Çivril Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alınacaktır.

DENİZLİ/ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca kadro karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Sıra No:

ÜNVANI

SINIFI

ADEDİ

EĞİTİM DURUMU

1

VETERİNER

HEKİM

T.H.

1

VETERİNER FAKÜLTESİ

ARANAN DİĞER ŞARTLAR

1- 657Sayılı Devlet memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Görevinin devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.

3- Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

4- Görevinin gerektirdiği yazılım programlarını bilmek.

5- İş deneyimi olması gerekmektedir.

BAŞRUDA SIRASINDA İSTENECEK BELGELER:

1- Başvuru dilekçesi.

2- Üniversitenin İlgi Bölümünden mezun olmak (öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı

Veya fotokopisi).

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4- Özgeçmişi ve 2 adet Fotoğraf.

5- Erkek Adaylar için Askerlikle ilgili durumu gösteriri belge.

6- Adli Sicil Belgesi.

7- Yerleşim yeri Belgesi.

8- Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışmadığına dair beyan.

9- İş deneyim belgesi

BAŞVURU:

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru sırasında istenilen belgelerle birlikte 17.05.2016 - 24.05.2016 tarihleri arasında salı günü saat 16.00'ya kadar Çivril Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.(Üçüncü şahıslar eli ile, posta veya e- mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmayacaktır. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

SINAV:

Adaylar sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınav adayları mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetleri ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

Sözlü Sınav Tarihi : 26.05.2016

Saat : 14.00

Yer : Belediye Toplantı Salonu ÇİVRİL/DENİZLİ

Dr. Gürcan GÜVEN

Çivril Belediye Başkanı


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!