Kadro ve derece sınırlamaları kaldırılmalı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın : Kamuda sözleşmeli personel istihdamı ve 3600 ek gösterge konularında açıklamalarda bulundu.

Yalçın : 3600 ek göstergede yeni önerisini de açıklayarak "3600 ek gösterge, tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli; kadro ve derece sınırlamaları kaldırılmalı.


KAMU GÖREVLİLERİNE SENDİKA VE TOPLU SÖZLEŞME
"Kamu görevlilerinin sendika kurmasının yasak, sendika üyesi olmasının sakıncalı, inancı yaşamanın suç sayıldığı dönemleri gördük. Sendika kurma hakkını da, Toplu sözleşme hakkını da, Özgürlük alanlarının genişlemesini de mücadelemizle sağladık.

Toplu Sözleşme hakkının mimarı Memur-Sen; Kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm üreten, Beklentilerinin karşılanmasını sağlayan hükümler içeren,Demokratik ve sendikal hakların genişlemesine yön veren Toplu sözleşmelerin de mimarı oldu, olmaya da devam edecek."

Sözleşmeli istihdamı

Kamuda tek istihdam şekli kadrolu olmalı; sözleşmeli istihdam son bulmalı diyoruz. Sözleşmeli istihdam kaldırılıncaya kadar; Mevcut bütün sözleşmeliler arasındaki izin, sosyal hak ve tazminatlar eşitlenmeli."

3600 EK GÖSTERGEDE KADRO VE DERECE SINIRLARI KALDIRILMALI

"3600 ek gösterge, tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmeli; kadro ve derece sınırlamaları kaldırılmalı.

4688 Sayılı Toplu Sözleşme Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyumlu hale getirilmeli.Hem masa, hem de yasa daha adil bir toplu pazarlık düzeneğine kavuşmalı. "

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!