Hava Kuvvetleri Kom. AR-GE Mühendis, Proje Yöneticisi, Teknik Yönetici Muvazzaf Subay Alım İlanı

Başvuru : 26 Aralık 2013 29 Ocak 2014

HV.K.K.LIĞI AR-GE MÜHENDİSİ, PROJE YÖNETİCİSİ, TEKNİK YÖNETİCİ MUVAZZAF SUBAY BAŞVURU KILAVUZU

2014 YILI FAALİYET TAKVİMİ

S.Nu. Faaliyet Adı Yeri Tarihi
1. Başvuruların yapılması. İnternet ( www.tekok.edu.tr ) 26 Aralık 2013 29 Ocak 2014 08:00
2. Başvuruları kabul edilen adayların duyurulması. İnternet ( www.tekok.edu.tr ) 05 Şubat 2014
3. Yazılı Sınav Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR 16 Şubat 2014
4. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve seçim aşamalarına çağrı tarihlerinin duyurulması. İnternet (www.tekok.edu.tr ) 26 Şubat 2014
5. Seçim Aşamaları ( [†] ) Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR 18 - 21 Mart 2014
6. Seçim aşamalarında başarılı olan adayların hastane muayene işlemleri. Hava Harp Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL Mart - Nisan 2014
7. Asil ve yedek aday isim listelerinin duyurulması. İnternet ( www.tekok.edu.tr ) 06 Haziran 2014
8. Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminin başlaması. Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR 19 Ağustos 2014
9. Mezuniyet Töreni. İnternet ( www.tekok.edu.tr ) Aralık 2014

1. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

b. Kaynak olarak belirtilen en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokullardan birini kendi nam ve hesabına bitirmiş olmak (19 Ağustos 2014 tarihine kadar mezun olacakların başvuruları da kabul edilecektir),

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans öğrenimini yapmış/yapmakta olanlar için 27 (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar), lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için ise 32 (01 Ocak 1981 ve daha sonra doğanlar) yaşından büyük olmamak,

ç. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi kanunda belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

ç. Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun %85 veya daha üstünde olması şarttır. Halen bu görevde bulunanlar ile askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerin ayrıca sıralı üstlerinden muvazzaf/sözleşmeli subay olmaya layık olduklarına dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi (İndirmek için tıklayınız.) almış olmak,

d. Hakkında \"Yedek Subay Olamaz.\" kararı bulunmamak,

e. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

f. Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

ğ. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak,

g. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği sağlık kriterlerini karşılamak ve boyu en az 168 cm. olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

a. Nitelikleri uygun olan adayların başvurularını sadece internet yolu ile www.tekok.edu.tr adresine en geç 29 Ocak 2014 08:00\'a kadar yapmaları gerekmektedir.

b. Başvuru tarihini geçiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

c. Sınav ve seçim aşamaları tarihleri faaliyet takviminde bildirilmiş olup, adayların adreslerine, ayrıca bir çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu sebeple internet adresimizi takip etmeniz mağduriyetinizi engelleyecektir.

ç. Başvuru, sınav, seçim aşamaları ve diğer hususlar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için www.tekok.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

3. YAZILI SINAV

a. Genel kültür ve meslek bilgisi sınavları 16 Şubat 2014 Pazar günü, Hava Teknik Okullar Komutanlığı Gaziemir/İZMİR\'de yapılacaktır.

b. Genel kültür, genel yetenek ve meslek bilgisi sınavları kapsamında;

(1) Genel kültür sınavı, adayların Atatürkçülük, İnkılap Tarihi, Siyasi Tarih, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar (NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler vb.), Türkiye Coğrafyası, Devletler Hukuku ile Türkiye ve dünya ile ilgili güncel konular başta olmak üzere benzeri konulardaki genel kültür bilgilerini ölçecek şekilde elli sorudan,

(2) Meslek bilgisi sınavı ise adayların yazılı veya uygulamalı olarak meslek bilgilerini ölçecek şekilde elli sorudan oluşmaktadır.

c. Yazılı sınavlar sonrasında tespit edilen baraj notu ve üzerinde not alan adaylar, 18 - 21 Mart 2014 tarihleri arasında, her aday için bir gün sürmesi planlanan seçim aşamalarına (ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik değerlendirme ve kişilik testi, mülakat ve nihai karar komisyonu) katılabileceklerdir.

