Doğum izinleriyle ilgili 6 yeni görüş

Devlet Personel Başkanlığı hazırladığı 6 Seri Nolu Kamu Personeli Genel Tebliğini, 13 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımladı.


Analık izni nedir: Doğum yapacak bayan memurun doğumdan önce ve sonra 8'er hafta izinli sayılması durumudur. Ancak, tabip raporu varsa, doğum yapacak bayan memur doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilmektedir.

ANALIK İZNİ KESİNTİLİ KULLANILABİLİR Mİ?

Kanun düzenlenmeyen bu husus Tebliğde açıklanmıştır. Tebliğide yer alan açıklama şu şekildedir:

"b) Analık izninin kesintisiz kullanılması gerektiğinden, bu izin kısım kısım kullanılamaz."

ANALIK İZNİNİ KULLANMAK İÇİN ALINAN RAPOR NE ZAMAN KURUMA SUNULMALIDIR?

Tebliğde bu konuya ilişkin olarak yer alan açıklama şu şekildedir:

"b) Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışmaya devam etmek isteyen memurun sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dair tabip raporunu, doğum öncesi analık izin süresinin başlangıcında Kuruma iletmesi zorunludur."

TABİP RAPORU, SGK İLE SÖZLEŞMESİZ HASTANELERDEN DE ALINABİLİR Mİ?

Tebliğde bu konuya ilişkin olarak yer alan açıklama şu şekildedir:

c) Memura beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dair verilen tabip raporu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli veya sözleşmesiz bir sağlık hizmeti sunucusundan alınabilir.

TABİP RAPORUNA DAYALI, DOĞUMDAN 3 HAFTAYA KADARKİ ÇALIŞMA SÜRESİNDE YILLIK İZİN KULLANILABİLİR Mİ?

Tebliğde bu konuya ilişkin olarak yer alan açıklama şu şekildedir:

"d) Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan memurun bu süre içinde kanuni izinlerini (hastalık izni, mazeret izni, yıllık izin vb.) kullanması mümkündür. Ancak, bu kanuni izin süreleri doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyecektir."

İLK DEFA MEMURLUĞA ATANACAKLARIN DURUMU

Tebliğde bu konuya ilişkin olarak yer alan açıklama şu şekildedir:

"a) Beklenen doğum tarihinden önceki sekiz haftalık süre (çoğul gebeliklerde on haftalık süre) içinde Devlet memurluğuna ataması yapılan kişiye, göreve başlaması kaydıyla doğum öncesi analık izni süresinin kalan kısmı ile doğum sonrası analık izni kullandırılacaktır.
b) Doğumdan sonraki sekiz haftalık süre içinde Devlet memurluğuna ataması yapılan kişiye, göreve başlaması kaydıyla sadece sekiz haftalık doğum sonrası analık izni süresinin kalan kısmı kullandırılacaktır."

ÖĞRETMENLERİN YAZ TATİLİNE DENK GELEN DOĞUM ÖNCESİ ANALIK İZNİ İÇİN AÇIKLAMA

Tebliğde bu konuya ilişkin olarak yer alan açıklama şu şekildedir:

"a) Yaz tatili içinde beklenen doğum tarihinden önce doğum yapan öğretmenin erken doğum sebebiyle kullanamadığı doğum öncesi analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilecektir.
b) Öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen ve fiilen çalışılması halinde doğum sonrası analık izni süresine eklenebilen doğum öncesi beş haftalık (çoğul gebeliklerde yedi haftalık) analık izin süresi, doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyecektir."

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!