Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

sözleşmeli personel alınacaktır.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

TOKAT

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde veya diğer birimlerinde görevlendirilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4.maddesinin (B) fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesinin (b) fıkrası gereğince 2016 KPSS puan sırasına konulmak kaydıyla aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

İstenilen belgeler ve geniş açıklama Gaziosmanpaşa Üniversitesi www.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir.


UNVAN KODU

UNVAN

ADEDİ

ÖĞRENİM DURUMU

BAŞVURU KOŞULLARI

H-1

Hemşire

25

Lisans

Fakülte veya Yüksekokulların hemşirelik veya sağlık memurluğu bölümü/programı mezunu olmak.

H-2

Hemşire

5

Ortaöğretim

Sağlık Meslek Liselerinin hemşirelik veya sağlık memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.

E-1

Ebe

1

Lisans

Fakülte veya Yüksekokulların ebelik bölümü/ programı mezunu olmak.

S-1

Sağlık Teknikeri

1

Önlisans

Meslek Yüksekokullarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi veya Fizyoterapi bölümü/programı mezunu olmak.

TOPLAM

32


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!