Kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işler nelerdir?

Kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işler nelerdir?

Hepimizin bildiği gibi, başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere, kamu çalışanlarına dair çeşitli mevzuatta, kamu çalışanlarının yapamayacakları işler düzenlenmiştir.

Ancak, kamu çalışanlarının, sadece kamu görevi yürüttükleri dönemlerde değil, kamu görevlerinden ayrıldıkları dönemlerde de bazı işleri yapmaları yasaklanmıştır.

Ama bu konu kamu çalışanlarımız tarafından yeterince bilinmemektedir. Çünkü uygulamaya ilişkin haberler ve örneklerle hemen hemen hiç karşılaşılmamaktadır.

Oysa ki, bu konu 6.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun ile açıkça düzenlenmiş ve cezai yaptırıma bağlanmıştır.

 2531 sayılı Kanuna göre;

 - Belediyeler, KİT’ler, BİT’ler de dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında,

- Aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev yapmış olan yani askeri ve sivil memurlar, sözleşmeli çalışanlar, işçiler ve hatta geçici personel de dahil olmak üzere tüm kamu çalışanlarından,

- Görevlerinden istifa, emeklilik ya da hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar,

- Ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı,

- ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle,

- O daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.

 Örneğin; en son bir bakanlıkta 2 yıl süreyle çalışan bir bilişim personeli, istifa etmesi veya emekliye ayrılması halinde 3 yıl süreyle o bakanlığa hiçbir şekilde bilişim hizmeti sunamaz.

Yine aynı şekildeki bir inşaat mühendisi de ayrıldığı kuruma inşaatla ilgili bakım, onarım ve yapım hizmeti sunamaz.

 2531 sayılı Kanunun sivil kamu çalışanları bakımından getirdiği tek istisnaya göre ise uzman tabipler, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzman olanlar, tabipler, diş tabipleri ve eczacılar kendi nam ve hesabına yaptıkları mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak kurum ve kuruluşlarla tip sözleşmeler yapabilirler.

Bunun haricinde, 2531 sayılı Kanuna aykırı harekette bulunanlar altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Görüldüğü gibi, bu kanun, kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işlere ilişkin çok kapsamlı ve 6 aydan 2 yıla kadar da hapis cezası öngören bir düzenleme getirmiştir ve halen de yürürlüktedir.

Ancak, 2531 sayılı Kanun, kamuoyunda yeterince bilinmediği ve duyulmadığı için de uygulanıp uygulanmadığı, ihlal edilip edilmediği veya bugüne kadar kimler hakkında ne şekilde uygulandığı hakkında elimizde somut veriler bulunmamaktadır.

 www.memuruz.biz


4c
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Misafir tarafından; 15-08-2011 23:04 tarihinde yazıldı...
 
sanki kendi adınamı kuracak o şirketi.