Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.


Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 6 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD - 5 adet dosya) teslim edeceklerdir. Ayrıca, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD - 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

3 - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

- 2547 sayılı Kanun'un İlgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Biyometri ve Genetik

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Gri İlişkisel Analiz Yöntemi konusunda çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Pediatrik Anestezi ve Nöroanestezi alanlarında çalışmaları olmak.

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Kardiyoloji literatürüne giren deneysel çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Psikiyatrik hastalıklarda elektrofizyolojik ölçümler konusunda çalışma yapmış olmak.

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyo.

Doçent

1

1

Şarbon hastalığında epidemiyoloji ve aşılar üzerine çalışma yapmış olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

ARDS-ALI ile ilgili çalışma yapmış, Multimodal analjezinin akut postoperatif ağrı tedavisi üzerine etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Ortopedi ve Travmatoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

2

Osteoartritli hastalarda Adropin Biomaker'ı ve Gen Polimorfizmi üzerine çalışmaları olmak.

Tıbbi Farmakoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Tıp fakültesi mezunu ve Lipopolisakkarit ile indüklenmiş hipertermi modelinde serotonin 7 reseptörlerinin rolü konusunda çalışma yapmış olmak.

Tıbbi Patoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Meme kanserleri üzerine immünohistokimyasal çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Patoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Mesane tümörleri üzerine immünohistokimyasal çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Patoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Özofagus tümörleri üzerine immünohistokimyasal çalışmalar yapmış olmak.

Radyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Kardiyak MR konusunda çalışmaları olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Dr .Öğr. Üyesi

1

1

Diyabette iskemi ve reperfüzyon hasarına anesteziklerin etkisi üzerine deneysel çalışması olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Katıhal Fiziği

Profesör

1

1

Geniş bant aralıklı yarıiletken malzemelerinde çalışmalar yapmış olmak.

Anorganik Kimya

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Anorganik Kimya bilim dalında doktora yapmış olmak ve Lityum hava bataryaları konusunda çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Yeni Türk Dili

Profesör

1

1

"Türk Dili" alanında doçent unvanı almış olmak.

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Profesör

1

1

Toplumsal Yapı ve Siyaset Sosyolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eskiçağ Tarihi

Doçent

1

1

İran'ın Eskiçağ Tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Çağdaş İngiliz Tiyatrosu alanında doktora yapmış olmak.

Bilim Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Aristoteles, İbn-i Sina ve Thomas Aquinas'ın Önermeler Mantığı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Protetik Diş Tedavisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Dental CAD/CAM teknolojisi konusunda ve CAD/CAM materyallerin mekanik özellikleri hakkında çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör

1

1

"Sivil İtaatsizlik" ve ''Tanzimat Sonrası Türkiye'de Siyasal Hayat'' konusunda çalışma yapmış olmak. Doçentlik unvanını ''Siyasal Düşünceler'' alanında kazanmış bulunmak.

Muhasebe ve Finansman

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

İşletme Bölümü lisans mezunu, Muhasebe ve Finansman bilim dalında yükseklisans ve doktora yapmış, hisse senedi getirileri ve reel sektör performansları arasındaki ilişkiler alanında çalışmalar yapmış olmak.

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Resim-İş Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü alanında almış olmak. Müze ve Sanat Galerinin aktif öğrenmedeki önemi üzerine çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Mekanik (İnşaat)

Profesör

1

1

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Yazılım, İş süreci yönetimi ve Ontoloji alanlarında çalışma yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Farmasotik Toksikoloji

Doçent

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasotik Toksikoloji anabilim dalında doçent unvanı almış olmak.

Farmakognozi

Doçent

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakognozi anabilim dalında doçent unvanı almış olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Bölge Planlama

Profesör

1

1

İklim ve Turizm alanında çalışmalar yapmış olmak.

Şehircilik

Doçent

1

1

Şehir ve Bölge Planlama bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak ve katılım konusu üzerine çalışmaları bulunmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Profesör

1

1

Futbolcularda Creatin kullanımı üzerine çalışması olmak.

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

"Kayak alanlarının yönetimi ve güvenliği'' adlı doktora tezi yazmış olmak.

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

"Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde çalışan personelin mobbing düzeylerinin araştırılması ve örgütsel bağlılık yönünden değerlendirilmesi'' adlı doktora tezi yazmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Halkla İlişkiler

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Halkla İlişkiler alanında almış olmak. Halkla İlişkiler ve Kurumsal İtibar Yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Radyo

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında almış olmak. Radyo, TV ve Sinema, Televizyon Haberciliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Hadis

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olmak.

VETERİNERLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Veterinerlik İç Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

2

Veteriner İç Hastalıkları anabilim dalında doktora yapmış olmak, kanin distenter hastalığı konusunda çalışma yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Resim

Doçent

1

1

Sanatta yeterlilik tezini resim sanatında ekspresif anlatımlar üzerine hazırlamış ve modern sanatta dışavurum üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Resim

Doçent

1

1

Sanatta yeterlilik tezini minimalizm üzerine hazırlamış olmak ve serigrafi çalışmaları yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Balıkçılık Temel Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi

1

3

Akuatik toksikolojide antioksidan enzimler ve yüksek performans ince tabaka kramatografsi konusunda çalışmış olmak.

AŞKALE MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Un.

Adedi

Der.

Elektrik Enerjisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

NiO, NiCr2O4 ve -Fe2O3 yarı iletkenlerinin yapısal ve elektriksel özellikleri ile NiO gaz sensörleri alanında çalışma yapmış olmak.


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!