Bursa Yenişehir Belediyesi İtfaiye Eri

Bursa ili Yenişehir Belediyesine Kpss sınavı ile lise ve önlisans mezunu 9 itfaiye eri memuru alınacaktır.

T.C. BURSA YENİŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Bursa Yenişehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 Sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmenliğinin 15, 16 ve 17. Maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde; Belediyemizde münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 9 (4 lise, 5 önlisans mezunu) adet itfaiye eri kadrosuna Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3’er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR:

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Cinsiyeti

KPSS Puan Türü

Taban Puanı

Öğrenim Durumu

GİH

İtfaiye Eri

11

4

E/K

KPSSP942010

60

Lise mezunu olmak

GİH

İtfaiye Eri

9

5

E/K

KPSSP932010

60

Önlisans mezunu olmak

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

1) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

3) Askerlik Hizmetini yapmış tecilli ya da muaf olmak.

4) Her hangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvuru süresi 19 Ocak 2011 tarihinde 08:30’da başlayıp aynı gün saat 16:30’da sona erecektir.

Başvurular; Bursa Yenişehir Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve elektronik posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş başvuru formu www.bursa-yenisehir.bel.tr adresinden indirilecektir. Başvurular tam ve yanlışsız olarak yapılacak, özellikle müracaat günü Belediyemizden boş başvuru formu, beyan formu vb. verilemeyecektir. )

2) KPSS sınav sonuç belgesi (Mülakata çağrılan adaylardan noter onaylı nüshası istenecektir.)

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C vatandaşlık numarası olan)

4) Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi.(Aslı ibraz edilecektir.)

5) Son üç ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

6)Sabıka kaydı,askerlikle ilişiği olmadığı ve görevini devamlı yapmaya engeli olmadığına dair beyan alınacaktır. (Boş beyan formu www.bursa-yenisehir.bel.tr adresinden indirilecektir.)

7) Sağlık kuruluşlarından onaylı başvuru şartlarındaki 2. maddeye uygun boy kilo tespit formu. Onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

SINAV YERİ VE ZAMANI

Sınav Bursa Yenişehir Belediye binasında 24 Ocak 2011 günü saat 09.00’da başlayacak olup, sözlü mülakat ve dayanıklılık testi olarak yapılacaktır. Sınava çağrılacak adayların listesi 21 Ocak 2011 tarihinde Belediye ilan panosunda ve belediyemizin web sitesinden (www.bursa-yenisehir.bel.tr) ilan edilecektir.

Adaylar sınav giriş belgelerini 21 Ocak 2011 tarihinde veya sınavın yapılacağı gün belediyemizden temin edeceklerdir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı sonradan tespit edilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

4) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

5) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi

(NOT: Adaylar sınavda sınava giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.

2) Sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, itfaiye yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

4)Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panosundan ve belediyemiz web sitesinde(www.bursa-yenisehir.bel.tr) ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

5)Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanın yerine yedek aday çağrılır.


itfaiye
Düşük
 
Yüksek Toplam 1 oy
Henüz yorum yazılmadı!