ L E R

BÖLÜM-I GENEL BİLGİLER

GENEL BİLGİLER 1

BÖLÜM-II GİRİŞ KOŞULLARI

1. SOSYAL DURUM, AHLAK VE KARAKTERLE İLGİLİ KOŞULLAR 1

2. ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR 2

3. SAĞLIK VE YAŞ İLE İLGİLİ KOŞULLAR 2

BÖLÜM-III ÖN KAYIT İŞLEMLERİ

1. İNTERNETTEN ÖN KAYITLAR HANGİ TARİHLER ARASINDA VE NASIL YAPILACAKTIR? 3

2. İNTERNETTEN ÖN KAYIT YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 3-4

BÖLÜM-IV KAYIT-KABUL İŞLEMLERİ

1. BAŞVURULAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR? 4

2. İNTERNETTEN ÖN KAYIT İŞLEMLERİNİN SONUÇLARI ADAYLARA

NASIL DUYURULACAKTIR? 4

3. İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRILACAK ADAYLAR NASIL TESPİT EDİLECEKTİR? 5

4. İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAKTIR? 5

5. İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI VE HASTANE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 6

6. ASİL VE YEDEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ, İLANI VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 7

7. KESİN KAYIT HAKKI ELDE ETMEK İÇİN GERÇEKLEŞMESİ GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR? 7

8. ÖZEL KOŞULLAR 7

9. MÜRACAAT EDECEK ADAY ÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER 7

10. KONTROL MAKSATLI BİLGİLER 8 TABLO-2 LİSE VE DENGİ OKUL TÜR KODLARI 9 TABLO-3 LİSE VE DENGİ OKUL ALAN/DALLARI 10-11-12-13 TABLO-4 ADAY ÖĞRENCİLERDE ARANILAN BOY-KİLO STANDARTLARI 14-15-16 DENİZ ASTSUBAY SINIFLARINI TANITICI ÖZET BİLGİLER 17-18

BÖLÜM-I GENEL BİLGİLER

1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yüzer ve kara birliklerinde sınıfı ile ilgili kadro görevini yürütecek düzeyde Deniz Astsubayı yetiştirmek amacıyla; Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Lise ve Dengi Okul mezunu öğrenci alınacaktır.

2. Eğitim ve Öğretim süresi; 2 (İki) yıldır.

3. Öğrenciler, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı sorumluluğunda;

a. Güdümlü Mermi, Topçu, Atış Kontrol, Torpidocu, Mayın, DSA (Denizaltı Savunma Aletleri), Porsun, Radar, Seyir, Telsiz, Elektronik, OBİ Teknisyenliği, İkmal ve İdari sınıflarında Altınova/YALOVA\'da,

b. Motorcu, Yara Savunma, Elektrikçi, sınıflarında Derince/KOCAELİ\'de, eğitime tabi tutulurlar.

Yukarıda belirtilen sınıflardan; Topçu, Seyir, Telsiz, Motorcu, Elektrikçi, Elektronik, OBİ Teknisyenliği, İkmal ve İdari sınıflarına alınacak öğrencilerin bir kısmı Sahil Güvenlik Komutanlığı adına yetiştirilecek olup; öğrencilerin seçimi, sınıflandırma işlemleri sırasında yapılacaktır.

c. Deniz Astsubay sınıflarını tanıtıcı özet bilgiler, kılavuzun 17. ve 18. sayfalarında yer almaktadır.

UYARI: Kılavuzun tamamını okumadan internetten ön kayıt yapmayınız. Yapacağınız yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü size ait olacaktır.

BÖLÜM-II GİRİŞ KOŞULLARI

1. SOSYAL DURUM, AHLAK VE KARAKTERLE İLGİLİ KOŞULLAR:

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. Kendisinin;

(1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ve ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

(2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,

(3) Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması,

(4) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyetinin bulunmaması,

(5) Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli sakıncalı halleri bulunmaması,

(6) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

c. Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla birlikte nikahsız yaşamamak, ç. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek,

d. \"Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler için Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik\"te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

e. Askerlik hizmetini yapmamış olmak,

f. Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak, sivil okullardan ise çıkarılmış olmamak.

2. ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR:

a. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan Lise ve Dengi Okullardan 2011 yılında mezun olacak adaylar için; 2\'nci seçim aşama sınavlarının başlangıç tarihine kadar mezun durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2010 yılında mezun olmak.

b. Yurt dışındaki okullardan (lise ve dengi okullar) mezun öğrenciler için mezun olduğu okulların denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak,

c. Başvuru Kılavuzunun TABLO-2\'de yer alan okul türlerinden ve kılavuzun TABLO-3\'te belirtilen alan/bölümlerinden mezun olmak,

ç. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 yılında yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)\'na katılmış olmak,

d. Aday öğrencilerin, TABLO-3\'te yer alan, alan/bölümlerinin karşısında belirtilen YGS puan türüne göre Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığınca belirlenecek taban puanı almış olmak,

e. Şehit, Malül Gazi ve Muharip Gazi çocukları için, alınacak öğrenci sayısının % 5 (beş)\'i oranında ilave kontenjan verilecek olup, bahse konu adayların 2011 YGS\'ye katılmış olmaları gerekmektedir. TABLO-3\'te yer alan, alan/bölümlerinin karşısında belirtilen YGS puan türünden Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığınca belirlenecek taban puanın % 90\'ı oranında puan alan şehit, malül gazi ve muharip gazi çocukları İkinci Seçim Aşamalarına davet edilecek, sınav ve muayenelerde başarılı olan adaylardan % 5\'lik kontenjana girenler okula girmeye hak kazanacaktır.

