K.K.Harp Okulu ve K.K Astsubay Yüksekokulu Subay Araştırma/Öğretim Görevlisi Alım İlanı

K.K.Harp Okulu ve K.K Astsubay Yüksekokulu Subay Araştırma/Öğretim Görevlisi Alım İlanı
Kara Kuvvetleri Harp Okulu ve Kara Kuvvetleri Astsubay Yüksekokuluna Subay Araştırma/Öğretim Görevlisi alınacaktır.

4566 SAYILI HARP OKULLARI KANUNU KAPSAMINDA KARA HARP OKULUNA VE 4572 SAYILI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU KAPSAMINDA K.K.ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF (DAİMÎ KADRODA) SUBAY ARAŞTIRMA/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TEMİNİ YAPILACAKTIR.


a Kara Harp Okulu (KHOlnun ve K K.Astsubay Meslek Yüksek Okulu (MYO)nun dış kaynaktan araştırma ve öğretim görevlisi muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla en az dört yıllık fakülte ve yüksekokul mezunları arasından sınavla muvazzaf subay statüsünde personel alınacaktır.


b Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Edebiyat Öğretmenliği, Matematik, Tarih, Ekonomi, Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası ilişkiler, işletme branşlarında KHO\'ya araştırma görevlisi, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Makine, Almanca, ingilizce, Fransızca, Orta Doğu Dilleri Öğretim Görevlisi Arapça, Uzak Doğu Dilleri Öğretim Görevlisi Çince/Korece, Edebiyat, Matematik, Ekonomi, Sosyoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, işletme, istatistik, Psikoloji branşlarında KHO\'ya öğretim görevlisi, Elektronik, inşaat. Tarih branşlarında K.K.Astsubay MYO/ya araştırma görevlisi, Elektrik, Elektronik, Makine, Uçak, Ekonomi, işletme branşlarında K.K.Astsubay MYO\'ya öğretim görevlisi alınacaktır


1 MUVAZZAF SUBAYUĞA; (1) Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,


(2) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında \"yedek subay olamaz\" kararı olanlar başvuramazlar.),


(3) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler,


(4) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta alanlar,


(5) TABLO-la ve TABLO-k\'de belirtilen araştırma görevlisi ile TABLO-lb ve TABLO-lç\'de belirtilen öğretim görevlisi sınıf/branşları için başvuru koşullannı taşıyan erkek ve bayanlar başvurabileceklerdir.


ç Tüm aşamalarda \"başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan\" adayların işlemleri iptal edilecektir.


2 ADA YURDA ARANACAK NİTELİKLER:


(a) Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile İlgili Koşullar: Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelikte belirtilen koşullara sahip olmak.


(b) Öğrenim ile İlgili Şartlar:


(1) Araştırma ve öğretim görevlisi branşlarına göre kaynak olarak (Lisans bölümü) TABLO-la, TABLO-lb, TABLO-lc ve TABLO-lç\'de belirtilen en az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak (30 Eylül 2013 tarihine kadar mezuniyet belgesini getirebilecek adaylann başvurulan kabul edilecektir.).


(2) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içindeki denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)nca onaylanmış olmak.


(3) Araştırma görevlisi için lisans mezuniyet kredisi dörtlük sisteme göre 2 75 veya yüzlük sisteme göre 65 ve yukarısında olmak (2013 yılında mezun olacak adaylann 7 dönem üzerinden bu şartlan sağlamalan gerekmektedir.).


(4) Öğretim görevlisi için lisans mezuniyet kredisi dörtlük sisteme göre 2.50 veya yüzlük sisteme göre 60 ve yukansında olmak (2013 yılında mezun olacak adaylann 7 dönem üzerinden bu şartlan sağlamalan gerekmektedir.).


(5) Dörtlük sistemi uygulayan üniversite tarafından not dökümünün (Transkript) yüzlük sisteme dönüştürülmesi durumunda, belirtilen kriterlerden birisini sağlayan not esas alınacaktır.


(6) TABLO-la, TABLO-lb, TABLO-lc ve TABLO-lç\'de belirtilen yabancı diller için ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavların (ÜDS, YDS, TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE, FCE, HSK, ALPT, DELF, ZD, TOPIK, TELC) KPDS karşılığı asgari yabancı dil puanına (2009,2010,2011,2012, 2013 yıllanna art) sahip olmak.


(7) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarına ait KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE, FCE. HSK, ALPT, DELF, ZD, TOPIK, TELC yabancı dil sınavı sonucu/sonuç belgesi olmayan adaylar; 04 Mayıs 2013 tarihinde (saat 10.00\'da) KHO\'nca yapılacak yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Korece, Arapça) sınavına girecekler ve TABLO-la, TABLO-lb, TABLO-lc ve TABLO-lç\'de belirtilen asgari yabancı dil puanını aldıkları takdirde işlemleri devam ettirilecektir.


(8) Adayların, araştırma ve öğretim görevlisi için kaynak okullanna (TABLO-la, TABLO-lb, TABLO-lc ve TABLO-lç) uygun olarak yaptıktan tercihlerdeki branş farklılığı en fazla iki olacaktır.


(9) Araştırma ve öğretim görevlisi branştan için pedagojik formasyon aranmayacaktır.


