Hangi önlisans veya lisans programı, hangi branşın üst öğrenimidir?

SES\'in başvurusu üzerine YÖK çeşitli sağlık branşlarında çalışan personel açısından önemli bir tablo yayınladı.
SES\'in başvurusu üzerine YÖK çeşitli sağlık branşlarında çalışan personel açısından önemli bir tablo yayınladı.
 
YÖK\'ün yayınladığı üst öğrenim tablosu
T.C.YÜKSEKÖGRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Sayı :B.30.0.EÖB.0.00.00.01 -4361
Konu :Ust Oğrenimler Hk.

D 3.09.2010*032235

SES SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI BAŞKANLIĞI’NA

Necatibey Caddesi No:82113-14 Kızılay/ ANKARA

İlgi: a) SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası Başkanlığı \'nın 0811 0/2009 tarih ve 705-200911300 sayılı yazısı.
b) Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Baştabipliği\"nin 26/01/2010 tarih ve B.30.2.SEL.0.H1.74.02-14/4211 sayılı yazısı.
c) Ata FİLİz,cemal YAMAK,Mesut KAYA,HAVA İş,Canan KIZILTOPRAK, Canan KOCABIYIK,Ömer Faruk ÜSTE, Rukiye KILIÇ,Oylun ÖRGE,Gülsüm KAYA, Serdar ULAK\' ın dilekçeleri.
d) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı \'nın 20/07/2010 tarih ve B.31.0.ÜAK.01/6232 sayılı yazısı.
Çeşitli kurum ve kişiler tarafından Kurulumuza yapılan başvurularda; yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında görülen eğitimin yüksek lisans, önlisans programlarında görülen eğitimin ise meslek liselerinde alınan eğitimin bir üst öğrenimi veya mesleki bir üst öğrenimi olup olmadığı konusundaki yazı ve dilekçeler 18/0812010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun\'un 2880 sayılı Kanun\'la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı\'nın görüşü de uyarınca, yüksek lisans, lisans, önlisans ve meslek lisesinde alınan eğitimler dikkate alınarak, söz konusu eğitimlerin üst öğrenim veya mesleki üst öğrenim olup olmadığına ilişkin hazırlanan aşağıdaki tablonun kabul edilmesi uygun görülmüştür.
Yüksek lisans programlarında görülen eğitimin lisans, lisans programlarında görülen eğitimin önlisans, önlisans programlarında görülen eğitimin ise meslek liselerinde alman eğitimin üst öğrenim sayılıp, sayılmamasma ilişkin Tablo
 
 
 
Orta Oğretim ve Kadro Unvanı
Onlisans Programı Dikey Geçiş ile Tamamlanan Lisans Yüksek Lisans Programı Karar
Tıbbi Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik işletme Sağlık Kurumları işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği yüksek lisans programı, işletme lisans programının üst öğrenimi sayılabilir; işletme lisans programı Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans programının üst öğrenimi sayılamaz; Büro Yönetimi ve Sekreterlik önlisans programı Tıbbi Sekreterlik ortaöğretim programının üst öğrenimidir
Sağlık Memuru ( toplum sağlığı) AOF Sağlık Teknikerliği iktisat Sağlık Kurumları işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği yüksek lisans programı, iktisat lisans programının, iktisat lisans programı AÖF Sağlık Teknikerliği önlisans programının, AÖF Sağlık Teknikerliği önlisans programı Sağlık Memurluğu (toplum sağlığı) ortaöğretim programının üst öğrenimi değildir.
Hemş i relik Hemşirelik Kamu Yönetimi Sağlık Kurumları işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği yüksek lisans programı, Kamu Yönetimi lisans programının, Kamu Yönetimi lisans programı Hemşirelik önlisans program ının üst öğrenimi sayılamaz; ancak Hemşirelik önlisans programı, Hemşirelik ortaöğretim programının üst öqrenimidir.
Hemşirelik Hastane Yönetimi ve Organ i zasyon işletme Sağlık Kurumları işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği yüksek lisans programı, işletme lisans programının, Işletme lisans programı Hastane Yönetimi ve Organizasyon önlisans programının üst öğrenimi sayılır; ancak, Hastane Yönetimi ve Organizasyon önlisans programı Hemşirelik ortaöğretim programının üst öğrenimi değildir.

