GİH sınıfı memurlar

GİH sınıfına ait kadrolarda çalışan memurların taleplerini bir kez daha dile getiriyoruz.
Okurlarımızdan gelen ve kamu çalışanlarının sorunlarını dile getiren yazıları aynen yayınlama devam ediyoruz.

www.memuruz.biz

GİH PERSONELİNİN ÖZLÜK HAKLARININ EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DÜZENLENMESİ


Genel idare hizmetleri sınıfı memurları arasında yüksekokul, fakülte veya Yüksek Lisans mezunu memurun, ortaokul veya lise mezunu bir memura göre eğitim durumuna istinaden özlük haklarında bir fark bulunmamaktadır

Genel idari hizmetler sınıfında görev yapan memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, vb. unvanlarında bulunan memurların eğitim durumları dikkate alınmamakta ve yüksek okul mezunu, fakülte mezunu, yüksek lisans mezunlarına çok büyük haksızlık yapılmaktadır, bu kişiler görmüş oldukları eğitimin karşılığını alamamaktadır, adeta negatif ayrımcılık uygulanmaktadır.

Bakanlar Kurulu kararı ile zabıt kâtiplerinin özel hizmet tazminatları %75’ e ve bekçilerin %72’ye, din hizmetlerinde imam hatip lisesi mezunu memurların özel hizmet tazminatları % 78 ‘ e çıkarılarak iyileştirme yapılmasına rağmen

Genel idare hizmetlerinde çalışan memurlarda ise özel hizmet tazminatı eğitim durumuna bakılmaksızın % 55 le sınırlandırılmış ve bu sınıftaki memurların eğitim durumları göz önüne alınmamış olup bu durum eşitsizlik ve mağduriyete neden olmaktadır.

Lise mezunu sağlık personelin özel hizmet tazminatı oranları %72, öğrenim süreleri yüksek okul mezunu olanların %90, 4 yıl öğrenim süresi olan sağlık personelinin özel hizmet tazminatı ise % 97 dir .

Ayrıca diğer hizmet sınıflarının, hizmetlerine göre üst öğrenimleri belirlenmiş ve bu okulları bitiren sağlık hizmetleri. pers, teknik hizmetleri. pers. din hizmetleri personeli vb. sınıflara mensup memurlar yüksek okul ve fakülte mezunu olmalarına göre özel hizmet tazminatı ek gösterge ve yan ödeme katsayıları vb. düzenlemekte bu nedenle özlük hakları, maaş ve ek ödemelerinde kazanımları olmaktadır.

Ancak aynı uygulama Genel idari hizmetlerde çalışan memurlarda, bu sınıfla ilgili fakülteleri veya yüksekokulları bitirseler dahi eğitimlerine istinaden kazanımları olmamakta, yukarıdaki diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi, eğitim durumuna göre özel hizmet tazminatı yan ödeme ve ek göstergelerden vb. özlük haklarından faydalandırılmamaktalar.

Bu örnekler açıkça bir realiteyi ortaya koymaktadır:

Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme oranları 657’ye tabi birçok sınıfta Eğitime göre düzenlenirken G.İ.H. sınıfında sabit olması Anayasamızın 10. Maddesindeki EŞİTLİK ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

ÖRNEK: 4/1 Derecesindeki Lisans Vb. Mezunu GİH sınıfı memur ile

4/1 Derecesindeki Lisel mezunu GİH sınıfı memur aynı özlük ve mali haklara sahiptir. Maaş ve ek ödemelerinde eğitim durumuna istinaden farklılık yoktur.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

1-
Hangi fakültelerin veya yüksek okulların genel idare hizmetlerinde üst öğrenim olduğunun belirlenmesi ve bu kişilerinde belirtilen okulları bitirmeleri halinde diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi özlük haklarından yaralandırılması.( özel hizmet tazminatı vb.)

2- Genel idare hizmetleri sınıfında iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bölümleri (işletme fakültesi, kamu yönetimi vb.) fakülte ve ilgili yüksekokulların GİH sınıfının üst öğrenimi sayılması.