4. SEÇİM AŞAMALARI:

a. Ön Sağlık Muayenesi:

Yazılı sınavda başarılı olan adayların; fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek için yapılmaktadır. Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testine tabi tutulacaklardır. Bu muayenede, adaylarda aranan başlıca kriterler aşağıda belirtilmiş olup, diğer nitelikler söz konusu yönetmelikte belirtilmiştir:

(1) Sağlık durumu itibariyle, Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testine katılamayacak durumda olmamak (ameliyatlı, burkulma, kırık v.b.),

(2) En az 168 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmak ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak (Boy ölçümleri çıplak ayak ile yapılmaktadır.),

(3) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak, düztabanlık, iskelet bozukluğu, ameliyat izleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici dövme ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, çiçek bozukluğu, kellik ve cilt hastalığından kaynaklanan iz bulunmamak,

Boy-Kilo Tablosu

Boy Ağırlık Üst Sınırı Ağırlık Alt Sınırı
190 cm. 94 kg. 69 kg.
191 cm. 95 kg. 70 kg.
192 cm. 96 kg. 70 kg.
193 cm. 97 kg. 71 kg.
194 cm. 98 kg. 72 kg.
195 cm. 99 kg. 72 kg.
196 cm. 100 kg. 73 kg.
197 cm. 101 kg. 74 kg.
198 cm. 102 kg. 75 kg.
199 cm. 103 kg. 75 kg.
200 cm. 104 kg. 76 kg.
201 cm. 105 kg. 77 kg.
202 cm. 106 kg. 78 kg.
203 cm. 107 kg. 78 kg.
204 cm. 108 kg. 79 kg.
205 cm. 109 kg. 80 kg.
206 cm. 110 kg. 81 kg.
207 cm. 111 kg. 81 kg.
208 cm. 112 kg. 82 kg.
209 cm. 114 kg. 83 kg.
210 cm. 115 kg. 84 kg.
Boy Ağırlık Üst Sınırı Ağırlık Alt Sınırı
168 cm. 73 kg. 54 cm.
169 cm. 74 kg. 54 cm.
170 cm. 75 kg. 55 cm.
171 cm. 76 kg. 56 cm.
172 cm. 77 kg. 56 cm.
173 cm. 78 kg. 57 cm.
174 cm. 79 kg. 58 cm.
175 cm. 80 kg. 58 kg.
176 cm. 81 kg. 59 kg.
177 cm. 81 kg. 60 kg.
178 cm. 82 kg. 60 kg.
179 cm. 83 kg. 61 kg.
180 cm. 84 kg. 62 kg.
181 cm. 85 kg. 62 kg.
182 cm. 86 kg. 63 kg.
183 cm. 87 kg. 64 kg.
184 cm. 88 kg. 64 kg.
185 cm. 89 kg. 65 kg.
186 cm . 90 kg. 66 kg.
187 cm. 91 kg. 66 kg.
188 cm. 92 kg. 67 kg.
189 cm. 93 kg. 68 kg.

(4) Ağız ve diş yapısında; fonasyon, konjenital anomaliler, ön dişlerde diestema (dişler arası boşluk), irtıdentik anomalisi (açık kapanış, derin kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış, çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk

değişiklikleri, dil ve ağız içi dokularda hijyeni bozacak enfeksiyon (apikal lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı (konjenital veyadiş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir) bulunmamak,

(5) Türkçe\'yi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak,

(6) Duymasında bir kusuru bulunmamak,

(7) Gözde renk ayırt etme kusuru ile şaşılık vb. kusurların bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi,

(8) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ile tüberküloz geçirmemiş olmak,

(9) Kendisinde veya aile bireylerinde frengi vb. hastalık bulunmamak,

(10) Sara, enurezis, uykuda gezme, bayılma, histeri vb. hastalık bulunmamak.

b. Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi:

(1) Ön sağlık muayenesinde başarılı Muvazzaf/sözleşmeli subay adayları için (beden eğitimi öğretmenleri hariç) FYDT şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılacaktır.

Muvazzaf ve Sözleşmeli Subay Adayı Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi Kriterleri (Erkek Adaylar İçin

ŞINAV (60 sn.) YARDIMLI MEKİK (60 sn.   400 M. KOŞU (sn.)
Tekrar 1 2 3 Tekrar 1 2 3 Derece Puan
40 100     50 100     70 100
39 98     49 98     71 95
38 96     48 96     72 90
37 94     47 94     73 85
36 92     46 92     74 80
35 90 100   45 90     75 75
34 88 97   44 88     76 70
33 86 94   43 86 100   77 65
32 84 92   42 84 99   78 60
31 82 90   41 82 97   79 55
30 80 88   40 80 95   80 50
29 78 86   39 78 93   81 45
28 76 84   38 76 91   82 40
27 74 82   37 74 89   83 35
26 72 80   36 72 87   84 30
25 70 78 100 35 70 85   85 25
24 68 76 97 34 68 83   86 20
23 66 74 94 33 66 79   87 15
22 64 72 91 32 64 77   88 10
21 62 70 88 31 62 75   89 5
20 60 68 85 30 60 73   90 0
19 58 66 82 29 58 71 100    
ŞINAV (60 sn.) YARDIMLI MEKİK (60 sn.   400 M. KOŞU (sn.)
Tekrar 1 2 3 Tekrar 1 2 3 Derece Puan
18 56 64 80 28 56 69 98    
17 54 62 77 27 54 67 96    
16 52 60 74 26 52 65 93    
15 50 58 72 25 50 63 90    
14 47 56 70 24 48 61 87    
13 44 54 68 23 46 59 84    
12 41 50 66 22 44 57 81    
11 38 48 64 21 42 55 78    
10 35 46 62 20 40 53 75    
9 32 44 60 19 38 51 72    
8 29 40 55 18 36 49 70    
7 26 35 50 17 34 47 67    
6 23 30 45 16 32 45 64    
5 20 25 40 15 30 43 62    
4 15 20 30 14 27 41 60    
3 10 15 20 13 24 39 58    
2 5 8 10 12 21 35 56    
1 1 1 1 11 18 33 54    
        10 15 31 52    
        9 12 29 50    
        8 9 25 45    
        7 6 20 40    
        6 3 15 35    
        5 0 10 30    
        4   5 20    
        3   0 10    

