Atama sayısı sınırlamasına tabi olmayan kadrolar

2014 yılı iç,n bütçe Kanunu ile 36 bin açıktan atama izni verilmiştir. Üniversiteler dahil tüm kamu kurumlarının atayabileceği kalan atama izni sayısı 38 bin 700\'dür. Bunun 10 bini MEB\'e verilmiştir.


ATAMA İZNİ

Atama izni: Açıkta olan bir kişinin memur kadrosuna atanması

Açıkta olan kişi iki yöntemle memur kadrosuna atanabilir.

1- Daha önce memuriyeti bulunup istifa etmiş ve istifa sonrası dönüş prosedürüyle memur kadrolarına yeniden atanma.
    KPSS\'ye gerek duyulmadan kurumların takdir haklarına dayalı olarak memur atamaları yapılmaktadır.
    Kuruma tahsis edilen açıktan atama izninin yüzde 2\'si kadar bu yolla memur alınabilmektedir.

2- İlk defa memuriyete atanma
     KPSS ile memur kadrolarına atamalar yapılır.
3-  İstisnai memuriyet kadroları . Sınava tabi olmamakla birlikte çok az sayıdadır.

ATAMA SINIRLAMASINA TABİ OLMAYAN KADROLAR

Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 36 bin kadro sınırlamasına tabi olmayan ve 190 sayılı KHK\'nın ek 7. maddesinde belirtilen 10 tür kadro bulunmaktadır.
Kamu kurumları açıktan atama izni sayı sınırına tabi olmadan bu kadrolara atama yapabilirler.

1- Hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevler,
2- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar,
3- Uzman tabip, tabip, diş tabibi, eczacı ataması,
4- Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar,
5- Engelli personel atamaları,
6- Askeri personel atamaları,
7- emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar,
8- Korunmaya muhtaç çocukların alımları,
9- İlgili bakanlık ile bağlı kuruluşlarının ve aynı bakanlığa bağlı kuruluşların döner sermaye kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere kendi aralarında yapacakları nakiller
10- Özelleştirme nedeniyle yapılacak personel nakilleri

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!