Eğitim Müfettiş Yardımcılarından Yeterlik Sınavına İtiraz Yağdı

10/09/2010 tarihinde Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınavında çıkan soruların sayılarının konu itibariyle Yönetmelikte belirtilen oranlara uymadığı ayrıca hatalı sorular olduğu gerekçesiyle onlarca itirazda bulunuldu.

10/09/2010 tarihinde Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yeterlik Sınavında çıkan soruların sayılarının konu itibariyle Yönetmelikte belirtilen oranlara uymadığı ayrıca hatalı sorular olduğu gerekçesiyle onlarca itirazda bulunuldu.

Mevcut Yönetmeliğe göre yeterlik sınav konularını oranları

a) Mevzuat ve uygulamaları % 25,

b) İnceleme ve soruşturma % 25,

c) Meslekî yardım, rehberlik ve iş başında yetiştirme ile teftiş % 40,

d) Genel kültür % 10.

 Olması gerekirken yapılan sınavda bu oranlar gözetilmedi. Bu güne kadar yapılan yeterlik sınavlarına göre çok zor olduğu görülen sınavda Anayasa, 12 kanun, 2  tüzük, 46 Yönetmelik ve 3 Yönerge olmak üzere Toplam 64 farklı  mevzuattan 74  soru soruldu. Sınavda % 40 oranında soru sorulması gereken “Meslekî yardım, rehberlik ve iş başında yetiştirme ile teftiş konularından ise çok az soru soruldu.

Sınava giren müfettiş yardımcılarının tespitlerine göre sınavdaki soruların oranları aşağıdaki şekildedir.

A KİTAPÇIĞI

KONU

OLMASI GEREKEN ORAN

SINAVDAKİ ORAN

ÇIKAN SORU NUMARASI

MEVZUAT VE UYGULAMALARI

%25

%57

1…..17

19….25

55….89

MES.YARD.REHBERLİK VE İŞ BAŞINDA YETİŞTİRME İLE TEFTİŞ

%40

%6

18-51-52-53-54-90

İNCELEME-SORUŞTURMA

%25

%27

26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50

GENEL KÜLTÜR

%10

%10

91-92-92-93-94-95-96-97-98-99-100

 

“Mevzuat ve uygulamaları” konusunda % 25 oranında sor sorulması gerekirken % 57 oranında soru sorulması, “Meslekî yardım, rehberlik ve iş başında yetiştirme ile teftiş” konularından ise % 40 olması gereken soru onarının % 6 oranında olması mevzuata açıkça aykırıdır.

Yeterlik sınavı MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. Genel Müdürlüğün böyle bir hataya nasıl düştüğünü anlamak mümkün değildir.

 Müfettiş Yardımcılarının itirazları Müsteşarın veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında; Teftiş Kurulu Başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı, İlköğretim Genel Müdürü veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı, Personel Genel Müdürü veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı ile Müsteşar tarafından belirlenen bir ilin ilköğretim müfettişleri başkanından oluşacak Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Müracaatların olumsuz sonuçlanması durumunda sınavın iptali konusunda yargı yoluna gidilecektir.  Mevzuata aykırılığı tereddüt götürmeyen sınavın iptali durumunda sınavın yenilenmesi gerekecektir.

Bu süreçte Müfettişler Derneği olarak, eğitim müfettiş yardımcısı meslektaşlarımızı yalnız bırakmayacağımızın bilinmesini isteriz.

Doğan CEYLAN
Müfettişler Derneği Başkanı
memur
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!