3- Önlisans, Lisans, Yüksek lisans öğrenimi görmüş memurlara adeta ceza gibi uygulanan bu anlayıştan vazgeçilerek, Hizmet sınıfları arasında adaletsizliğin ve haksızlığın giderilerek bu güne kadar haksızlığa uğramış adeta üvey evlat muamelesi görmüş Genel İdare hizmetleri sınıfı personelinin eğitim ve öğrenim durumuna göre haklarının diğer sınıflarda olduğu gibi verilmesi ile ilgili olarak düzenleme yapılması.
Düşük
 
Yüksek Toplam 129 oy
pegaipanderma tarafından; 20-11-2015 17:13 tarihinde yazıldı...
 
KPSS ile kazanılan ve asıl mesleklerle ilgisi olmayan memurluklardan başta öğretmenlikler olmak üzere benzer durumdaki memurlara sadece memuriyet süreleriyle değil emekliliğe esas tüm hizmet süreleri taban alınarak Kurumlar Arası İLK ATAMA geçiş hakkının iadesini istiyoruz!

G.İ.H. sınıfı memurların her türlü ÖZLÜK HAKLARININ en azından memuriyete KPSS ile ilk girişteki EĞİTİM-ÖĞRENİM durumlarına göre (din,emniyet,sağlık,teknik hizmetlerde olduğu gibi) adilce düzenlenmesini acilen istiyoruz!

G.İ.H. sınıfı memurluğu kazanmadan önceki SSKlı olarak çalıştığımız HİZMET SÜRESİNİN diğer hizmet sınıflarında , (sözleşmelilerin kadroya geçirilmesinde olduğu gibi) G.İ.H. sınıfında da aynen ;sadece emeklilik derece-kademesine değil ; KAZANÇ HAK AYLIĞI için hizmet süresindeki derece-kademe ilerlemesine TAM SÜRE OLARAK YANSITILMASINI istiyoruz!

Yüksek lisanslı olarak, KPSS ile G.İ.H. sınıfı memurluğu kazananlara (tezli ya da tezsiz) 1 DERECE istiyoruz!

Derhal SINAVSIZ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ istiyoruz. KPSS ile kazandığımız kurumlarda memuriyete ilk girişte; üniversite diplomamızda yazan unvanla görev yapmak istiyoruz!
MisafirŞeref Kale tarafından; 07-01-2015 10:39 tarihinde yazıldı...
 
Ankara Meslek Yüksek Okulu Toplum Sağlığı Bölümü 1979 yılı mezunuyum. 1978 yılındta memuriyete başlamış olup şu an aynı kurumda (Uzman) olarak görev yapmakta. Maaş bordromda Kadrom: 2, Aylık D/K: 1/4, Emekli D/K: 1/4 olarak gözükmektedir. Ben Kadromun 1 olmasını Bakanlığımız ilgili biriminden talep ettiğimde, iki yıllık yüksek okul mezunu olmam nedeniyle; veremeyeceklerini belirtmişlerdir. 15/03/1999 tarih ve 99'12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı: "Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görenler, dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler" demektedir. Buna istinaden benim Kadromun 1 olması gerekmektedir. Zira 4 yıllık yüksek öğrenim görenler Kadro 1 i Bakanlığımızda almışlardır. Bu konuda aydınlatıcı bilgiyi özellikle gönderirseniz çok sevinirim. İlginize çok teşekkür eder, saygılarımın kabulünü istirham ederim.
tyanalı apollonius tarafından; 03-12-2014 16:32 tarihinde yazıldı...
 
GİH li olmak nasıl bir duygu ? Paylaşayım !..
önlisans mezunu
bilgisayar işletmeni
emekli derece 1/2
maaş derece 2/3
kadro derece ise 5.
ve kadrosuzluk nedeni ile 3.dereceye düşemiyor
hem bu derece göstergesinden faydalanamıyor hemde pasaport alamıyor :(
Misafir tarafından; 25-10-2014 16:23 tarihinde yazıldı...
 
Merhaba ben lise mezunuyum kpss ye girdim 61 puanla gih hizmetlerine girebilir miyim acaba?
Misafir tarafından; 25-11-2013 09:35 tarihinde yazıldı...
 
arkadaş lise mezunu ile fakülte mezunu aynı işi yapıyor demiş.peki bir teknisyen mühendisliği bitirdiğinde mühendis kadrosuna geçmese yani mühendislik işi yapmasa bile mühendis maaşı alıyor.bu nasıl oluyor bir açıklasın hele