KKK Astsubay Alımı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf Astsubay Alımı Yapacaktır.

2011 YILI MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla, en az iki yıl süreli meslek yüksekokulu veya dört yıl süreli fakülte/yüksekokul mezunları arasından sınavla, TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda muvazzaf astsubay statüsünde erkek personel alınacaktır.

2. TABLO-1’de belirtilen kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda artırılabilecektir. Ayrıca idarenin gerek görmesi halinde, sınıfların boş kalan kontenjanları, diğer sınıflara müracaat eden ancak kontenjana giremeyen adaylardan; mezun olduğu okul/bölüm TABLO-3 ve TABLO-4’de belirtilen kaynak okul/bölümlere uyan, diğer şatları taşıyan ve bu konuda muvafakati alınan (Online başvuru formunun 37’nci maddesini “evet” olarak işaretleyen) adaylardan, ihtiyaç oranında karşılanabilecektir.

3. Muvazzaf astsubaylığa en az iki yıl süreli yüksekokul, meslek yüksekokulu ve dört yıl süreli fakülte/yüksekokul mezunu;

a. Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar,

b. Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş ve er olarak yapmış/yapmakta olanlar,

c. Hâlen silahaltında bulunan erbaş ve erler ile 1111 sayılı kanun hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirerek terhis edilenler,

ç. Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yapmamış olanlar,

d. TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşıyan erkekler başvurabileceklerdir.

NOT: 1. Uzman erbaşlar, askerliğini yedek subay olarak yapmış/yapmakta olanlar ile yedek subay öğrenciler, lise mezunları ve bayanlar başvuramaz.

2. Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçmek için uygulama emri bilahare yayımlanacak ve uzman erbaşların başvuruları emirde belirtilen esaslarda KaraNET üzerinden alınacaktır. Bu nedenle www.kkk.tsk.tr İNTERNET ADRESİNDEN BAŞVURU YAPAN UZMAN ERBAŞLARIN BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.

4. Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecek, başvurular 12 Mayıs 2011 tarihinden, 08 Temmuz 2011 saat 17.00’a kadar www.kkk.tsk.tr internet adresinden yapılacaktır.

5. Yazılı sınav; 14 Ağustos 2011 saat 15.00’de Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Manisa, Malatya, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’nde yapılacaktır. Sınav merkezlerinin kapasitesine göre adaylar idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir.

6. Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testleri (FKYT) 10 Ekim – 03 Kasım 2011 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı (Etimesgut/ANKARA)nda, mülakatları ise 11 Ekim – 04 Kasım 2011 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci-ANKARA)nda icra edilecektir.

7. Sınav yerinin değiştirilmesi halinde bu husus adaylara yeteri kadar zaman öncesinden bildirilecektir.

8. Seçmeler sonucunda asil olarak tespit edilen adaylar Mart-Nisan 2012’de başlayacak olan Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimine katılacaklar ve başarılı olanlar 30 Ağustos 2012’de Astsubay Çavuş rütbesiyle sınıf okullarına gönderileceklerdir.

NOT: Kılavuzun tamamını okumadan online başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU ESASLARI

1. MUVAZZAF ASTSUBAYLIK İÇİN BAŞVURACAK ADAYLARIN BAŞVURU KOŞULLARI:

a. Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar:

(1) Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde düzenlenmiş olan “Muvazzaf astsubay adaylarında aranacak nitelikler”i taşımak,

(2) TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlar için başvuru koşullarını taşımak.

b. Öğrenim İle İlgili Koşullar:

(1) TABLO-3’de sınıflara göre kaynak olarak belirlenen iki yıllık meslek yüksekokulu bölümlerinden veya TABLO-4’te sınıflara göre kaynak olarak belirlenen dört yıllık fakülte/yüksekokulu bölümlerinden mezun olmak (İkinci seçim aşaması sınavlarının başlangıç tarihi olan 10 Ekim 2011 tarihine kadar mezun olacak adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(2) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylanmış olmak,

(3) Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,

(4) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfat nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

c. Yaş İle İlgili Koşullar:

İlan edilen ilk müracaat tarihinde düzeltilmemiş nüfus kaydına göre dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 28 yaşından (En fazla 27 yaşında olmak; 12 Mayıs 1984 ve daha sonraki doğumlular), daha az süreli yüksek öğretimi bitirenler için 26 yaşından (En fazla 25 yaşında olmak; 12 Mayıs 1986 ve daha sonraki doğumlular) gün almamış olmak.