3. SAĞLIK VE YAŞ İLE İLGİLİ KOŞULLAR:

a. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği\'nin; Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak ve bu durumunu sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden alacakları \"Askeri Öğrenci Olur\" kararlı sağlık raporu ile belgelendirmek,

b. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından izler bulunmamak, düz taban olmamak, konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük, lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,

c. Türkçe\'yi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

ç. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak Tablo-4\'te belirtilen yaşlara göre boy standartları içerisinde yer almak,

d. 21 yaşından büyük olmamak (1990 yılında ve daha sonra doğan adayların kaydı yapılır.),

e. Yaş hesaplamalarında 2011 yılı esas alınacak olup; ay ve gün farkları dikkate alınmayacaktır.

f. Her ne sebeple olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.

UYARI: Asker Hastanelerince verilecek raporlara dayanılarak; sağlık durumları, Kuvvet Komutanlıklarının özelliklerine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği\'nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir.

BÖLÜM-III ÖN KAYIT İŞLEMLERİ

1. İNTERNETTEN ÖN KAYITLAR HANGİ TARİHLER ARASINDA VE NASIL YAPILACAKTIR?

İnternetten ön kayıtlar; 01 NİSAN 2011 tarihinde başlayacak ve 31 MAYIS 2011 tarihi saat 17.00\'da sona erecektir. Başvurular sadece aşağıda belirtilen internet adresleri üzerinden yapılacak olup, şahsen ve posta yolu ile başvurular kabul edilmeyecek/dikkate alınmayacaktır.

www.tsk.tr www.dzkk.tsk.tr www.damyo.edu.tr www.damyo.tsk.tr

2. İNTERNETTEN ÖN KAYIT YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

a. İnternetten ön kayıt işlemlerinde ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine beyan edilen bilgilerin, bu bilgilerle ilgili resmi kayıtlara uygun olması gerekmektedir. Yanlış bilgi beyan eden adayların işlemleri iptal edilecektir.

b. Ön kayıt işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinden YGS sınavlarına ilişkin bilgilerin temin edilmesi beyan edilen T.C. Kimlik Numarası üzerinden yapılacaktır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile eşleşmeyen T.C. Kimlik Numaralarına işlem yapılmayacaktır.

c. İnternetten ön kayıt esnasında açıklamalar kısmını ve bu kılavuzun tamamını okumadan ön kayıt işlemlerini yapmayınız.

UYARI : Yapacağınız eksik bilgi girişi veya kodlama hatalarından doğacak sonuçların tüm sorumluluğu size ait olacaktır.

ç. Ön kayıt sayfası çeşitli bilgi alanlarından oluşmaktadır. Sayfadaki alanların başlığında, o alana yazılması ve işaretlenmesi istenilen bilgilerin neler olduğu yazılıdır. Bu alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırası ile ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir.

- T.C. Kimlik Numarası :

Nüfus Hüviyet Cüzdanınızın T.C. Kimlik No. Bölümünde yazılı 11 rakamdan oluşan numara yazılacaktır.

- Ad :

Adınızı ve varsa İkinci Adınızı nüfus cüzdanında yazıldığı gibi yazınız.

- Soyad :

Soyadınızı nüfus cüzdanında yazıldığı gibi yazınız.

- Baba Mesleği :

Babanızın mesleğini, verilen seçenekler arasından seçerek işaretleyiniz.

- Anne Mesleği :

Annenizin mesleğini, verilen seçenekler arasından seçerek işaretleyiniz.

- Şehit Çocuğuyum :

Öz Babası/Annesi, şehit olan adaylar bu seçeneği \"Evet\" şıkkını işaretleyeceklerdir.

- Malül/Muharip Gazi Çocuğuyum :

Öz Babası/Annesi, Malül Gazi veya Muharip Gazi olan adaylar bu seçeneği \"Evet\" şıkkını işaretleyeceklerdir.

Bu alanlara özel durumunuza uygun şıkkı işaretleyiniz. İşaretlediğiniz seçenekle verdiğiniz bilginin doğruluğunun, İkinci Seçim Aşamalarına katılma hakkı elde etmeniz halinde \"Şehit, Malül Gazi, Muharip Gazi Çocuğu Belgesi\"nin yetkili makamlarca onaylanarak kanıtlanması gerektiğini unutmayınız.

UYARI: Yukarıda açıklanan özel durumlardan herhangi birine sahip olmayan adaylar \"Hiçbiri\" şıkkını işaretleyeceklerdir.

- Mezun Olduğunuz Alan Adı :

TABLO-3\'ün ikinci sütunda Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna kaynak olarak belirlenen Lise ve Dengi Okul Alanları yer almaktadır. Mezun olduğunuz/olacağınız Lise ve Dengi Okul Alanınızı bu tablodan faydalanarak işaretleyiniz.

UYARI: ÖSYM\'den alınacak verilerle yapılacak olan karşılaştırmalarda, yanlış bilgi beyan edenler ikinci aşama sınavlarına çağrılmayacaktır.

- Mezun Olduğunuz Dal Adı :

TABLO-3\'ün ikinci sütunda Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna kaynak olarak belirlenen Lise ve Dengi Okul \"Dal Adları\" yer almaktadır. Mezun olduğunuz/olacağınız Lise ve Dengi Okul \"Dalı Adınızı\" verilen seçenekler arasından seçerek işaretleyiniz.

UYARI: Mezun olduğunuz/olacağınız \"Dal Adı\" İkinci Aşama sınavlarında diplomalar üzerinden kontrol edilecektir. Dal Adını yanlış beyan ettiği tespit edilen adayların işlemleri iptal edilecek olup, ikinci aşama sınavlarına alınmayacaktır.

- \"KAYDET\" Tuşu :

KAYDET tuşuna bastığınızda işlemlerinizin tamamlandığına dair uyarı yazısı karşınıza çıkacaktır.

- ANKET:

Kayıtların tamamlanmasını müteakip arzu ettiğiniz takdirde tanıtım faaliyetleri anketini doldurabilirsiniz.

BÖLÜM-IV KAYIT-KABUL İŞLEMLERİ

1. BAŞVURULAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAKTIR?

a. İnternetten ön kayıtların tamamlanmasını müteakip yapılacak inceleme sonucunda, adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığı tespit edilirse,

b. Adayların yaptıkları başvurudaki bilgiler ile İkinci Seçim Aşamalarında istenecek asıl belgelerdeki bilgiler arasında tutarsızlık varsa,

başvurular geçersiz sayılacak ve belgeleri işleme konulmayacaktır.

