Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesine öğretim üyesi alınacaktır.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

(Öğretim Üyesi Alımı 2017-4)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar başvuru formuna birimi, bölümü, anabilim dalını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek özgeçmişini, 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3. Müracaat eden adayların Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı oluşturulacak Komisyonlar tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilecektir.

4. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

6. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

7. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

8. Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9. Adayların bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş ve yayın listesi ile öğrenim belgeleri bulunacaktır.

10. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı başvurularda hizmet belgesi, adli sicil belgesi ve askerlik durum belgesi istenilmemektedir.

11. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yapılacak dil sınavının yeri, tarihi ve saati bilahare Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

Duyurulur.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DRC.

ADET

İLANDA ARANAN ŞART

Edebiyat

Fakültesi

Psikoloji

Uygulamalı Psikoloji

Yrd. Doç.

3

1

Psikoloji-Klinik Psikoloji alanında Doktora yapmış olmak.

Edebiyat

Fakültesi

Çeviribilim

Mütercim

Tercümanlık

(İngilizce)

Yrd. Doç.

2

1

Çeviribilim Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yrd. Doç.

3

1

Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak. Modelleme, simülasyon ve sezgisel algoritmalar üzerine çalışmış olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

Yrd. Doç.

3

1

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim

Dalında Doktora yapmış olmak. Yeniden

ayarlanabilir devrelerin tasarımı üzerine çalışmış olmak.


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!