Gazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı

Gazi Üniversitesi aşağıdaki bölümlere 10 araştırma görevlisi alınacaktır.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ\'NDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES den en az 70 , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) 2547 Sayılı Kanun un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

MADDE 7  (1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.

(2) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4lük not sisteminin 100lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

(3) Tıpta uzmanlık ile yan dal uzmanlık sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz.

MUAFİYET

1 a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Öğr.Gör.,Okutman,Arş.Gör. unvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav,

2- Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil koşulundan muaftır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. www.personel.gazi.edu.tr adresindeki ilgili dilekçenin doldurulması

2. Özgeçmiş.

3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6. Transkript Belgesi.

7. İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).

8. ALES Belgesi.

9. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).

10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

11. İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.

12. Alanlarında tecrübe belgesi.

BAŞVURU YERİ: Kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Belgesi eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.)

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 04.10.2010

SON BAŞVURU TARİHİ : 18.10.2011

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 24.10.2011 (Öndeğerlendirme Sonuçları Üniversitemiz web sitesinde (www.gazi.edu.tr) ilan edilecektir.)

GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 26.10.2011 (Öndeğerlendirme sonuçlarına göre Fen Fakültesi\'nde saat: 10:00da giriş sınavı yapılacaktır.)

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 28.10.2011 (Sonuçlar Üniversitemiz web sayfasında (www.gazi.edu.tr) ilan edilecektir.)

  İlgili alandan mezun olmak ve alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 18 Ekim 2011
  Felsefe bölümü mezunu olmak ve alanında lisansüstü eğitimi yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 18 Ekim 2011
  İlgili alandan mezun olmak ve alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 18 Ekim 2011
  İlgili alandan mezun olmak ve alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 18 Ekim 2011
  İlgili alandan mezun olmak ve alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 18 Ekim 2011
  Sosyoloji bölümü mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 18 Ekim 2011
  İlgili alandan mezun olmak ve alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 18 Ekim 2011
  İlgili alandan mezun olmak ve alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 18 Ekim 2011
  İstatistik bölümü mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 1 18 Ekim 2011
  Matematik bölümü mezunu olmak ve alanında yüksek lisans yapıyor olmak Araştırma Görevlisi 2 18 Ekim 2011

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!