Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

Öğretim Üyeleri alınacaktır.

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamna Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İLAN OLUNUR.


 

                                                                         

 

İLAN

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir 

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

 

ADRESLER

M.Ü.Rektörlüğü                                 : Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Atatürk Eğitim Fak.                  : Göztepe Kampüsü-Kadıköy/ İSTANBUL

M.Ü.Dişhekimliği Fak.                     : Nişantaşı Kampüsü, Büyük Çiftlik Sk. No:6 Nişantaşı-Şişli/İSTANBUL

M.Ü.Eczacılık Fak.                            : Eczacılık Fakültesi Tıbbiye Cad. No:49  Haydarpaşa/İSTANBUL

M.Ü.Fen Edebiyat Fak.                     : Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Güzel Sanatlar Fak.                   : Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem-Kadıköy/İstanbul

M.Ü.Hukuk Fak.                                 : Hukuk Fakültesi Tıbbiye Cad. Haydarpaşa-Üsküdar/İstanbul

M.Ü.İktisadi ve İdari Bil.Fak.          : Ressam Namık İsmail Sok.No.1 Bahçelievler/İSTANBUL

M.Ü.İlahiyat Fak.                               : Mahir İz Cad. No:2 Bağlarbaşı-Üsküdar/İSTANBUL

M.Ü.İletişim Fak.                               : Nişantaşı Kampüsü Nişantaşı-Şişli/İSTANBUL

M.Ü.Mühendislik Fak.                      : Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Sağlık Bilimleri Fak.                                : Kartal Kampüsü E-5 Yan yol Üzeri Cevizli-Kartal/İSTANBUL

M.Ü.Teknoloji Fak.                           : Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Tıp Fak.                                     : Tıp Fakültesi Haydarpaşa/İSTANBUL

M.Ü.Bankacılık ve Sig.Y.O.            : Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Teknik Bilimler Mes.Y.O.       : Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

 

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ-ANABİLİM DALI                           KADRO ÜNVANI               ADEDİ                   ARANAN ŞARTLAR

İlk.Din Kült.ve Ahl.Bilgisi Eğitimi                        Profesör                                     1               -Doktora ve Doçentliğini Din Eğitimi alanında

        yapmış olması ve Ahlak Eğitimi konusunda

        eserleri olması.                             

 

Rehb.ve Psik.Dan.                                                  Doçent                                         1               -Psikolojik Danışma becerileri konusunda Doktora

       yapmış olmak, bu konuda Uluslararası yayınları

       olması ve Danışma Becerileri eğitimi konusunda

       SSCI kapsamında yayını olması gerekmektedir. 

 

İlköğrt.Matematik Eğitimi                                      Doçent                                         1               -Matematik Eğitimi ve sayılar teorisi

        alanında yayın

        ve çalışmalar yapmış olmak, Doçentliğini      

        Matematik Eğitimi alanında almış olmak, doktora

        tez konusu sayılar teorisi alanında olmak.    

 

Türkçe Eğitimi                                                       Doçent                                          1               -Lisans düzeyinde yabancılara Türkçe öğretmiş

        olmak ile iki doğu ve iki batı dili bilmek şartlarına

        haiz olması gerekmektedir.

 

Fransız Dili Eğitimi                                               Yardımcı Doçent                         1                -Fransızca öğretmenliği alanında dilbilim

         Dikdaktik, yöntembilim öğrenme strateji dil

         edinimi iki dillilik alanlarda yüksek lisans ve

         doktora yapmış olmak.                                

 

Orta.Öğrt.Coğrafya Eğitimi                                   Yardımcı Doçent                          1               -Coğrafya Öğretmenliği Bilim Dalında Doktora

        yapmak ve Coğrafya Eğitimi Alanında arazi

        çalışmalarıyla ilgili yabancı dilde Uluslar arası

        yayınları bulunmak.                                     

 

Alman Dili Eğitimi                                                 Yardımcı Doçent                         1                -Almanca Öğretmenliği alanında dilbilim, didaktik,

        yöntembilim, dil edinimi iki dillilik alanlarda

        yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.      

 

Rehb.ve Psik.Dan.                                                 Yardımcı Doçent                         1                -Eğitim Bil. alanında doktora yapmış olmak ve

        Sosyal beceriler konusunda SSCI kapsamında

        yayını olması ve öğrenme güçlükleri konusunda

        uygulamaya ilişkin çalışması olmak.            

 

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI                               KADRO ÜNVANI               ADEDİ  ARANAN ŞARTLAR

Ortodonti                                                                               Profesör                                       1                                           -                          

 

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi                               Yardımcı Doçent                         2                                          -                          

 

Protetik Diş Tedavisi                                             Yardımcı Doçent                         1                                           -                          

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI                                               KADRO ÜNVANI               ADEDİ  ARANAN ŞARTLAR

Biyokimya                                                             Yardımcı Doçent                         1                                           -          

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI                                              KADRO ÜNVANI               ADEDİ                   ARANAN ŞARTLAR

Yeni Türk Edebiyatı                                              Profesör                                       1                                         -                           

 

Katıhal Fiziği                                                         Profesör                                       1                -Montecarlo Tekniği ile Süperiletkenlik

          konusunda çalışıyor olmak.                       