(10) Birden fazla lisans mezunu veya çift ana dal mezunu adaylar, sadece bir tanesini esas alarak tercih yapabileceklerdir,


c. Yaş ile İlgili Şartlar: 01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;


(1) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular başvurabilirler.),


(2)Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar, 07 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar ve beş yıl (hazırlık sınıfı hariç) ve daha fazla eğitim yılı He lisans eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1981 ve daha sonraki doğumlular başvurabilirler),


(3)Muvazzaf subaylık için başvuru yaptığı esnada askerlik hizmetini yapmakta olan adaylann yaşlarının hesaplanmasında, kıfaya ilk katıldıktan tarih esas alınacaktır.


ç.Sağlık İle İlgili Şartlar:


(1) Vücut yapısı düzgün, ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak. Yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, vücudunda dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık vs. bulunmamak.


(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak. Erkek adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-3a\'da, bayanlar için TABLO-3b\'dedir (Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm, bayan adaylar için 158 cm\'dir).


(3) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen \"alınacağı sınıfa uygun muvazzaf subay olmak\" için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak. Bu kapsamda sevk edileceği Asker Hastanesi/Sağlık Muayene Merkezinden (SMM)\" Sınıfında Muvazzaf Subay Olur\" kayıtlı sağlık raporunu almış olmak


d.Özel Şartlar:


(1) TSK\'da görevli sivil memur, işçi, yedek subaylar ile kısa dönem erbaş ve erler için, görevli bulunduğu birlik ve karargâhlardaki üç sicil amirinden \"Muvazzaf Subay Olur\" kayıtlı nitelik belgesini almış olmak,


(2) TSK\'da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir


(!3)Yanlış beyanda bulunanlar, mezuniyet belgesini 30 Eylül 2013 tarihine kadar getirmeyenler, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 yıllanna ait KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE, FCE, HSK, ALPT, DELF, ZD, TOPIK, TELC yabana dil sınavı sonuç belgesini ikinci seçim aşaması sınavianna çağnldıklan günde getirmeyenler veya 04 Mayıs 2013 tarihinde (saat 10.00\'da) KHO\'nca yapılacak yabana dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Korece, Arapça) okuma/anlama sınavına girmeyenler/sınavdan geçer not (Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve TABLO la, b, c ve ç\'de her branş için ayn ayn belirtilen asgari puanlar geçer not olarak alınacaktır.) alamayanlar ile yukanda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (bütün aşamalarda başanlı olup kursa katılsalar dahi) adaylık işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.


3 ÖN BAŞVURU VE BAŞVURU İLGİLİ BİLGİLER:


a.Adaylar 21 Şubat-26 Mart 2013 (Saat 17.00\'a kadar) tarihleri arasında, www.kkk.tsk.tr genel ağ (internet) adresindeki ön başvuru formunu doldurarak işlemlerini çevrimiçi (online) olarak tamamlayacaklardır Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.


b Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilerek yazılı sınavda başarılı olan adayların kayıt kabul aşamalarına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.


c)Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecektir. Adaylar, bundan sonra yapacakları bütün işlemlerde bu aday numaralarını kullanacakları için, bu numaraların kaydedilerek muhafaza edilmesi önem arz etmektedir


ç.Çevrimiçi (online) Ön Başvuru Formu, T.C.KİMÜK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.


d.Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarihi ve adayın sınava gireceği sınav merkezi yeri/yerleri 05 Nisan 2013 tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr genel ağ (internet) adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.


4.ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SINAV AŞAMALARI:


Ön başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçeceklerdir a Yazılı sınav, b.İkinci Seçim Aşaması Sınavian: Kayıt kabul, kişilik değerlendirme testi, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat.


5.YAZIU SINAV TARİHİ VE UYGULAMASI:


a.Adaylardan başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 13 Nisan 2013 tarihinde saat 10.00\'da Ankara\'da yapılacaktır. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde/merkezlerinde en geç saat 08.30\'da hazır bulunacaklardır. Aday başvuru miktan dikkate alınarak sınav merkezi/merkezleri belirlenecek ve adaylara 05 Nisan 2013 tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.


b Uygulanacak yazılı sınavda, genel kültür ve branşlara göre meslek bilgisinden oluşan sorular sorulacaktır.


ç Yazılı sınav sonuçlan ile yazılı sınavda başarılı olan adayların Kara Harp Okulu Komutanlığında tabi tutulacakları ikinci seçim aşaması faaliyet tarihleri 29 Nisan 2013 tarihinden sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk tsk tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.


6.İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI FAALİYET TARİHLERİ VE UYGULAMASI:


Yazılı sınavda başarılı olan adayların kayıt kabul işlemleri, ön sağlık muayenesi, kişilik değerlendirme testi ile fiziki kabiliyet ve yeterlilik testleri (FKYT) 08-14 Mayıs 2013, mülakattan ise 09-15 Mayıs 2013 tarihleri arasında Kara Harp Okulu K.lığı (Bakanlıklar-ANKARAJnda icra edilecektir. Başvuru koşullan ve adaylarda aranan nitelikler, başvuru için gerekli belgeler, sınav aşamalan ve değerlendirme ile ilgili aynntılı bilgiler Kara Kuvvetleri Komutanlığının www. kkk.tsk.tr internet adresinde yayımlanmıştır


. Başvuru esnasında karşılaştığınız teknik sorunlarla ilgili irtibat numaralan: Tel. Nu : (0 312) 5621111-562 03 65 FaksNu. : (0 312) 411 60 50 E-posta : pertem@kkk.tsk.tr


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!