2. İNTERNETTEN ÖN KAYIT İŞLEMLERİNİN SONUÇLARI ADAYLARA NASIL DUYURULACAKTIR?

a. İnternetten ön kayıt yapan adaylardan yapılacak değerlendirme sonucunda; başvuruları kabul edilen ve İkinci Seçim Aşamalarına alınacak aday sayısı için belirlenen kontenjan içerisinde yer alan tüm adaylar, İkinci Seçim Aşamalarına çağrılacaktır.

b. Aday öğrencilerin başvurularının kabul edilip edilmediği ve 2\'nci Seçim Aşamalarına geliş tarihleri 04-29 TEMMUZ 2011 tarihleri arasında sadece aşağıda belirtilen internet adreslerinden açıklanacaktır.

www.tsk.tr www.dzkk.tsk.tr www.damyo.edu.tr www.damyo.tsk.tr

c. Ayrıca yukarıda belirtilen internet adreslerinden adaylarımıza sınavlar ile ilgili gerekli duyurular ve bilgilendirmeler yapılacaktır.

ç. Başvuruların sona ermesinden sonra yapılacak değerlendirme sonucunda, aday kaydı yapılan ancak sınavlara alınacak aday sayısı için belirlenen kontenjan içerisinde yer alamayan adaylar, İkinci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

3. İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞIRILACAK ADAYLAR NASIL TESPİT EDİLECEKTİR?

2011-YGS sonuçlarının açıklanmasını müteakip, TABLO-3\'te mevcut alan/bölümlerin karşısında belirtilen YGS (YGS-1, YGS-2 ve YGS-5, YGS-6) puan türlerinden en yüksek olanına göre, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sıralamasına tabi tutulacak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek kontenjan doğrultusunda tespit edilecek adaylar İkinci Seçim Aşamalarına çağırılacaklardır.

UYARI : Taban puanları aşan ve İkinci Seçim Aşamalarına giriş hakkı elde eden aday öğrencilere posta yoluyla çağrı yapılmayacaktır.

4. İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?

a. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu İkinci Seçim Aşamaları, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında 02-13 AĞUSTOS 2011 tarihleri arasında her adaya bildirilecek günlerde yapılacaktır.

b. 04-29 TEMMUZ 2011 tarihleri arasında yukarıda belirtilen internet sitelerinde, İkinci Seçim Aşamalarına davet edilen aday bilgileri ve sınav tarihleri açıklanacaktır. Ayrıca, yüksek tirajlı gazetelerin TÜRKİYE baskılarında sınav bilgilerinin İnternette yayımlandığı ilan edilecektir.

c. Adaylar İkinci Seçim Aşamalarına Gelirlerken;

(1) İkinci Seçim Aşamaları Giriş Kartı,

(2) Öğrenim Durum Belgesi,

(3) Diplomanın aslı veya noter onaylı fotokopisi,

(4) YGS Sonuç Belgesi aslı veya fotokopisi,

(5) Aile Kimlik Bilgileri Formu,

(6) Askeri Öğrenci Adayı Tanıma Formu,

(7) Şehit, Malül Gazi, Muharip Gazi Çocukları İçin Belge,

(8) Kendisi için Cumhuriyet Savcılıklarından alınacak adli sicil belgesi ile hakkında adli sicil kaydı bulunanlar için mahkeme kararları,

(9) Nüfus Müdürlüklerinden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

(10) Nüfus Cüzdanı aslı,

(11) 8 adet vesikalık fotoğraf,

(12) Spor ayakkabısı ve şort,

(13) Varsa spor, bilim ve sanatta bölgesel, ulusal ve uluslar arası müsabakalarda derecelerini (ilk üçe girmek) gösteren belgenin aslı,

getireceklerdir.

UYARI-1: İstenilen belgeleri tam olarak getirmeyen adaylar İkinci Seçim Aşamalarına alınmayacaktır.

UYARI-2 : Diğer Kuvvet Komutanlıklarına bağlı Askeri Okullara da başvuran adayların, İkinci Seçim Aşama tarihlerinin çakışması durumunda, sınav tarihlerinin değiştirilmesine yönelik talepleri Komutanlığımız tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunması halinde başka bir sınav tarihi verilebilecektir.

5. İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI VE HASTANE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

a. İkinci Seçim Aşamaları istasyon sistemine göre; Ön Sağlık, Fiziki Yeterlilik, Görüşme ve Kesin Karar Kurulu aşamalarından oluşmaktadır.

b. Ön Sağlık Muayeneleri;

(1) Bu kurulda adaylar, boyları ve kiloları ölçüldükten sonra Bölüm II Giriş Koşulları 3. maddede yer alan hususlardan sağlık kontrolüne tabi tutulurlar.

(2) Ön sağlık koşullarını taşımadığı tespit edilen adaylar için itiraz muayenesi niteliğinde ikinci bir muayene yapılmaktadır. Kurulca verilen bu son karar kesin olup, adayın bu karara itiraz hakkı bulunmamaktadır.

c. Fiziki Yeterlilik Testleri;

(1) Ön Sağlık Kurulundan başarı ile geçenler Fiziki Yeterlilik Kurulunda fiziki yetenekleri saptanmak üzere TABLO-1\'de yer alan testlere tabi tutulurlar.

(2) Fiziki Yeterlilik testlerinin en az dördünden başarılı olan adaylar başarılı olarak Görüşme Kuruluna alınırlar.

UYARI-1: UYARI-2:

(3) Aşağıda belirtilen minimum baraj puanları bu testlerden başarılı sayılmak için belirlenmiş değerlerdir. Baraj değerlerini yapan adaylar 100 üzerinden 10 puan alabileceklerdir. Adaylar barajlarda daha kısa sürede ve daha fazla yeterlilik gösterdikleri takdirde bu aşamalardan alacakları puanlar artacaktır. Tüm testlerde maksimum değerlere ulaşanlar ise 100 tam puan alacaklardır.