Yeni Türk Dili                                                       Profesör                                       1                                         -

 

Botanik                                                                  Doçent                                          1                -Bitki doku kültürü ve gen aktarımı konusunda

         doktora yapmış olmak                                                

Anorganik Kimya                                                  Doçent                                          1                                         -                                                          

Fizikokimya                                                           Yardımcı Doçent                          1                -Doktorasını Fakültelerin Kimya Bölümünde

          Elektrokimya konusunda yapmış olmak ve

          Fizikokimya Anabilim Dalında ders verme

          tecrübesine sahip olmak.                                                           

Organik Kimya                                                      Yardımcı Doçent                          1                 -Doktorasını Fakültelerin Kimya Bölümünde

          Heterosiklik sentez konusunda yapmış olmak ve

          Organik Kimya Anabilim Dalında ders verme

                                                                                                                                                        tecrübesine sahip olmak.                                                                                           

Analitik Kimya                                                      Yardımcı Doçent                          1                  -Doktorasını Fakültelerin Kimya Bölümünde

           HPLC konusunda yapmış olmak ve

           Doktora sonrasında en az 2 yıl akademik

           tecrübeye sahip olmak

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI                                              KADRO ÜNVANI               ADEDİ                   ARANAN ŞARTLAR

İç Mimarlık                                                            Yardımcı Doçent                          1                -Başvuracak adayların tez çalışmalarının

                                                                                                                                                      içmimarlık temel tasarım ve Renk-Işık alanlarında

olması ve alanında en az 2 yıl deneyimli olması.

 

Tezhip Süsleme                                                     Yardımcı Doçent                          2                -Sanatta yeterlik tez çalışmasını tezhip sanatı

         alanında yapmak, Tezhip sanatı ve kağıt         

         konservasyonu alanlarında en az 5 yıl eğitim

         deneyimine sahip olmak.

                                                                                                                                                     -Sanatta yeterlik tez çalışmasını tezhip sanatı

         alanında, doktorasını Türk Sanatında yapmak ve     

         Minyatür sanatında en az 5 yıl eğitim deneyimine

         sahip olmak.

 

Cilt                                                                         Yardımcı Doçent                          1                -Sanatta yeterlik tez çalışmasını tezhip sanatı

         alanında yapmak, Tezhip ve ebru sanatı 

         alanlarında en az 5 yıl eğitim deneyimine sahip

         olmak.

 

HUKUK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI                                               KADRO ÜNVANI               ADEDİ                   ARANAN ŞARTLAR

Hukuk Fels.ve Sosy.                                             Profesör                                       1                                       -                            

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ-ANABİLİM DALI           KADRO ÜNVANI               ADEDİ  ARANAN ŞARTLAR

İng.İkt.İkt.Gel.ve Ulus.İkt.                                    Profesör                                       1                                         -                            

 

İşlt.Üret.Yön.ve Paz.                                             Profesör                                      1                                        -                            

 

İkt.İktisat Teorisi                                                   Profesör                                      1                                        -                            

 

İşlt.Muhasebe Finansman                                      Profesör                                      1                                         -

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI                                              KADRO ÜNVANI               ADEDİ                   ARANAN ŞARTLAR

Mantık                                                                   Yardımcı Doçent                          1                                         -                                          

 

Din Sosyolojisi                                                      Yardımcı Doçent                          1                                         -                           

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI                                              KADRO ÜNVANI               ADEDİ                   ARANAN ŞARTLAR

Reklamcılık ve Tanıtım                                          Profesör                                       1                                        -                                           

 

Sinema                                                                   Profesör                                        1                                       -                            

 

Halkla İlişkiler                                                       Profesör                                        1                                       -                            

 

Radyo Televizyon                                                  Profesör                                       1                -Televizyon tecrübesi ve Medya Teorileri

          konusunda çalışmalarının olması.              

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI                                              KADRO ÜNVANI               ADEDİ                   ARANAN ŞARTLAR

Kontrol Sistemleri                                                  Doçent                                         1                 -Bulanık ve Sayısal Kontrol Sistemleri konusunda

                                                                                                                                                      uzmanlaşmış olmak.                                    

 

Biyomühendislik                                                   Doçent                                         1                 -Bitki Biyoteknolojisi ve Genetiği alanında

                                                                                                                                                      uzmanlaşmış olmak.     

 

Konstrüksiyon                                                       Doçent                                          1                -Kompozit Malzemeleri Şekillendirme ve Olasılık

                                                                                                                                                      Tasarımı konusunda uzmanlaşmış olmak.   

 

Yöneylem Araştırması                                           Doçent                                         1                -Tedarik Zinciri ve Bulanık Mantık konusunda

                                                                                                                                                      uzmanlaşmış olmak.                                    

 

Termodinamik ve Isı Tekniği                                 Yardımcı Doçent                          1                -Türbülanslı Yanmanın Sayısal Modellenmesi

                                                                                                                                                       konusunda uzmanlaşmış olmak.                 

