Belediyelerdeki sözleşmeli personel kadro alacak mı?

Belediyelerdeki sözleşmeli personel kadro alacak mı?
5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında değerlendirilir mi?
04/06/2011 tarih ve 27954 (Mükerrer) sayı ile resmi gazetede yayımlanan 632 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile 657 Devlet Memurları Kanununa Geçici 37. madde eklenmiştir.

Mahalli idrelerde, sadece 4/B ye göre çalışan sözleşmeli personel 632 sayılı KHK kapsamındadır.

Eklenen bu madde ile Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlar istekleri halinde 657-4/A maddesi kapsamına alınırlar denilmektedir.

Bu maddede açıkça 5383 ve 5302 sayılı kanunlara göre mahalli idarelerde sözleşmeli olarak çalışan personel sayılmadığı için belediyelerde 4/B ye göre çalışan sözleşmeli personelin haricindeki bu personel maalesef kadro almaya hak kazanamamıştır.

www.memuruz.biz


FARKLI BİR YORUM

Konuyla ilgili Bembir-sen\'in yorumuDevlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel de kadroya alınmıştır.

         Çünkü Mahalli idarelerde görev yapan personele ilişkin hükümleri düzenleyen 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesinde;

“  … Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır…” ; ile 5302 sayılı Kanunun 36. Maddesinde ise yine 5393 sayılı Kanuna atıfta bulunularak;

“ … İl özel idarelerinde sözleşmeli personel ile kısmi zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması hususunda Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri uygulanır...” denilmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz mahalli idarelerdeki personelin istihdam edildiği kanun metninden de açıkça görüleceği üzere mahalli idarelerdeki personel hakkında 5393 ve 5302 sayılı Kanunlarda hüküm bulunmadığı hallerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uygulanacaktır. Buna göre mahalli idarelerde görev yapan personel 4/B’li değildir demek hukuka aykırıdır. Mahalli idarelerdeki personelin kamu görevlisi olduğuna dair hem Devlet Personel Başkanlığının görüşleri hem 4688 sayılı Kanunun 3. Madde hükmü hem de birçok yargı kararı bulunmaktadır. Bir kişinin kamu görevlisi sayılması halinde tabi olacağı kanun da malum olduğu üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’dur.

Kanun koyucular tarafından yapılan yasal düzenlemelerde aksine istisnai bir hüküm bulunmadığı sürece metinde bahsedilen hükümler genel olarak doğrudan uygulanır. Bu kapsamda yukarıda da açıklandığı üzere yayımlanan değişiklik metninde 657 4B’li personelin kadroya geçirilmesi konusunda bir muğlaklık bulunmamaktadır. Ayrıca mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin de 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) Fıkrası’na tabi olduğu yukarıdaki açıklamadan anlaşılmaktadır.

Resmi gazetede yayınlanan değişiklik metninde de mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personele ilişkin herhangi bir istisnai düzenleme bulunmamaktadır.

Bazı kamu görevlilerine yönelik yayın yapan internet sitelerinde söz konusu değişiklik metni kendilerince, hukukun genel ilkelerine aykırı olarak yorumlanmış ve kamu çalışanları arasında gereksiz bir kafa karışıklığına yol açmıştır.

Konfederasyonumuz ve Sendikamız olarak bu konudaki talebimiz Başbakanlığa ve İçişleri Bakanlığı’na iletilmiş olup, şimdiye kadar talebimizin olumsuz değerlendirildiğine dair herhangi bir bilgi de verilmemiştir. Hatta Başbakanlık tarafından İçişleri Bakanlığı’ndan mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli çalışanların toplam sayısı da istenmiştir.

Özetle Mahalli idarelerde görev yapan personel bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamındadır ve kadroya geçirilmesi gerekmektedir. Aksi görüş kabul edilemez olup Anayasa’da aykırı olacaktır. Her türlü olasılığı göze alan sendikamız herhangi olumsuz bir durum karşısında, Sayın Başbakan Erdoğan’ın taahhüdünü yerine getirmediği gibi Anayasaya aykırı olduğundan bu değişikliği görevli olan yargı koluna taşıyacak olup gerektiği takdirde üyesi olan tüm kamu çalışanları adına da yargı yolunu işletecektir.

Bembir-Sen

Düşük
 
Yüksek Toplam 8 oy
Misafir tarafından; 07-01-2015 15:36 tarihinde yazıldı...
 
kınıyorsunuz ama bu ülkemizin acı gerçeği bende lisans maliye mezunuyum ama ne yazıki evliyim evladım olacak ve işsizim özel şirkete bile girerken torpil isteniyor bu işler torpilsız olmuyor bulabiliyorsan sende faydalan derim artık insanlar çok acımasız olmuşlar 2025 yılını düşünemiyorum bile..
Misafir tarafından; 05-09-2013 02:43 tarihinde yazıldı...
 
kpss olmadan kadroya alınma hikayesini kınıyorum.
çok büyük haksızlık
Misafir tarafından; 20-02-2013 10:25 tarihinde yazıldı...
 
bende daha önce belediyede çalıştım. ama KPSS ye girerek gerçek memur kadrosunu aldım. eğer sözleşmelileri kadroya alırlarsa hakkımı helal etmem. arkadşın dediği gibi kpss giren ve atananalar genelde evinden uzak illere gidiyorlar. ama belediyede çalışanların alayı torpilli ben biliyorum. zaten belediyeler siyasi yürüyor ve çok maaş alıyorlar.
KPSSBOS tarafından; 01-02-2013 15:00 tarihinde yazıldı...
 
insanlar bu durumu bilmiyor.sanıyorlar ki 4 b liler gibi sınavla girdiler ama öyle değil.hepsi araya birilerini koyarak girdiler şu veya bu şekilde yazık herkes bilsin.4 yıllık mezunlar mühendisler taşerönlerde 1000tl alırken mecburiyetten bunlar 4000 tl alıyorlar yeter bukadar sene aldığınız bu rakamlar.devletin çok mu parası var nekadar cömert size karşı 4 tane taşörön maaşı.
KPSSBOS tarafından; 01-02-2013 14:54 tarihinde yazıldı...
 
evet malesef kpss boş arkadaşlar kimse polyanacılık oynamasın.şuanda bir belediyedeki sözleşmeli mühendis 4000 tl alıyor.artı sosyal dengede var.özel sektörde olsa bunun nekadarını alcak . birde torpil yok diyen kimseyi kandırmasın ilanmı verilıyor alım var dıye duyurumu oluyor oluyorsa niye kimsenın haberi yok.adalet mi bu.yazık günah değil mi.özelde insanların ümüğü sıkılıyor yıllarca 3000 - 4000 tl maaş aldınız 30 senelik memur almıyor bu ücreti.hani nerde hak kul hakkıdır bu insanlara sözleşmeliyi taşerön gibi gösterip acıtasyon yapıyorsunuz.herkes bilsin bunu girenlerin hepsi birisi sayesinde girmiştir.18 bin kişi şuanda 23 bin kişiye ulaşmıştır ocak ayı itibariyle ve kadro alacaklar. vatandaşlar olarak bunun gündeme gelmesi gerek.