Çalışan memurun öğretmenliğe geçişi

Memuriyet görevinde bulunan, daha önce öğretmenlik yapmış olanlar ile ilk defa öğretmen olmak isteyen kamu görevlilerinin ne şekilde öğretmen alımlarına başvuru yapabilecekleri açıklanmaktadır.
1- ÖĞRETMENLİKTE ADAYLIĞI KALDIRILDIKTAN SONRA İSTİFA EDENLER İLE DİĞER KURUMLARA NAKLEN GEÇENLER

Bu durumda bulunan memurlar \"hizmet süresi\" ne göre başvuru yapabilecekleri gibi KPSS puan üstünlüğüne göre başvurmayı tercih edebilirler.

Bu durumdakilerin başvuruları alınmadan önce bu adaylardan kurumlarından muvafakat almaları istenecektir. KPSS puanıyla başvursun veya başvurmasın, muvafakat alanlar başvuru yapabilecek, muvafakat alamayanlar başvuru yapamayacaktır. 

2- ÖĞRETMENLİK DIŞINDAKİ BİR KADRODA ASİL MEMUR OLANLAR İLE BUNLARDAN MEMURİYETTEN İSTİFA EDENLER

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl memur olarak görev yapanlar ile Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlar, ancak KPSS puanı ile başvuruda bulunabilirler. Bu durumdakiler hizmet süresi kıstasına göre başvuramayacaklardır..

Memur olarak görevde bulunanlardan başvuruları alınmadan önce  kurumlarının muvafakatı istenecektir. Muvafakat alanlar başvuru yapabilecek, muvafakat alamayanlar başvuru yapamayacaktır. 


3- SÖZLEŞMELİLER

Sözleşmeli olarak çalışanların (4/B sözleşmeli, 399\'a tabi sözleşmeli, teşkilat kanunundaki hükümlere göre sözleşmeliler) muvafakat almasına gerek yoktur. KPSS puanıyla öğretmenliğe başvuru yapıp, yerleşmeye hak kazanırlarsa sözleşmeli görevlerini bırakıp öğretmenliğe başlayabilirler.


4- POLİS KOLEJİ VEYA AKADEMİ MEZUNLARI

Polis koleji veya akademi mezunu olup da Emniyet Hizmetleri sınıfında görev yapan polisler de 657\'e tabidirler ve KPSS puanlarıyla başvuru yapabilecektir. 

5- POMEM MEZUNU POLİSLER

POMEM Kanununda, mezun olup polisliğe atananların 6 yıl boyunca nakil olmayacağı yönünde kanuni düzenleme yer almaktadır. Bu nedenle POMEM mezunu polis memurları, 6 yıllık süreyi dolduramamışsa, kurumundan muvafakat alamayacaktır. 6 yıllık süreyi dolduranlar ise kurumlarından muvafakat alabiliyorlarsa KPSS puanıyla başvuru yapabilecektir.

6- AKADEMİK PERSONEL

Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak hâlen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda aynı sürelerde çalışmış olup da bu görevlerinden ayrılmış olanlar da hizmet sürelerine göre atanmak üzere bu kapsamda başvuruda bulunabileceklerdir.

Akademik personel  isterse KPSS puanlarıyla da başvuru yapabilir.

7- İŞÇİLER

İşçilerin durumu da sözleşmeliler gibidir. İşçilerin de muvafakat almasına gerek yoktur. Bu kişiler KPSS puanıyla öğretmenliğe başvuru yaparlar. Eğer yerleşmeye hak kazanırlarsa sözleşmeli görevlerini bırakıp öğretmenliğe başlayabilirler.
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!