Birecik Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

T.C. BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi hükümlerine göre kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILACAK KADRONUN

Sıra

No

Sınıfı

Unvanı

Adedi

Eğitim

Durumu

Aranan Şartlar

Cinsiyeti

1

TH

Mühendis

1 adet

Lisans

Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

E

2

TH

Programcı

1 adet

Önlisans

Yükseköğretim kuramlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az önlisans düzeyinde mezun olmak veya en az önlisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak.

E

3

GİH

Kameraman

1 adet

Lisans

Üniversitelerin Radyo Televizyon ve Sinema Programı bölümünden mezun olmak.

E

ARANAN DİĞER ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.

3- Birecik İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı fotokopisi.

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

3- Yerleşim Yeri Belgesi.

4- Özgeçmişi (CV).

5- Sağlık Raporu.

6- Askerlik Durum Belgesi.

7- İş tecrübesine ilişkin belgeler ve istenilen sertifikalar.

8- Kamu Haklarından mahrum bulunmadığına dair beyanı ile 657 sayılı DMK'nun 48/A-5.maddesinde belirtilen suçlardan mahküm olmadığına dair Adli Sicil Kaydı.

9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi sözleşmeleri fesh edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca; ilgililer hakkında 5237 sayılı TCK gereği cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

BAŞVURU:

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte 16.05.2016 Pazartesi günü saat 12.00'a kadar Birecik Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. (üçüncü şahıslar eliyle, Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. )

SINAV: Adaylar sadece sözlü sınava tabi tutulacaklardır. (Sözlü Sınav Tarihi 16.05.2016 - Saati: 14.00)

M.Faruk PINARBAŞI

Birecik Belediye Başkanı


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!