Hükümetin zam teklifi sendika tarafından kabul edilmedi

Hükümet memurlara 2018-2019 yılları için bulunduğu zam teklifi sendika tarafından kabul edilmedi. Son sözü hakem heyetinin söylemesi bekleniyor. Hakem heyeti üyeleri ise hükümet tarafından belirleniyor.
Hükümetin memurlara 2018 ve 2019 için ilettiği yüzde 3+3’lük zam önerisi toplumda tepkiye neden oldu. Sendikalar teklifi kabul etmezken zam görüşmeleri tıkanırsa 15 gün içinde hakem heyetinin vereceği kararın geçerli olması bekleniyor.

Hakem heyeti üyeleri nasıl belirleniyor. 
Heyetin belirlenmesinde hükümet etkisi dikkat çekiyor.
Hakem heyeti, Bakanlar Kurulu’nun yüksek yargı organı üyeleri arasından seçeceği bir üye, Çalışma Bakanı’nın belirleyeceği 4 üye, sendikalar tarafından seçilecek 4 üye ve sendikalar tarafından belirlenecek 7 üye arasından hükümetin belirleyeceği bir üyenin yanısıra, Bakanlar Kurulu’nun akademisyenler arasından seçeceği bir üyeden oluşuyor.
Hakem Kurulu üyeleri toplantı sayısı başına ücret alıyor.
Her toplantı günü için toplantıya katılan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanına (5000), üyelere (4500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda
toplantı ücreti ödenir.
5000*0.088817=444,085 TL. (Gün başına)
4500*0.088817=399,67 TL. (Gün başına)

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!