TEST BARAJLAR
MİNİMUM MAKSİMUM
400m. Koşu 84 sn. 60 sn.ve altı
Durarak Uzun Atlama 165 cm. 219 cm. ve üstü
Mekik (1 dakikada) 20 adet 50 adet ve üstü
Barfikste Kol Çekme 1 adet 10 adet
Basketbol Topu Fırlatma 7 m. 16 m. ve üstü

TABLO-1

Fiziki Yeterlilik sınavına önceden çalışarak hazırlıklı olarak gelinmelidir. Yukarıda belirtilen minimum barajlara ulaşamayan adaylar elenmektedir. Bu durumda adaylar gereksiz harcama yapmaktadır.

Fiziki Yeterlilik testlerinde adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda sağlık yönünden sorumluluk okula ait değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve ayrıca başka bir hak verilmeyecektir.

ç. Görüşme Kurulları;

(1) Bu kurul tarafından görüşme yoluyla; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlarındaki denge ve kendine güven unsurları ile Türkçe\'yi düzgün konuşması (Dilinde kekemelik, pelteklik, artikülasyon vb. bulunmaması) değerlendirilmektedir.

(2) Adayların spor, bilim ve sanatta bölgesel, ulusal ve uluslar arası müsabakalarda dereceleri varsa, kurul tarafından uygun görülenler yapılacak puanlamada dikkate alınacaktır.

d. Hastane Muayeneleri ;

İkinci Seçim Aşamalarında başarı gösteren adaylar, \"Askeri Öğrenci Olur\" kararlı sağlık raporu almak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığının belirleyeceği Asker Hastanelerinden tercih edecekleri herhangi birine sevk edilirler. Ancak aday öğrencilerin İkinci Seçim Aşamalarında başarı gösterip Asker Hastanelerine sevk edilmeleri kesin kayıt hakkı elde ettikleri anlamına gelmemektedir.

UYARI: Herhangi bir Askeri Okul için 2011 yılı içerisinde alınmış \"Askeri Öğrenci Olur\" kararlı sağlık raporu Komutanlığımız tarafından geçerli sayılacaktır.

6. ASİL VE YEDEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ, İLANI VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ:

a. Aday öğrenciler İkinci Seçim Aşamalarında \"Performans Değerlendirme Sistemine\" tabi tutulacaktır. Bu sistemde; adayların YGS, Fiziki Yeterlilik ve Görüşme Aşamalarından aldıkları puanlar dikkate alınarak her aday için \"Aday Performans Puanı\" tespit edilecektir. Performans Değerlendirme Sisteminde aday öğrencilerin belirlenen aşamaların tamamından başarılı olmaları gerekmektedir. İkinci Seçim Aşamalarında başarılı olan adaylar \"Aday Performans Puanına\" göre YGS puan türlerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve belirlenen kontenjanlar doğrultusunda asil, yedek listeler oluşturulacaktır.

b. İkinci Aşama Sınav Sonuçları ile ilgili açıklamalar 17 AĞUSTOS 2011 tarihinden sonra yüksek tirajlı gazetelerin TÜRKİYE baskılarında yayımlanacak, asil listede yer alan adaylar için kesin kayıt tarihleri bu ilanda belirtilecektir. Yedek adayların sırası geldiğinde çağrılmaları ise başvuruda beyan ettikleri telefona yapılacaktır. Bu doğrultuda bahse konu tarihlerde adayların \"Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine YGS sınavına müracaat ederken beyan ettikleri telefonda\" bulunmaları kendi menfaatlerine olacaktır.

c. Ayrıca adaylar, asil ve yedek sıralamalarını 17 AĞUSTOS 2011 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen İnternet Web sayfalarından öğrenebilirler.

www.tsk.tr www.dzkk.tsk.tr www.damyo.edu.tr www.damyo.tsk.tr

7. KESİN KAYIT HAKKI ELDE ETMEK İÇİN GERÇEKLEŞMESİ GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

a. Başvuru şartlarına uymak (Ön kaydı yapılmak).

b. İkinci Seçim Aşamalarında başarılı olmak.

c. Sevk edilen Asker Hastanelerinden \"Askeri Öğrenci Olur\" kararlı sağlık raporu almak.

ç. Asil Listede yer alan adaylar için; belirlenen tarihte kesin kayıt işlemlerini yaptırmak.

d. Yedek listede yer alan adaylar için; asil listedeki adayların kayıt ve hastane rapor sonuçlarına göre, kendilerine sıra geldiği Öğrenci ve Uzman Erbaş Temin Kısım Amirliğince bildirildiği taktirde; belirlenecek tarihte kesin kayıtlarını yaptırmak.

8. ÖZEL KOŞULLAR:

a. Yaptırılacak adli sicil (arşiv) araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda askeri öğrenci olabilecek niteliklere uygun bulunmak. Eğitim periyodunun hangi safhasında olursa olsun adli sicil (arşiv) ve güvenlik soruşturması menfi çıkan öğrencilerin kaydı silinir, okulla ilişiği kesilir.

b. Temel askerlik (intibak) eğitiminde başarılı olmak; başarılı olmayanların okulla ilişiği kesilir.

UYARI: Giriş koşullarını taşımadıkları halde; yanlış bilgi vererek, asılsız belge düzenleyerek/ düzenleterek kaydını yaptırmış olanlar ile askeri öğrenci olmaya engel olacak şartları taşıdığı anlaşılanların, bu durumları eğitim-öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

9. MÜRACAAT EDECEK ADAY ÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER :

Müracaatın yapıldığı Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı; BURSA-YALOVA-İZMİT Devlet Karayolu üzerinde Yalova\'dan takriben 22 km, İzmit\'ten 50 km, (Gölcük\'ten 25 km, Karamürsel\'den 8 km) uzaklıkta bulunmaktadır.