ç. Sağlık İle İlgili Koşullar:

(1) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak vb.).

(2) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak Erkek adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-5‘tedir. Asgari boy standardı 164 cm.’dir.

(3) Sevk edileceği askeri hastaneden, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre yapılacak muayeneler sonucunda, “MUVAZZAF ASTSUBAY OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak.

d. Özel Şartlar:

Askerlik hizmetini yaparken müracaat edenler ile Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil memur ve işçiler için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-6 ve TABLO-7de bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesi almış olmak.

NOT : YANLIŞ BEYANDA BULUNANLAR İLE YUKARIDA SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLERDE MENFİ (OLUMSUZ) DURUMU TESPİT EDİLENLERİN (BÜTÜN AŞAMALARDA BAŞARILI OLUP KURSA KATILSALAR DAHİ) İŞLEMLERİ DURDURULACAK VE İPTAL EDİLECEKTİR.

2. BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?

a. Adaylar başvurularını 12 Mayıs – 08 Temmuz 2011 (Saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr internet adresinden çevrimiçi (ONLINE) olarak yapacaktır.

b. Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kaydedilecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Online Başvuru Formu T.C.KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

c. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği gibi bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

ç. Müracaat tarihleri sonunda olabilecek olası yoğunluk göz önüne alınarak, başvuruların müracaat başlangıç tarihinden itibaren yapılması adayların lehine olacaktır.

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?

a. Silahlı Kuvvetlerde sivil memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylar için KKY 51-18 Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubaylığa Alınacaklara İlişkin Yönerge EK-D’de belirtilen ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-6) göre doldurulan nitelik belgesi, nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecektir.

b. İkinci seçim aşaması sınavlarına girmeye hak kazanan silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, aday hakkında “yedek subay olamaz” kararı bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilerek, nitelik belgesinin (TABLO-7) ilgili bölümüne (2 ve 3’üncü madde) yazılacaktır.

c. Hâlen silah altında bulunan adaylar için KKY 51-18 Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubaylığa Alınacaklara İlişkin Yönergesi EK-F’sinde belirtilen esaslara ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-7) göre doldurulan nitelik belgesi, nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecektir.

ç. Adaylar bu belgeyi ikinci aşama sınavlarına (ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testi) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.

d. Askerlik hizmetini yerine getiren adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile 2’nci aşama sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

4. BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURUSU NASIL YAPILACAKTIR?

a. Başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarih ve adayın sınava gireceği sınav merkezi yerleri 19 Temmuz 2011 tarihinde www.kkk.tsk.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

b. Sınav tarihinde, sınav yerinde zamanında hazır bulunmayanlara ek sınav hakkı tanınmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

1. ADAYLAR HANGİ AŞAMALARDAN GEÇECEKLERDİR?

Başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçecektir.

a. Yazılı sınav,

b. İkinci Seçim Aşaması Sınavları,

(1) Kayıt Kabul Faaliyeti,

(2) Kişilik Değerlendirme Testi,

(3) Ön Sağlık Kontrolü,

(4) Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi,

(5) Mülakat.

2. YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMASI:

a. Muvazzaf astsubaylık için müracaat eden adaylardan başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 14 Ağustos 2011 saat 15.00’de Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Manisa, Malatya, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’nde yapılacaktır. Sınavlar bütün sınav merkezlerinde saat 15:00’de başlayacaktır. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde en geç saat 13:00’de hazır bulunacaktır. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezlerinin belirlenmesi ve aday planlaması yapılarak 19 Temmuz 2011 tarihinde www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

b. Muvazzaf astsubaylığa müracaat eden adaylara Genel kültür bilgisini ölçecek tarzda yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınavda toplam 50 soru sorulacaktır. Genel kültür sınav konuları ve soru miktarları aşağıdadır.

S.Nu. Konular Soru Miktarı
1. Türkçe 5
2. İnkılap Tarihi 12
3. Atatürkçülük (Türk Devlet Hayatı, Fikir Hayatı, Ekonomik Hayat, İlke ve İnkılapları) 12
4. T.C. Anayasası 4
5. Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar 11
6. Coğrafya 6
Toplam 50

c. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden, bir yanlış cevabın 0,25 doğru cevabı götürmesi esasına göre değerlendirilecek, elde edilecek ham puanlar (net sayısı) standart puana dönüştürülerek, 70 ve daha yukarı standart puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

ç. Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci aşama sınav tarihleri 05 Eylül 2011 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

3. İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI SINAV TARİHLERİ VE UYGULAMASI:

a. Yazılı sınavda başarılı olan adayların ön sağlık kontrolü ile fiziki kabiliyet yeterlilik testleri 10 Ekim - 03 Kasım 2011 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl.ve Eğt.Tüm.Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA)’nda , mülakatları ise 11 Ekim - 04 Kasım 2011 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)’nda icra edilecektir.

b. Adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken aşağıda belirtilen belge ve malzemeleri beraberinde getireceklerdir:

(1) Yazılı sınavı kazanan adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.

(2) İkinci seçim aşaması sınavlarında adayların verecekleri asıl belgeler, idarenin yapacağı işlemler sonuçlanıncaya kadar iade edilmeyecektir. Bu süre en az altı ay sürebileceğinden, adayların belgelerinin asıllarını vermemeleri kendi menfaatlerine olacaktır.

(3) Adaylar ikinci aşama sınavlarına gelirken getirecekleri belgeleri aşağıdaki belirtilen sıra ile (a maddesi üstte olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Dosyanın kapağına büyük harflerle adayın adı, soyadı ve aday numarası yazılacaktır.

(a) Astsubay Aday Bilgi Formu (TABLO-9), adaylar tarafından internetten ilgili sayfa indirilerek doldurulacak ve nitelik belgesinin konulduğu zarfın içine konulmayacaktır. Adayın kendisine ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adları geçen ve hayatta olan baba, anne, evli ise eşinin, 12 yaş ve daha büyük olan kardeşlerinin (evli kardeşler dahil) fotoğrafları yapıştırılacak ve ad soyadları yazılacaktır,

(b) Nitelik Belgesi ve Kontrol Formu;

(ı) Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar (TABLO-2), ile Silahlı Kuvvetlerde sivil memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylar için (TABLO-3), kapalı ve mühürlü zarf içerisinde birlik komutanlıklarından alınan Nitelik Belgesi (Hâlen silahaltında bulunan adaylar içinKKY 51-18 K.K.K.lığı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubaylığa Alınacaklara İlişkin Yönergede (EK-F) belirtilen esaslara ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-7) göre tanzim edilen nitelik belgesi, nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır.

(ıı) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur veya işçi olarak çalışmakta olan adaylar için KKY 51-18 Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubaylığa Alınacaklara İlişkin Yönerge EK-D’de belirtilen ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi formuna (TABLO-6) göre tanzim edilen nitelik belgesi, nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır.