17-25 YAŞ ARASI 1\'İNCİ GRUP 26-30 YAŞ ARASI 2\'NCİ GRUP 31- YAŞ ÜZERİ 3\'ÜNCÜ GRUP

(2) Başarılı olmak için; her bir branştan 40 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır ve değerlendirme puanı, anılan üç branştan elde edilen puanların aritmetik ortalamasıdır. Herhangi bir branştan 40\'ın altında puan alan adaylar, diğer istasyonlara devam edemeyerek elenirler. c. Kişilik Testi:

Kişilik değerlendirme testi, seçim aşamalarına katılan tüm adaylara uygulanmaktadır. Kişilik değerlendirme testi sonuçlarına göre aday hakkında başarılı ya da başarısız değerlendirmesi yapılmaz. ç. Mülakat:

Mülakat; subay adayının testler ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak

amacıyla, önceden planlanmış, yüz yüze ve sözlü iletişim gerektiren, farklı ve öznel bilgileri

edinmek üzere soru cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

6

Değerlendirme sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve yukarısında puan alanlar başarılı olmuş sayılırlar.

ç. Nihai Karar Kurulu:

Nihai Karar Kurulu; seçim aşamalarında başarılı olan aday hakkında nihai kararın verildiği komisyondur. Nihai Karar Kurulu Komisyonunun kararı kesindir, itiraz edilemez.

d. Hastane Sevk:

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar daha sonra, sevk edilecekleri Hava Harp

Okulu Komutanlığı Yeşilyurt/İSTANBUL muayene merkezinden \".................... Sınıfında Muvazzaf Subay

Olur\" kurul kararlı sağlık raporu aldıkları ve haklarında yapılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanması halinde asıl/yedek listede kendilerine yer bulabileceklerdir.

İrtibat İçin;

Faks : 0 232 251 92 78 Tel : 0 232 251 79 29

0 232 251 16 00 / 4186 - 4181 - 4190

UYARI: Başvuruda bulunan adayların, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin işlemlerinin hangi aşamasında olursa olsun, işlemleri iptal edilecektir.

NOT 1: Adayların ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlar (KPDS,ÜDS, vb.) ile 2012 yılı Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) ve 2013, 2014 yılları YDS yabancı dil notları, performans puanı hesaplamasında dikkate alınacaktır.

NOT 2: Başvurularda adayların vereceği beyanlar esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi içermesi durumunda, adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9\'uncu maddesi uygulanacaktır.

NOT 3: Sınav sonuçları ile ilgili tüm duyurular www.tekok.edu.tr internet sitemizden yapılmakta olup, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmamaktadır. Bu nedenle temin sürecinin tüm aşamalarında internet sitemizi takip etmeniz mağdur olmanızı engelleyecektir.

NOT 4: Adaylar tüm seçim aşamalarından başarılı oldukları takdirde, tercihlerine ve puanlarına göre muvazzaf ve sözleşmeli sınıflara yerleştirilecektir.

MÜHENDİS SINIFI PERSONELİN KARİYER HARİTASI

Mühendis sınıfından temin edilecek adaylara sağlanacak avantajlar:

1. Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimlerinin en geç Aralık ayında tamamlanacak ve bu sayede adayların nasıpları o yılın Ağustos ayına çekilecektir.

2. Adayların lisansüstü eğitime başlatılmaları için Hv.K.K.lığı tarafından kolaylık sağlanacak ve yurt dışında lisansüstü eğitimlere de planlama yapılabilecektir.

3. Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri devam ederken dahi; adaylara, daha önceden başlamış oldukları lisansüstü eğitim programlarına devam etmelerine izin verilecektir.

4. Öğretim üyesi, araştırma görevlisi veya öğretmen sınıf ve ihtisasında temin edilen personelin subaylığa nasıpları sonrasında yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapabilmelerine imkân sağlanacaktır.

Temini yapılacak AR-GE mühendisi, proje yöneticisi, teknik yönetici kaynakları;

1. ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

2. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

3. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

4. UÇAK MÜHENDİSLİĞİ

5. HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ

6. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

7. ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Bu kılavuz genel bilgi amaçlı hazırlanmış olup Hava Kuvvetleri Komutanlığının her türlü değişiklik yapma hakkı saklıdır.

[*] Hava Kuvvetleri Komutanlığı, başvuru kılavuzunda ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

[*] Seçim aşamaları; her bir aday için bir gün sürecek şekilde planlanmaktadır.


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!