Kırkağaç Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümlerine göre kadro karşılığı aşağıda sınıfı, unvanı, adedi, öğrenim durumu ve başvuru şartları belirtilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

SINIFI

UNVANI

ADEDİ

EĞİTİM DURUMU

TH

İnşaat Mühendisi

1

Üniversitelerin 4 yıllık Mühendislik Bölümünden mezun olmak

TH

Mimar

1

Üniversitelerin 4 yıllık Mimarlık Bölümünden mezun olmak

i

TH

Veteriner

1

Üniversitelerin 4 yıllık Veterinerlik Bölümünden mezun olmak

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi A fıkrasında belirtilen şartları taşımak.

2- Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.

3- Askerlikle ilişiği olmamak.

4- Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

5- Manisa il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. (31.12.2015'ten sonra yapılan adres değişiklikleri geçersiz sayılacaktır)

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1 -Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da noter onaylı sureti

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Yerleşim yeri beigesi

4- Özgeçmiş

5- Sağlık raporu

6- Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge

7- Son altı ay içinde çekilmiş olan 2 adet vesikalık fotoğraf

8- Adli sicil belgesi

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, istenilen belgeler ile birlikte 16.05.2016 Pazartesi saat 08:00 ile 20.05.2016 Cuma saat 17:00 arasında Kırkağaç Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen müracaat edeceklerdir. (Üçüncü şahıslar eliyle, faks, posta ve elektronik posta (e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV 23.05.2016 Pazartesi saat 14:00'te Belediye Encümen Odasında sözlü mülakat yapılacaktır.

Yaşar İsmail GEDÜZ

Belediye Başkanı


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!