Detaylı bilgi Öğrenci ve Uzman Erbaş Temin Kısım Amirliğinin 0 226 4628310\'dan Dahili 1594­1595 numaralı telefonlarından öğrenilebilir.

UYARI : Bu kılavuz kayıt-kabul işlemlerinin her safhasını içermektedir. Aday öğrenciler sadece ön kayıt işlemlerinde yapması gerekenleri değil, diğer tüm aşamalardaki hal tarzlarını da bu kılavuzdaki bilgilere dayanarak belirleyeceklerdir. Bu doğrultuda kılavuzun, aday öğrenci tarafından en son aşamaya kadar iyi incelenmesi rehber olma açısından önemlidir.

10. KONTROL MAKSATLI BİLGİLER :

a. Kılavuzda belirtilen GİRİŞ KOŞULLARINI dikkatlice okudunuz mu? Durumunuzun koşullara uyduğundan emin misiniz?

b. İnternetten yapmış olduğunuz ön kayıt esnasındaki bilgilerin doğru olduğundan emin misiniz?

c. İkinci Seçim Aşamaları ve sonraki aşamalara yönelik kılavuzda belirtilen bölümleri dikkatlice okudunuz mu?

LİSE VE DENGİ OKUL TÜR KODLARI

KODU OKUL TÜRÜ KODU OKUL TÜRÜ
  Liseler   Ö ğ retmen Liseleri
11033 Anadolu Lisesi (Y. Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) 50027 Anadolu Öğretmen Lisesi
11058 Fen Lisesi 50019 Öğretmen Lisesi
11106 Lise, Özel Lise(Y. Dil Ağırlıklı Program Uyg. Liseler)   Endüstri Meslek Liseleri
11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) 54175 Ağaç ve Metal İşleri Meslek Lisesi
11066 Özel Fen Lisesi 54167 Anadolu Gazetecilik Meslek Lisesi
11025 Özel Lise 54029 Anadolu Meslek Lisesi
11041 Y.Dille Öğretim Yapan Özel Lise/Özel And.Lisesi 54207 Denizcilik Endüstri Meslek Lisesi
  Çok Programlı Liseler 54045 Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi
30085 Anadolu Meslek Lisesi Programı 54012 Endüstri Meslek Lisesi
30117 Anadolu Teknik Lisesi Programı (Erkek Teknik) 54053 Gemi Yapı Meslek Lisesi
30036 Endüstri Meslek Lisesi Programı 54061 Kimya Meslek Lisesi
30044 Kız Meslek Lisesi Programı 54078 Matbaa Meslek Lisesi
30028 Lise Programı 54086 Motor Meslek Lisesi
30077 Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı) 54094 Yapı Meslek Lisesi
30109 Teknik Lise Programı (Erkek Teknik) 54142 Tekstil Meslek Lisesi
30093 Teknik Lise Programı (Kız Teknik)   Ticaret Meslek Liseleri
30052 Ticaret Meslek Lisesi Programı 52036 Anadolu Dış Ticaret Meslek Lisesi
  Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 52028 Anadolu Ticaret Meslek Lisesi
57059 Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi 52052 Özel Ticaret Meslek Lisesi
57026 Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 52011 Ticaret Meslek Lisesi
57018 Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi   Sekreterlik Meslek Liseleri
57067 Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 58022 Anadolu Sekreterlik Meslek Lisesi
57034 Özel Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 58014 Sekreterlik Meslek Lisesi
  Teknik Liseler   Kız Meslek Liseleri
53032 Anadolu Gazetecilik Lisesi 55025 Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik)
53024 Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik) 55017 Meslek Lisesi (Kız Teknik)
53098 Anadolu Teknik Lisesi (Kız Teknik) 55066 Anadolu Tekstil Meslek Lisesi
53049 İnşaat Teknik Lisesi 55058 Tekstil Meslek Lisesi
53057 Kimya Teknik Lisesi   Di ğ er Meslek Liseleri
53065 Meteoroloji Teknik Lisesi 80013 Adalet Meslek Lisesi
53073 Motor Teknik Lisesi 80038 Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi
53016 Teknik Lise (Erkek Teknik) 80168 Anadolu İletişim Meslek Lisesi
53081 Teknik Lise (Kız Teknik) 80127 Anadolu Mahalli İdareler Meslek Lisesi
53105 Ziraat Teknik Lisesi 80151 Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi
53113 Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik) 80176 Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi
53138 Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik) 80192 Anadolu Tarım Meslek Lisesi
53121 Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik) 80021 Denizcilik Meslek Lisesi
53146 Özel Anadolu Teknik Lisesi 80119 Mahalli İdareler Meslek Lisesi
  Sa ğ lık Meslek Liseleri 80054 Maliye Meslek Lisesi
56127 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 80143 Meteoroloji Meslek Lisesi
56021 Özel Sağlık Meslek Lisesi 80087 Tapu Kadastro Meslek Lisesi
56013 Sağlık Meslek Lisesi 80095 Tarım (Ziraat) Meslek Lisesi

UYARI : Yukarıda belirtilen lise ve dengi okul türlerinin sadece ERKEK öğrencilerinden alım yapılacaktır.

