Kamu İstihdam Sayıları

2010 yılında kamuda istihdam edilenlerin sayısı 75.394 kişi arttı.

Türkiye İstatistik Kurumunun Hanehalkı İşgücü Araştırması 2010 Kasım Dönemi Sonuçları (Ekim, Kasım, Aralık 2010) açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun Maliye Bakanlığından elde ettiği kamu sektörü istihdamına ilişkin 2010 IV. Dönem verilerinin önceki verilerle karşılaştırmalı olarak incelenmesi sonucunda; ülkemizde, 2010 Yılı başında kamu kesiminde çalışanların sayısı 2.938.218 kişi iken bu sayının75.394 kişi artarak, 31 Aralık 2010 itibariyle 3.013.612 kişiye ulaştığı ve oransal olarak da yüzde 2,6 oranında artmış olduğu görülmektedir.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre;

 

KADROLU PERSONEL

Kamuda istihdam edilenlerin 2.159.013’ünü kadrolu personel oluşturuyor.

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil toplam sözleşmeli personel sayısı 301.382\' yi buluyor.

 

GEÇİCİ PERSONEL

Geçici personel sayısı 18.481 kişiyi bulmuş durumda.

 

İŞÇİLER

Kamuda;

396.614’ü sürekli işçi,

23.830’u geçici işçi olmak üzere

toplam 420.444 işçi çalıştırılıyor.

 

DİĞER KAMU PERSONELİ

Diğer kategorisi kapsamındaki muhtarlar, geçici köy korucuları ile yerel yönetimlerdeki görevlendirme, açıktan vekil gibi pozisyonlarda çalışanların sayısı da 114.292 kişi olarak belirlenmiş.

 

Kamuda, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 3.013.612\'ye ulaşan toplam istihdamın;

 

GENEL BÜTÇE

2.144.707\'si genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapıyor.

 

DÖNER SERMAYELER ve KEFALET SANDIKLARI

56.225 kişi döner sermayeler ve kefalet sandıklarında çalışıyor.

 

190 sayılı KHK KAPSAMINDAKİ DİĞER KAMU İDARELERİ

6.689 kişi 190 sayılı KHK kapsamında yer alan diğer kamu idarelerinde istihdam ediliyor.

 

YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARI ve DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri ve YÖK\'te çalışan kamu personeli sayısı 180.749\'u buluyor.

56.620 kişi özel bütçeli diğer idarelerde çalışıyor.

 

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

5.670 kişi düzenleyici ve denetleyici kurumlarda çalışıyor.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

27.966 kişi sosyal güvenlik kurumlarında görev yapılyor.

 

YEREL YÖNETİMLER

İl özel idarelerindeki toplam kamu istihdamı 40.932 kişi,

Belediyeler, bağlı kuruluşları ve mahalli idare birliklerinde 248.113 kişi,

Belediye İktisadi Teşekküllerinde (BİT\'ler) 23.656 kişi oldu.

 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ (KİT’ler)

233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT\'lerde 143.678,

Özelleştirme programında yer alan kuruluşlarda ise 31.936 kamu personeli bulunuyor.

 

TRT VE TÜRKSAT A.Ş.

Özel kanunu bulunan TRT ve TÜRKSAT A.Ş\'de toplam 8.047 kamu personeli çalıştırılıyor.

 

KAMU BANKALARI

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank ve Kalkınma Bankasında istihdam edilen toplam kamu personeli sayısı da 38.624 olarak hesaplandı.


Yine aynı şekilde, bu veriler ile önceki dönem verileri esas alınarak yapmış olduğumuz çalışma sonucuna göre 30 Eylül ve 31 Aralık 2010 tarihlerine ilişkin 3. ve 4. Dönemler itibariyle kamuda istihdam türlerine göre çalışan sayıları aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.


         30 EYLÜL VE 31 ARALIK 2010 İTİBARİYLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAİSTİHDAM TÜRLERİNE GÖRE PERSONEL SAYISI

 

İSTİHDAM TÜRÜ

SAYI

(3. DÖNEM)

SAYI

(4. DÖNEM)

KADROLU PERSONEL (Memurlar, Hakim ve Savcılar, Akademik Personel)

2.128.250

2.159.013

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (Kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil)

309.145

301.382

GEÇİCİ PERSONEL

16.372

18.481

SÜREKLİ İŞÇİ

395.616

396.614

GEÇİCİ İŞÇİ

35.395

23.830

DİĞERLERİ (muhtarlar, geçici köy korucuları, yerel yönetimlerdeki görevlendirmeler, açıktan vekiller gibi)

113.628

114.292

TOPLAM

2.998.406

3.013.612


Aynı çalışmamıza göre kamuda, 3.013.612′ye ulaşan toplam istihdamın kurum ve kuruluş türlerine göre, 31 Mart 2010 tarihine ilişkin 1. Dönem, 30 Haziran 2010 tarihine ilişkin 2. Dönem, 30 Eylül 2010 tarihine ilişkin 3. Dönem ve 31 Aralık 2010 tarihine ilişkin 4. Dönem sayıları ise şöyledir:

 

2010 YILI DÖNEMLER İTİBARİYLE KURUM VE KURULUŞ TÜRLERİNE      GÖRE PERSONEL SAYISI

 

KURUM VE KURULUŞ

TÜRÜ

1. DÖNEM

SAYI

 

2. DÖNEM SAYI

 

3. DÖNEM SAYI

 

4. DÖNEM SAYI

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

2.083.625

2.082.858

2.120.781

2.144.707

Yüksek Öğrenim Kurumları

175.672

177.496

180.053

180.749

Özel Bütçeli İdareler

56.495

55.927

57.007

56.620

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

5.388

5.417

5.245

5.670

Sosyal Güvenlik Kurumları

27.481

27.372

27.323

27.966

Döner Sermayeler ve Kefalet Sandıkları

54.761

54.735

55.692

56.225

190 sayılı KHK kapsamındaki Diğer Kamu İdareleri

6.719

6.701

6.687

6.689

İl Özel İdareleri

41.012

40.257

40.152

40.932

Belediyeler, Bağlı Kuruluşları ve Mahalli İdare Birlikleri

241.755

249.497

247.380

248.113

Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİT’ler)

14.503

22.538

23.099

23.656

233 sayılı KHK kapsamındaki KİT’ler

146.083

155.624

152.928

143.678

Özelleştirme Programındaki Kuruluşlar

38.172

34.258

35.371

31.936

Özel Kanunu bulunan TRT ve TÜRKSAT A.Ş.

7.830

8.021

8.058

8.047

Kamu Bankaları (Ziraat, Halkbank, Eximbank, Kalkınma)

37.722

38.242

38.630

38.624

TOPLAM

2.938.218

2.958.943

2.998.406

3.013.612

 www.memuruz.biz


4c
Düşük
 
Yüksek Toplam 1 oy
Henüz yorum yazılmadı!