Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Hitit Üniversitesi aşağıda belirtilen bölümlere 3 öğretim görevlisi ile 8 araştırma görevlisi alacaktır.
T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim üyesi dışındakı öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada, ALES’ten en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvurmaları halinde ise başvurularının hiçbiri işleme konulmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı birimler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya Lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 yıl tecrübeli olmak.

b) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili (2) iki yıl tecrübeli olmak.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan Öğretim Elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES); Öğretim Üyesi Yetiştirme projesi kapsamında Yükseköğretim yürütme kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1- Dilekçe (Başvurulan anabilim/anasanat/program/bölüm adı açıkça yazılacaktır ve kendilerine kolay ulaşılabilmesi için telefon numarası ile yazışma adresi yazılacaktır) Dilekçe örneği Üniversitemiz web sayfası duyurular kısmında yer almaktadır.

2- Özgeçmiş

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Öğrenim durum belgesi (Diploma) ve not çizelgesi (Transkript) sureti (ilgili daldan lisans ve gerekiyorsa yüksek lisans/doktora mezuniyet belgesi, yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)

5- İki adet fotoğraf(4,5x6 cm. ebadında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf)

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

7- ALES ve KPDS/ÜDS sonuç belgesi fotokopisi

8- Varsa yayınlanmış eserlerin listesi

9- Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ile özgeçmiş ve bilimsel eserlerini hazırlayarak başvurmaları gerekmektedir.

10- İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.

11- Alanlarında tecrübe belgesi.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.

Başvuru, kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. (Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

  İslam Tarihi ve Sanatları alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 10 Aralık 2010
  Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi Bölümü mezunu olmak ve ilgili alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Öğretim Görevlisi 1 10 Aralık 2010
  Üniversitelerin Halı, Kilim ve Eski Kumas Desenleri Ana Sanat Dalı mezunu olmak. Öğretim Görevlisi 1 10 Aralık 2010


T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim üyesi dışındakı öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada, ALES’den en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Atamalar 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca yapılacaktır.

d) Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvurmaları halinde ise başvurularının hiçbiri işleme konulmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

a) 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.

b) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliliği Yükseköğretim Kurulu Kararı ile belirlenir.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan Öğretim Elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES); Öğretim Üyesi Yetiştirme projesi kapsamında Yükseköğretim yürütme kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1- Dilekçe (Başvurulan bölüm, anabilim dalı ile yazışma adres ve kendilerine kolay ulaşılabilmesi için telefon numarası yazılacaktır)

2- Özgeçmiş

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Öğrenim durum belgesi ve not çizelgesi (Transkript) sureti (ilgili daldan lisans ve gerekiyorsa yüksek lisans/doktora mezuniyet belgesi

5- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)

6- İki adet fotoğraf

7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

8- ALES ve KPDS/ÜDS sonuç belgesi fotokopisi

9- Varsa yayınlanmış eserlerin listesi

10- Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ile özgeçmiş ve bilimsel eserlerini hazırlayarak başvurmaları gerekmektedir.

11- İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.

Başvuru, kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. (Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

  Üniversitelerin Kimya Bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 1 10 Ocak 2011
  Üniversitelerin Kimya Bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 2 10 Aralık 2010
  Üniversitelerin Biyoloji Bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 3 10 Aralık 2010
  Üniversitelerin Biyoloji Bölümlerinden mezun olmak ve ilgili alanda Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. Araştırma Görevlisi 2 10 Aralık 2010

akademik personel
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!