TABLO-2 -9-

LİSE VE DENGİ OKUL ALAN/DALLARI

KODU ALAN ADI DAL ADI GEÇİRİLECEĞİ ASTSUBAY SINIFLARI SIRALAMAYA ESAS PUAN TÜRÜ
    Ağ İşletmenliği    
    Bilgisayar Teknik Servisi    
4176 Bilişim Teknolojileri Bilişim Teknolojileri (NOT)    
    Veri Tabanı Programcılığı    
    Web Programcılığı    
    Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları    
  Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Tıbbi Görüntüleme Sistemleri    
4182 Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazlar    
    Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları    
  Deniz Araçları Yapımı (Gemi Yapımı) Çelik Gemi Yapımı    
4197 Gemi Boru Donatımı ATIŞ KONTROL  
Gemi Ressamlığı  
  Tekne ve Yat Yapımı DENİZ ALTI SAVUNMA  
4773 Denizcilik Balıkçı Gemisi Kaptanlığı ALETLERİ (DSA)  
4725 Denizcilik Gemi Elektroniği ve Haberleşme ELEKTRİK  
4731 Denizcilik Gemi Otomasyonu  
4752 Denizcilik Gemi Yönetimi GÜDÜMLÜ MERMİ  
4746 Denizcilik Makine Zabitliği HAREKAT ELEKTRONİK  
4767 Denizcilik Su Ürünleri Üretimi  
4788 Denizcilik Yat Kaptanlığı MAKİNE ELEKTRONİK  
    Bobinaj  
    Büro Makineleri Teknik Servisi MAYIN YGS-1, YGS-2
    Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü MOTORCU PUAN
    Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi TÜRLERİNİN EN YÜKSEĞİ ESAS ALINACAKTIR.
  Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım OBİ TEKNİSYENLİĞİ
4238 Endüstriyel Bakım Onarım RADAR  
  Görüntü ve Ses Sistemleri  
    Güvenlik Sistemleri SEYİR  
    Haberleşme Sistemleri    
    Otomasyon Sistemleri SİLAH ELEKTRONİK  
    Yüksek Gerilim Sistemleri TELSİZ  
4244 Endüstriyel Endüstriyel Kontrol  
Otomasyon Teknolojileri Mekatronik TOPÇU  
1595 Fen Bilimleri Fen Bilimleri TORPİDOCU  
  Harita-Tapu- Kadastro Haritacılık YARA SAVUNMA  
4862 Kadastroculuk  
  Tapuculuk    
    Kimya    
    Kimya Proses    
4327 Kimya Teknolojisi Lastik Üretimi    
    Petrol Petrokimya    
    Petrol Rafineri    
    Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme    
    Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı    
4369 Makine Teknolojisi Bilgisayarlı Makine İmalatı    
    Endüstriyel Kalıp    
    Makine Bakım Onarım    
KODU ALAN ADI DAL ADI GEÇİRİLECEĞİ ASTSUBAY SINIFLARI SIRALAMAYA ESAS PUAN TÜRÜ
    Çelik Konstrüksiyon ATIŞ KONTROL  
    Isıl İşlem  
4375 Metal Teknolojisi    
Kaynakçılık DENİZ ALTI SAVUNMA  
    Metal Doğrama ALETLERİ (DSA)  
2054 Metalurji Döküm ELEKTRİK  
İzabe    
    İş Makineleri GÜDÜMLÜ MERMİ  
  Motorlu Araçlar Teknolojisi Otomotiv Boya HAREKÂT  
4381 Otomotiv Elektromekanik ELEKTRONİK  
  Otomotiv Gövde MAKİNE ELEKTRONİK  
    Tarım Makineleri  
3476 Plastik Teknolojisi Plastik İşleme MAYIN YGS-1, YGS-2
Plastik Kalıp MOTORCU OBİ TEKNİSYENLİĞİ RADAR SEYİR PUAN
4814 Raylı Sistemler Teknolojisi Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik TÜRLERİNİN EN YÜKSEĞİ ESAS ALINACAKTIR.
4794 Raylı Sistemler Teknolojisi Raylı Sistemler Makine
4437 Raylı Sistemler Teknolojisi Raylı Sistemler Mekatroniği  
4479 Tekstil Teknolojisi Tekstil Mekatroniği  
    Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı SİLAH ELEKTRONİK  
    Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis) TELSİZ  
4485 Tesisat Teknolojisi Isıtma ve Sıhhi Tesisat  
ve Iklimlendirme Klima Sistemleri TOPÇU  
    Merkezi İklimlendirme Sistemleri TORPİDOCU  
    Soğutma Sistemleri  
4835 Uçak Bakım Uçak Gövde-Motor YARA SAVUNMA  
4841 Uçak Bakım Uçak Elektroniği    
KODU ALAN ADI DAL ADI GEÇİRİLECEĞİ ASTSUBAY SINIFLARI SIRALAMAYA ESAS
      PUAN TÜRÜ
1024 Adalet Adalet (NOT)    
Zabıt Katipliği    
    Ahşap Doğrama İmalatı    
    Ahşap İskelet İmalatı    
    Ahşap Süsleme    
4134 Ahşap Teknolojisi Ahşap Üst Yüzey İşlemleri    
    Ahşap Yat ve Tekne İmalatı    
    Mobilya Döşeme İmalatı    
    Mobilya İmalatı    
    Büro Yönetimi ve Sekreterlik (NOT)    
  Büro Yönetimi ve Sekreterlik Hukuk Sekreterliği    
3229 Tıp Sekreterliği    
  Ticaret Sekreterliği    
    Yönetici Sekreterliği    
  El Sanatları Teknolojisi El Dokuma    
1547 El ve Makine Nakışı    
  Sanayi Nakışı    
3455 Gıda Teknolojisi Gıda Kontrol    
Gıda Teknolojisi (NOT)    
4271 Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf ve Grafik Grafik PORSUN İKMAL  
4292 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Halkla İlişkiler YGS-5 YGS-6 PUAN TÜRLERİNİN EN YÜKSEĞİ ESAS
    Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı İDARİ ALINACAKTIR
    Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık  
    Çelik Yapı Teknik Ressamlığı    
    Harita ve Kadastro    
    İç Mekân Teknik Ressamlığı    
    Mimari Yapı Teknik Ressamlığı    
4312 İnşaat Teknolojisi PVC Doğrama İmalat ve Montajcılığı    
Restorasyon    
    Statik Yapı Teknik Ressamlığı    
    Yapı Dekorasyonculuğu    
    Yapı Duvarcılığı    
    Yapı Yalıtımcılığı    
    Yapı Yüzey Kaplamacılığı    
    Yapı Zemin ve Beton Laboratuarcılığı    
4327 Kimya Teknolojisi Boya Üretimi ve Uygulama    
    Kat Hizmetleri Elemanı    
4348 Konaklama ve Operasyon Elemanı    
Seyahat Hizmetleri Ön Büro Elemanı    
    Rezervasyon Elemanı    
  Muhasebe ve Finansman Bilgisayarlı Muhasebe    
4396 Dış Ticaret Ofis Hizmetleri    
  Finans ve Borsa Hizmetleri    
KODU ALAN ADI DAL ADI GEÇİRİLECEĞİ ASTSUBAY SINIFLARI SIRALAMAYA ESAS PUAN TÜRÜ
4422 Pazarlama ve Perakende Emlak Komisyonculuğu PORSUN İKMAL İDARİ YGS-5 YGS-6 PUAN TÜRLERİNİN EN YÜKSEĞİ ESAS ALINACAKTIR
Satış Elemanlığı (Parekendeci)
Sigortacılık
3538 Tıbbi Sekreterlik Tıbbi Sekreterlik
3303 Türkçe-Matematik Türkçe-Matematik
4505 Ulaştırma Hizmetleri Lojistik
4113 Yiyecek İçecek Hizmetleri Mutfak
Servis

