Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.

BOŞ KADRONUN

BİRİMİ: ANABİLİM DALI: KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Araştırma Görevlisi 1 50/d 6 Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış olmak, KPDS veya ÜDS’den yüksek lisans için 60 doktora için 70 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak, alanında Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak. 22.11.2010 06.12.2010 13.12.2010 15.12.2010 17.12.2010
BİRİMİ: ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Araştırma Görevlisi 1 50/d 5 Alanında ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS/ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilmiş bir sınavdan en az 60 puan almış ve Fen Fakültesi Kimya veya Biyoloji Bölümünde yüksek lisans öğrencisi olmak. 22.11.2010 06.12.2010 09.12.2010 14.12.2010 17.12.2010
BİRİMİ: ANABİLİM DALI : KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Araştırma Görevlisi 1 50/d 4 Alanında ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS/ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilmiş bir sınavdan en az 60 puan almış ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde yüksek lisans öğrencisi olmak. 22.11.2010 06.12.2010 09.12.2010 14.12.2010 17.12.2010
BİRİMİ: ANABİLİM DALI: KADRO ÜNVANI: ADEDİ: ATAMA MADDESİ: DERECESİ: ARANAN ŞARTLAR: İLAN TARİHİ: SON BAŞVURU TARİHİ: ÖN DEĞER. SONUÇ İLANI: GİRİŞ SINAV TARİHİ: SONUÇLAR:
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Araştırma Görevlisi Kadrosunda Öğretim Görevlisi 1 31 4 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalında doktorasını yapmış ve KPDS veya ÜDS’den en az 70 veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak. 22.11.2010 07.12.2010 9.12.2010 13.12.2010 15.12.2010

araştırma görevlisi
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!