....

Orta Öğretim Pr . Önlisans Programı Lisans Programı Yüksek Lisans Programı Ka r ar
Sağlık Teknisyeni Tıbbi Labarotuar Pr . işletme Sağlık Kurumları Işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği yüksek lisans programının işletme lisans programının üst öğrenimidir. işletme lisans programı Tıbbi laboratuar önlisans programının, Tıbbi Laboratuar ön lisans program i Sağlık Teknisyenliğinin üst öğrenimi değildir.
Sağlık Memuru (toplum sağlığı) Tıbbi Labarotuar Pr Kamu Yönetimi Sağlık Kurumları işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği yüksek lisans programı, Kamu Yönetimi lisans programının, Kamu Yönetimi lisans programı Tıbbi Laboratuar önlisans programının, Tıbbi Laboratuar önlisans programı Sağlık Memurluğunun (toplum saqlığı) üst öğrenimi değildir.
Sağlık Teknisyeni Anestezi iktisat Sağlık Kurumları Işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği yüksek lisans programı, iktisat lisans programının, iktisat lisans programı Anestezi önlisans programının, Anestezi önlisans programı Sağlık Teknisyenliğinin üst öğrenimi deqildir.
Hemşire Hemşire Kamu Yönetimi Sağlık Kurumları işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği yüksek lisans programı, Kamu Yönetimi lisans programının, Kamu Yönetimi lisans programı Hemşirelik önlisans programının üst öğrenimi değildir. Ancak, Hemşirelik ön lisans programı, Hemşirelik ortaöğretim programının üst öqrenimidir
Sağlık Memuru (toplum sağlığı) Tıbbi Dok . ve Sekreterlik     Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı Sağlık Memurluğunun (toplum sağlığı) üst öğrenimi değildir.
Ebe K i mya     Kimya önlisans program i Ebeliğin üst öğrenimi değildir.
Acil Tıp Teknisyenliği
Adli Tıp Tekni kerliği     Adli Tıp Teknikerliği önlisans programı Acil Tıp teknisyenliğinin üst öğrenimi değildir.
Sağlık Memuru
( Ortopedi Teknisyeni)
Siyomedikal Cihaz Teknolojisi     Siyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programı Sağlık Memurluğunun (ortopedi teknisyeni) üst öğrenimi değildir .
Acil Tıp Teknisyeni Anestezi     Anestezi ön lisans programı Acil Tıp teknisyenliğinin üst öğrenimi değildir .
  Adalet Meslek Yüksek Okulu Gazetecilik   Gazetecilik lisans program i Adalet Meslek Yüksekokulu önlisans programının üst öğrenimi değildir .
    Sağlık Memurluğu Sağlık Kurumları işletmeciliği Sağlık Kurumları işletmeciliği lisans programı Sağlık Memurluğu önlisans programının üst öğrenimi değildir .
Ebe , Hemşire , Sağlık Teknisyeni , Sağlık Memuru, Laboratuar, Laboratuar Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Diş Teknisyeni, Çevre, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü , Sağlık Mem. (Toplum Sağlığı), Sağlık Memuru (Anestezi Teknikeri), Sağlık Memuru (Röntgen Teknisyeni veya Teknikeri   lşletme-iktisat-
Kamu Yönetimi-
Maliye-
Uluslararası
ilişkiler-Çalışma
Ekonomisi ve
Endüstri ilişkiler
  Işletme, Iktisat, Kamu
Yönetimi, Maliye, Uluslararası
ilişkiler ve Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri ilişkileri lisans
programları Ebe, Hemşire,
Sağlık Teknisyeni, Sağlık
Memuru, Laboratuar,
Laboratuar Teknisyeni,
Anestezi Teknisyeni, Sağlık
Teknikeri, Röntgen
Teknisyeni, Diş Teknisyeni,
Çevre, Çevre Kirlenmesi ve
Kontrolü, Sağlık Mem.
(Toplum Sağlığı), Sağlık
Memuru (Anestezi Teknikeri),
Sağlık Memuru (Röntgen
Teknisyeni veya
Teknikerliğinin üst öğrenimi
değildir.

 

memur
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!