TABLO-3

NOT : Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) öncesi uygulanan mesleki ve teknik öğretim bölümleridir.

AÇIKLAMALAR :

1. İkinci Seçim Aşamalarında başarılı olan adaylar \'\'Aday Performans Puanına\'\' göre YGS puan türlerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve belirlenen kontenjanlar doğrultusunda asil, yedek listeler oluşturulacaktır.

2. Türkçe-Matematik bölümü mezunlarının ihtiyacı karşılayamaması halinde ihtiyaç Fen Bilimleri mezunlarından karşılanır.

3. Meslek Lisesi mezunu adaylar öncelikle bölümlerine uygun sınıflara yerleştirilir.

ADAY ÖĞRENCİLERDE ARANILAN BOY-KİLO STANDARTLARI

YAŞ BOY AĞIRLIK AĞIRLIK
GRUPLARI ALT SINIR (cm) ALT SINIR (Kg) ÜST SINIR (Kg)
  162 50 68
  163 50 69
  164 51 70
  165 52 71
  166 52 72
  167 53 73
  168 54 73
  169 54 74
  170 55 75
  171 56 76
  172 56 77
16 173 57 78
174 58 79
  175 58 80
  176 59 81
  177 60 81
  178 60 82
  179 61 83
  180 62 84
  181 62 85
  182 63 86
  183 64 87
  184 64 88
  185 65 89
  166 52 72
  167 53 73
  168 54 73
  169 54 74
  170 55 75
  171 56 76
  172 56 77
  173 57 78
  174 58 79
  175 58 80
17 176 59 81
  177 60 81
  178 60 82
  179 61 83
  180 62 84
  181 62 85
  182 63 86
  183 64 87
  184 64 88
  185 65 89
  186 66 90

TABLO - 4

YAŞ BOY AĞIRLIK AĞIRLIK
GRUPLARI ALT SINIR (cm) ALT SINIR (Kg) ÜST SINIR (Kg)
  167 53 73
  168 54 73
  169 54 74
  170 55 75
  171 56 76
  172 56 77
  173 57 78
  174 58 79
  175 58 80
  176 59 81
18 177 60 81
  178 60 82
  179 61 83
  180 62 84
  181 62 85
  182 63 86
  183 64 87
  184 64 88
  185 65 89
  186 66 90
  187 66 91
  168 54 73
  169 54 74
  170 55 75
  171 56 76
  172 56 77
  173 57 78
  174 58 79
  175 58 80
  176 59 81
  177 60 81
  178 60 82
  179 61 83
  180 62 84
  181 62 85
  182 63 86
  183 64 87
  184 64 88
19 185 65 89
186 66 90
  187 66 91
  188 67 92
  189 68 93
  190 69 94
  191 70 95
  192 70 96
  193 71 97
  194 72 98
  195 72 99
  196 73 100
  197 74 101
  198 75 102
  199 75 103
  200 76 104
  201 77 105
  202 78 106
  203 78 107

TABLO - 4

YAŞ BOY AĞIRLIK AĞIRLIK
GRUPLARI ALT SINIR (cm) ALT SINIR (Kg) ÜST SINIR (Kg)
  204 79 108
  205 80 109
19 YAŞ DEVAMI 206 81 110
207 81 111
208 82 112
  209 83 114
  210 84 115

TABLO - 4

DENİZ ASTSUBAY SINIFLARINI TANITICI ÖZET BİLGİLER

TOPÇU SINIFI________ :

Topçu Astsubayı; hafif silahların ve deniz toplarının özelliklerini, kısımlarını, çalıştırılmasını, atış öncesi bakım/tutum ve atış hazırlığını, ateşlenmesini, atış sonrası bakım/tutumunu, top ile ilgili ünitelerin çalıştırılmasını, ayarlanmasını, arıza ve izalesini, topun söküm/takımını ve cephane nakil/depolama işlemlerini çok iyi bilir ve bu bilgilerini uygular.

ATIŞ KONTROL SINIFI :

Atış Kontrol Astsubayı; gemilerde mevcut güdümlü mermi ve topların atış yapacağı hedeflere olan otomazisyonunu ve kontrolünü sağlayan tamamen dijital elektronik özelliğe havi atış kontrol sisteminin özelliklerini, çalıştırılmasını, hidrolik, elektronik ve elektrik devrelerini, atış için seçilecek uygun konumlara göre kullanılmasını, sistemden topların ateşlenmesini, ateş öncesi ve sonrası bakım/tutumunu bilir ve böylece sistemi daima savaşa hazır halde tutar.

GÜDÜMLÜ MERMİ SINIFI_________ :

Güdümlü Mermi Astsubayı; Donanmamızda mevcut satıhtan-satıha, satıhtan-havaya veya havadan satıha atılan güdümlü mermilere ait sistemlerle ilgili cihazları kullanır. Bu sistemlerin testlerini yaparak sistemde ve güdümlü mermide oluşabilecek arızaları onarır, güdümlü mermi üzerindeki arızalı elektronik devreleri/kartları/ünitleri/modülleri değiştirir, sayısal devreler, elektronik ve bilgisayar konusunda bilgi ve beceriye sahiptir.

