Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. 

Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

-

1

1

Kaynaştırma eğitimine yönelik yönetici tutumları, Eğitim Fakültelerinde yönetsel etkililik ve örgütsel kültür konularında çalışmış olmak.

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ

-

1

1

Savaş sonrası Alman Edebiyatı ve göçmen edebiyatı ve edebi metinlerle yabancı dil öğretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

TEMEL EĞİTİM

SINIF EĞİTİMİ

1

-

-

Eğitim Felsefesi alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Kanıt temelli eğitim politikaları ve ilerlemeci eğitim konularında çalışmalar yapmış olmak.

SOSYAL BİLİM. VE TÜRKÇE EĞ.

COĞRAFYA EĞİTİMİ

1

-

-

Kıyı Jeomorfolojisi ve kıyı sedimentlerinin luminesans tarihlendirmesi konularında uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

BİYOLOJİ

TEMEL VE ENDÜST. MİKRO.

-

1

1

Bakteriyoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Tatlı su mikrobiyolojisi, sürüngen mikrobiyolojisi, antimikrobiyal aktivite konularında çalışmalar yapmış olmak.

KİMYA

FİZİKOKİMYA

-

1

1

Kolorimetrik hidrojen sensörler, çok merkezli iyon sensörleri ve biyobozunur mikropartiküller konularında çalışmalar yapmış olmak.

ARKEOLOJİ

KLASİK ARKEOLOJİ

-

1

1

Nümizmatik alanında çalışmaları olmak.

SANAT TARİHİ

GENEL SANAT TARİHİ

-

1

1

1970 sonrası Türkiye çağdaş sanatı ve küreselleşmenin sanata etkileri hakkında yayınları olmak.

COĞRAFYA

BEŞERİ COĞRAFYA

1

-

-

Turizm coğrafyası ve kültürel miras konularında çalışmalar yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANASANAT DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON

SİNEMA TELEVİZYON

1

-

-

Sinemada kadın ve şiddet konusu üzerine kurumsal ve uygulamalı sanatsal çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

BİYOMÜHENDİSLİK

BİYOMÜHENDİSLİK

-

1

1

Protein saflaştırma ve immobilizasyonu, biyosensörler, nanomalzemeler ve moleküler baskılama alanlarında enzim uygulama çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

-

1

1

Karaciğer yetmezliği konusunda deneysel çalışmaları olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

-

1

1

Rektum kanseri evrelendirmesi ve karaciğer fibrozisinin derecelendirilmesinde ileri düzey radyolojik görüntü yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TARIM EKONOMİSİ

TARIM İŞLETMECİLİĞİ

-

1

1

Bitkisel ve hayvansal üretimde (süt sığırcılığı) verimlilik, maliyet, brüt kar ve ekonometrik analizler üzerine çalışmalar yapmış olmak. Tarım İşletmeciliği alanında uluslararası ve ulusal projelerde görev almış olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

BÖLÜM

ANASANAT DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

MÜZİK

ÇALGI

-

1

1

Sanatta yeterliğini klasik gitar yorumculuğu alanında yapmış olmak.


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!