(ııı) Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. 2’nci aşama sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Acemi birliğinde eğitim gören adaylar ise nitelik belgelerini bulundukları eğitim birliğinden alacaklardır.),

(c) Askerlik hizmeti devam eden adaylar için T.C. kimlik numarası, kimliği rütbesini belirten birlik komutanı onaylı bir yazı,

(ç) Askerlik hizmeti devam eden adaylar dâhil, adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (Adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi, anne, baba (Vefat edenler hariç) ve evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanının fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez),

(d) Adayın kendisine ait 10 Temmuz 2011 tarihinden sonra alınmış baba, anne ve kardeşleri ile evli ise eşi ve varsa çocuklarını da gösteren, düşünceler ve açıklamalar bölümünü de içeren “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,

(e) Müracaat ettiği sınıfa uygun olarak mezun olduğu okula ait diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti (Kılavuzdaki tabloda belirtilen ön lisans ve lisans kaynak bölüm/yüksekokul veya fakülte isimleri, diploma/mezuniyet belgeleri ile birebir uyuşmuyor ise Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan (YÖK) isim değişikliğine dair bir belge alınacaktır.),

(f) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesi,

(g) Bitirdiği fakülte veya yüksekokulda okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin fotokopisi (Transkript) (Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölüm ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.),

(ğ) Varsa lisansüstü öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti,

(h) Lise Diplomasının;

(ı) Aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecek veya,

(ıı) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine onaylatarak getirecek (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir) veya,

(ııı) Lise diplomasını kaybeden/elde edemeyen adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içeren ve öğrenim aşamalarını da gösteren bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesinin aslını getireceklerdir.

(ı) Adayın kendisine ait 10 Temmuz 2011 tarihinden sonra Cumhuriyet Başsavcılığından veya Adli Sicil Müdürlüklerinden alınmış adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydını da içeren Adli Sicil Belgesinin aslı (Adli sicil kaydı bulunanlar ilgili mahkeme karar/kararlarının fotokopisini de getireceklerdir),

(i) Askerlik hizmetini bitirenler;

(ı) Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini veya,

(ıı)Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmez),

(j) Askerlik hizmetini yapmayan adaylar için, 10 Eylül 2011 tarihinden sonra alınmış askerlik durum belgesinin aslı (Fotokopi kabul edilmez),

(k) Adayın en son halini gösterir 4,5x6 cm ebadında 4 adet fotoğraf (Bir tanesi sınav esnasında alınacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın aday numarası, adı-soyadı tükenmez kalemle yazılacaktır),

(l) Siyah tükenmez kalem (mürekkepli kalem olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki kabiliyet yeterlilik testi için eşofman, şort ve spor ayakkabısı,

(m) Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında bulundurmayacaklardır.

NOT : Adayların, ikinci seçim aşaması sınavlarında gelirken istenen belge ve malzemeleri mutlaka getirmeleri gerekmektedir. İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

c. Adayların ikinci seçim aşamalarında tabi olacakları sınavlar;

(1) Kişilik Değerlendirme Testi;

Yazılı sınavda başarılı olan bütün adaylara mülakat öncesinde kişilik değerlendirme testi uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testi nota tahvil edilmeyecek, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

(2) Ön Sağlık Muayenesi;

(a) Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak vb.,

(b) Dilinde pelteklik, kekemelik, tutukluk vs. gibi kusurları olmamak,

(c) Ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak,

(ç) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen (TABLO-5) boy ve kilo sınırları içinde olmak,

(d) Ön sağlık muayenesinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre muvazzaf astsubay olma şartlarını taşımayanlar başarısız sayılacak ve sınavlara alınmayacaktır.

(3) Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi (FKYT);

(a) Adaylar 1500 m koşu, mekik ve şınav branşlarından değerlendirilir. Adaylar için fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi standartları TABLO-8’dedir. Değerlendirmede adayların her bir branştan sınava tabi tutulması, her branştan alınan puanların toplamının branş sayısına bölünmesi sonucu elde edilecek puanın 40 baraj puanını geçmesi şarttır. Baraj puanını geçen adaylar müteakip aşama olan mülakat sınavına çağrılacaktır. Muvazzaf astsubay aday adaylarının fiziki yeterlilik ve değerlendirme notu; mekik, şınav ve koşudan aldıkları notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur. Değerlendirmede FKYT puanının %15’i alınacaktır.