TORPİDOCU SINIFI :

Torpidocu Astsubayı; suüstü gemisinden ve denizaltıdan düşman hedeflerini imha etmek amacıyla atılacak torpidoları, su bombalarını, roket gibi ve diğer sualtı silahlarının ana parçalarını, özelliklerini, çalışma esas ve prensiplerini, atış usul ve kaidelerini bilir ve bu silah ve sistemlerin bakım/ tutum işlemlerini yapar.

MAYIN SINIFI :

Mayın Astsubayları yüzer birliklerde; mayın arama-tarama, avlama ve mayın dökücü gemilerinde, kara birliklerinde ise; mayın gruplarında görev yaparlar. Her türlü mayın arama-tarama faaliyetlerini, mayın döküş hazırlıklarını ve mevcut mayınların planlı bakımlarını yürütürler.

SEYİR SINIFI :

Seyir Astsubayı; bir geminin (suüstü ve/veya denizaltı) dünya üzerindeki bir noktadan bir diğer noktaya intikali ile bu noktalar arasındaki diğer noktalara görev ihtiyacı nedeniyle olabilecek değişik ulaşım/intikal safhalarını içeren seyir ilmi kurallarını uygulayarak, seyir aletleri (radar, derinlik bulucu iskandil, gemi ve/veya deniz akıntısı süratini ölçen parakete, GPS (Global Position System-Uydu Mevki Sistemi), her nevi harita ve elektronik seyir cihaz- sistemleri ile mevcut seyir yardımcılarından yararlanarak istenen her anda geminin dünya üzerindeki mevkisini doğru ölçerek hesaplar, seyir cihaz ve aletlerinin bakım /tutum işlemlerini yapar.

PORSUN SINIFI :

Porsun Astsubayı; gemicilikle ilgili hareketli ve sabit donanımlar, palangalar, filikalar, filikaları denizde gemiye alma ve/veya denize indirme donanımları, motor, tente, halatlar, demir zinciri, ırgatlar ve donanımı bilir ve kullanır. Ayrıca boya yapımı ve alınacak tedbirler ile ilk yardım usulleri konusunda bilgi sahibidir.

DSA (DENİZALTI SAVUNMA ALETLERİ) SINIFI____________ :

DSA Astsubayı; suüstü gemileri ve denizaltılar da bulunan radar, sonar, aldatıcı mekanik sistemler gibi denizaltı savunma aletlerini kullanarak hedef arama, tespit ve sınıflandırma görevlerini icra eder.

RADAR SINIFI________ :

Radar Astsubayı; radarların çalışma prensiplerini ve kullanımını bilir, radar marifetiyle suüstünde tespit edilen hedef izlerini kolaylıkla tespit eder, kıymetlendirir ve takibini sağlar.

TELSİZ SINIFI

Telsiz Astsubayı; bütün alıcı ve verici elektronik iletişim cihazlarının kullanım usullerini ve bu usullerle suüstü gemisi-denizaltı-uçak-helikopter-kara tesisleri arasında iletişim yapmasını bilir ve bahse konu cihazların bakımlarını yapar.

MOTORCU SINIFI :

Motorcu Astsubayı; gemilerde, uçaklarda ve helikopterlerde bulunan içten yanmalı dizel/benzinli makineler ile gaz türbinlerinin çalışma prensip ve esaslarını, özelliklerini bilir, parçalarını tanır, onarımlarını yapar, bunları çalıştırır ve bakımlarını yapar.

ELEKTRİKÇİ SINIFI :

Elektrikçi Astsubayı; suüstü gemilerinde ve denizaltılarda üretilen elektrik enerjisinin gemiye emniyetli ve kontrollü bir şekilde dağıtımını, kullanımını ve elektrikle çalışan tüm cihazların gerekli bakım/tutumlarını yaparak sisteminlerin daima göreve hazır vaziyette bulunmasını sağlar.

YARA SAVUNMA SINIFI__________ :

Yara Savunma Astsubayı; yangın söndürme, NBC (Nükleer Biyolojik Kimyasal) harbi ve herhangi bir suüstü veya denizaltı gemisi teknesinin, herhangi bir sebeple yara alması (delinmesi/kırılması/patlaması) durumunda emniyetle yüzdürülmesi ve en yakın onarım üssüne intikalinin sağlanmasında yara savunma malzemesi konusunda teknik bilgiye sahip olup, barış veya savaş zamanı gemide meydana gelebilecek yangın, yara, devre patlaması, geminin denge durumunun bozulması durumunda gerekli önlemleri alarak hasarları asgariye indirip geminin savaş edebilir gücünü muhafaza etmekten sorumludur.

ELEKTRONİK SINIFI :

Elektronik Astsubayı; suüstü gemileri ve denizatlılardaki her türlü seyir, iletişim, atış kontrol, makine gibi elektronik cihaz ve sistemlerin kullanımını bilir ve bu cihazların bakım, onarım ve daima göreve hazır vaziyette tutulmasını sağlar.

OBİ TEKNİSYENLİĞİ SINIFI :

OBİ Teknisyeni Astsubayı; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı kara birliklerindeki tüm bilgi sistemlerinin bakım, onarım ve idame hususlarına ilişkin faaliyetleri icra eder.

İKMAL SINIFI :

İkmal Astsubayı; deniz ikmal sistemi bünyesindeki malzeme, yiyecek, giyecek, yakacak ve akaryakıtın temin, depolama, dağıtım, kontrol, muhasebesi, sarf edilmesi gibi işlemleri yürütür, mali muhasebe ve mal hesap uzmanlığı ile ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve emirler hakkında bilgi sahibidir.

İDARİ SINIFI_________ :

İdari Astsubayı; suüstü gemileri ile karada bulunan büyük karargâhların ve kara tesislerinin her türlü işlemlerinin yürütüldüğü bürolardaki evrak, mesaj ve doküman yazımı, dosyalaması, arşivlenmesi ve diğer adreslere/makamlara gönderilmesi işlemlerini yapar.


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!