 

Çevre Teknolojisi                                                  Yardımcı Doçent                          1                -İçme Suyu Filitrasyonu konusunda uzmanlaşmış

                                                                                                                                                       olmak.                                                         

 

Bilgisayar Yazılımı                                                Yardımcı Doçent                          1                -Dağıtık Web Tabanlı Sistemler konusunda

          uzmanlaşmış olmak.                                   

 

Bilg. Bilimi                                                            Yardımcı Doçent                          1                -Bilgisayar Ağları ve Veri Madenciliği konusunda

          uzmanlaşmış olmak.                                   

 

Çevre Bilimleri                                                      Yardımcı Doçent                          1                -Çamur susuzlaştırma ve çamur yönetimi

          konusunda uzmanlaşmış olmak.                

Elektronik                                                              Yardımcı Doçent                          1                - Ultrasonik Görüntüleme konusunda uzmanlaşmış

          olmak.                                                        

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI                                              KADRO ÜNVANI               ADEDİ                   ARANAN ŞARTLAR

Sağlık Politikaları                                                  Profesör                                       1                -Tıp Fakültesi mezunu olmak.

                                                                                                                                                     -Doçentliğini İşletme, Yönetim ve Organizasyon

          alanından almış olmak.                               

 

Sağlık Politikaları                                                  Yardımcı Doçent                          1                -Aile Hekimi olmak.                                                                                                                                                                                           -Sağlık Politikaları konusunda deneyimli olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ                                                             KADRO ÜNVANI               ADEDİ                   ARANAN ŞARTLAR

Mekatronik Müh.Böl.                                            Yardımcı Doçent                          1                 -Açık kaynak kodlu sistemler ve yeni nesil Ağ

          Protokolleri üzerinde uzman olmak.                                                                                         

TIP FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI                                               KADRO ÜNVANI               ADEDİ                   ARANAN ŞARTLAR

İç Hastalıkları                                                        Profesör                                      4                -Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

                                                                                                                                                       Uzmanı olmak, moleküler genetik çalışmalar

                                                                                                                                                       konusunda deneyimli olmak.

       -Romatoloji Uzmanı olmak ve moleküler genetik

          yöntemler ve romatolojik ultrasonografi

          konusunda deneyimli olmak.                                     

       -Tıbbi Onkoloji Uzmanı ve Meme Kanseri

          konusunda deneyimli olmak.

                                                                                                                                                     -Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak ve Akciğer

                                                                                                                                                       Kanserleri, Jinekolojik Maligniterler ve Beyin

                                                                                                                                                       Tümörleri konusunda deneyimli olmak.     

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum                Profesör                                      1                -İleri Jinekolojik cerrahide yurtdışından eğitim

                                                                                                                                                      sertifikası almış ve jinekolojik onkolojide

                                                                                                                                                      deneyimli olmak.                                         

 

Ortopedi ve Travmatoloji                                       Doçent                                         1                -Ortopedik Onkoloji alanında deneyimli olmak,

                                                                                                                                                      yurtdışı tecrübeli olmak.               

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları                                   Doçent                                         1                -Yurtdışında bir fototerapi merkezinde bulunmuş

                                                                                                                                                      olmak ve bu alanda deneyimli olması, Psoriasis

                                                                                                                                                      konusunda en az 5 (beş) yıl klinik deneyim sahibi

        olması.                                          

 

Kulak Burun Boğaz                                               Doçent                                         1                -Kafa Kaidesi ameliyatları konusunda deneyimli

                                                                                                                                                      olmak.                                          

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi                                        Yardımcı Doçent                         1                -Nöroanatomi konusunda araştırma yapmış olmak

        ve SCI’ye giren nöroanatomi araştırma yazıları

        olmak,

                                                                                                                                                     -Kafa tabanı endoskopik cerrahisi konusunda

                                                                                                                                                      araştırma yapmış olmak, bu konuda cerrahi

                                                                                                                                                      deneyime sahip olmak ve SCI’ye giren

                                                                                                                                                      dergilerde yayını olmak, Nörolojik hastaların

                                                                                                                                                      moleküler biyolojisi ve genetiği hakkında

                                                                                                                                                      araştırmalar yapmak ve bu konuda SCI’ye giren

                                                                                                                                                      dergilerde yayını olmak.                               

 

 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ                                                             KADRO ÜNVANI               ADEDİ                   ARANAN ŞARTLAR

Sigortacılık Böl.                                                Yardımcı Doçent                     1               -Sigortacılık dalında Yüksek Lisans yapmış

                                                                                                                                                      olmak ve Sigortacılık alanında çalışmaları

                                                                                                                                                      yanında bu alanda eğitim deneyiminin olması. 

 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

PROGRAMI                                                        KADRO ÜNVANI               ADEDİ                   ARANAN ŞARTLAR

Makine                                                                Yardımcı Doçent                     1              -Teknik Eğitim Fakültelerinin Metal Eğitimi

          Bölümünden mezun olmak.

        -Polimerik Kaplamalar alanında doktora ve

          Polikarbonatların Kaplanması üzerine

          çalışmalar yapmış olmak.

                                                                                                                                                      -En az 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak.


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!