(b) FKYT Sonuçlarına itiraz eden adaylar için, sınav komisyon başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan “Nihai Karar Komisyonu” teşkil edilecektir. FKYT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar tercih edecekleri azami iki branştan itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz eden adaylar iki branştan tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulacaktır. Sınav sonucunda komisyonunun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

(c) Fiziki kabiliyet ve yeterlilik testinde (FKYT) baraj puanını aşamayan adaylar başarısız kabul edilerek sınavların müteakip aşamalarına alınmayacaktır. FKYT’de baraj notunu geçemeyen adaylar elenecektir.

NOT: Fiziki kabiliyet ve yeterlilik testine katılacak adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda tüm sorumluluk adaylara ait olacaktır.

(4) Mülakat;

Görüşme yoluyla yapılan planlı ve ölçülü bir konuşmadır. Değerlendirme 100 tam not üzerinden yapılır, 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilecektir. Mülakatta 70 puanın üzerinde not alamayan adaylar elenecektir.

4. DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAKTIR?

a. Muharip ve yardımcı sınıflara alınacak muvazzaf astsubay adaylarının değerlendirmesi; yazılı sınav notunun % 70’i, FKYT notunun % 15’i, mülakat notunun % 15’inin toplamına göre yapılacaktır.

[Toplam Puan = Yazılı Sınav (%70) + FKYT (%15) + Mülakat (%15)]

b. Yapılacak değerlendirme neticesinde başarılı olan adayların bitirdikleri bölümler esas alınarak kontenjanlar ve adayların tercihleri doğrultusunda sınıflandırma yapılacaktır.

c. Ayrıca idarenin gerek görmesi halinde, sınıfların boş kalan kontenjanları, diğer sınıflara müracaat eden ancak kontenjana giremeyen adaylardan; mezun olduğu okul/bölüm TABLO-3 ve TABLO-4’de belirtilen kaynak okul/bölümlere uyan, diğer şatları taşıyan ve bu konuda muvafakati alınan (Online başvuru formunun 37’nci maddesini “evet” olarak işaretleyen) adaylardan, ihtiyaç oranında karşılanabilecektir.

5. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAKTIR?

a. Sağlık raporu işlemleri için, mülakat aşamasına katılan bütün adaylara, belirlenecek Asker Hastanelerine sevk evrakı verilecektir.

b. İcra edilen sınavlar sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adayların isim listesi faaliyet takviminde belirtilen tarihlerde K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

c. Yayımlanan sınav sonucuna göre başarılı olan adaylardan kendisine hastane sevk tarihi tahsis edilen adaylar mülakat aşamasında verilen sevk evrakları ile sağlık raporu işlemlerine başlayacak, diğer adaylar bu belgeleri imha edecektir.

ç. Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar sağlık raporu sonuçlarını K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı 06620 Cebeci/ANKARA adresine elden teslim edecek veya posta ile gönderecektir.

d. Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 (yedi) gün içerisinde itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabilirler. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

1. BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. Online Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet ettikleri yerlerdeki postanelerden posta kodunu doğru olarak öğrenerek doldurmalıdır.

ç. Online Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

e. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

2. MUVAZZAF ASTSUBAY ONLINE BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ONLINE BAŞVURU FORMU”nu dolduracaklardır.

1. T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN TC KİMLİK NUMARANIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, TC KİMLİK NUMARANIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

2. ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN ADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, ADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

3. SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE, İŞLEMİ YAPARKEN SOYADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN, SOYADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

4. BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

5. ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

6. DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

7. DOĞUM YERİ İL/İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz (İlçe seçimini yapmadan önce yüklemeden dolayı biraz beklemeniz gerekebilir.).

8. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE/MAHALLE/KÖY :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan il/ilçe/mahalle/köy ile ilgili bilgileri bularak seçiniz.

