Görevde Yükselme Sınav Ücreti

Görevde yükselme sınavlarından alınan fahiş fiyatlar mağduriyete sebep oluyor. Bir nevi paran varsa yükselirsin sistemi mi var?

Yurt-Kur Genel Müdürlüğü şeflik için görevde yükselme sınavı açtı. Sınav ücreti adıyla talep edilen miktar 245 TL. Çevre ve Orman Bakanlığı da daha önce hizmetlilerin memur olması için sınav düzenlemiş ve sınav ücreti olarak 450 TL istenmişti. 


Kamu kurumlarının çok büyük çoğunluğu düzenleyecekleri görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı için adaylardan değişik miktarlarda ücret talep etmektedir. 

Bunun dışında eğer sınav bulunduğunuz il dışında mesela Antalya\'da düzenleniyorsa üstüne bir de yaklaşık 400 TL civarı otel parası vermeniz gerekmektedir. Bu durum artık resmen kanıksanmış haldedir.  


Maliye Bakanlığı bile sınava girecek olan personelden sınav ücretini yatırmasını talep etmektedir. Bu gidişat hiç iyiye alamet değildir. Görevde yükselmede buna alışan kurumlar kendi düzenleyecekleri hizmet içi eğitimler için bile otel ücretinin bir kısmını personelin kendisinin yatırmasını talep etmeye başlamışlardır.


Mesleğinizin devamı için kurumunuzun görevlendirdiği bu tür eğitimlerde ücret talep edilmesini düzenleyen bir hukuki düzenleme mevcut değildir. Nedense ana yetkili durumunda olan Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı sınav ücreti ve hizmet içi eğitimlere katılmaya ilişkin harcırahın özellikle düzenlenmesi konusunda sessiz kalmaktadır. 


Fakat bu sessizlik sırf söz konusu ücreti karşılayamadığı için personelin sınava katılmasını ve mesleğinde ilerlemesine engel olmaktadır. Yaşanan  mağduriyetler giderek artmaktadır. 1300 TL maaş alan bir personelin maaşının yarısını yatırmasının beklenmesi adil bir olay değildir.

Sınav ücreti ve otel ücretini veremeyecek durumda olanlar için bu kazanılmış hakkın yerine getirilmesi için Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünden bir yardımda da bulunulmamaktadır.  Konuyla ilgili Genel Müdürlükten resmi bir cevap elimizde olmamakla beraber personelin görevde yükselme sınavı ve veya dava açması için gerekli ücreti karşılaması için bir yardımda bulunacağını zannetmiyoruz.

Sendikaların ve yetkililerin konuyla ilgili işlem yaparak düzenleme yapmasını bekliyoruz.


görevde yükselme
Düşük
 
Yüksek Toplam 1 oy
Henüz yorum yazılmadı!