9. CİLT NU./ SAYFA NU. (AİLE SIRA NU.)/ SIRA NU.:

Nüfus cüzdanınızın “cilt nu.”, “sayfa nu. (aile sıra nu.)” ve “sıra nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak sırasıyla yazınız.

10. MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

11. CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

12. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

13. ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

14. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

15. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

16. GAZİ VEYA ŞEHİT EŞ VE ÇOCUĞU MUSUNUZ?:

Bu alana gazi veya şehit eş ve çocuğu iseniz “Evet”, değilseniz “Hayır” seçeneğini işaretleyiniz.

17. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Sürekli ikamet ettiğiniz adresi yazınız. Başka bir adrese taşınmanız durumunda adres bilgilerinizi mutlaka güncelleyiniz.

18. POSTA KODU:

Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin posta kodunu yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

19. SÜREKLİ İKAMET İL/İLÇESİ:

Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin önce bağlı olduğu ili seçiniz. Müteakiben adresin bağlı olduğu ilçeyi seçiniz.

20. E-POSTA ADRESİ:

Gerekli olduğu takdirde kullanılmak üzere, sizin tarafınızdan kullanılan geçerli bir e-posta adresini tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.

21. CEP TELEFON NUMARASI:

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli cep telefon numaranızı (GSM kodunu belirterek) yazınız.

22. TELEFON NUMARASI:

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli telefon numaranızı (alan kodunu belirterek) yazınız (PTT kaydı olması önemlidir).

23. EĞİTİM DURUMU (LİSE TÜRÜ/LISE BÖLÜMÜ/ÜNIVERSITE/FAKÜLTE/ FAKÜLTE BÖLÜMÜ:

Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. Lise türü, lise bölümü, üniversite, fakülte ve fakülte bölümlerini ilgili alandan seçiniz.

24. ÖNLİSANS/LİSANS MEZUNİYET NOTU:

Önlisans/Lisans bitirme derecenizi yazınız.

25. ÖNLİSANS/LİSANS MEZUNİYET TARİHİ:

Önlisans/Lisans bitirme tarihini yazınız.

26. EHLİYET :

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

27. YABANCI DİL BİLGİSİ:

Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.

28. ASKERLİK STATÜSÜ:

Askerlik statünüzü belirten seçeneği işaretleyiniz.

29. TERHİS TARİHİ/SEVK TARİHİNİZ:

Terhis ve sevk tarihinizi gün/ay/yıl olarak işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır.).

30. TERTİBİNİZ:

Tertibinizi yazınız (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır.).

31. TERHİS TARİHİ, TERTİBİ:

Terhis tarihini belirten seçeneği işaretleyiniz.

32. GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET:

Askerlik yaptığınız kuvveti işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır).

33. ASKERLİK YAPTIĞI SINIF VE BRANŞ:

Askerlik yaptığınız sınıfı ve branşı işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır).

34. RÜTBENİZ:

Askerlik yaptığınız rütbeyi işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır).

35. BİRLİK ADRESİ, BIRLIK İLİ:

Görev yaptığınız birlik adresini ve ilini yazınız (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır).

36. TERCİH:

Mezun olduğunuz okul ve bölüm için tarafınıza tercih edebilme hakkı verilen sınıf ve branşları size göre öncelik sırasına koyarak işaretleyiniz (Okul bölümlerinin tercih edebileceği sınıflar TABLO–3 ve TABLO-4’te belirtilmiştir.).

NOT: Adayların mümkün olduğu kadar çok tercih yapmaları kendi menfaatlerine olacaktır.

37. İSTEDİĞİM TERCİHLERE YERLEŞTİRİLEMEDİĞİM TAKDİRDE BAŞKA BİR SINIF/BRANŞA YERLEŞTİRİLMEYİ KABUL EDİYORUM:

Tercihlerinize yerleştirilemediğiniz takdirde (Mezun olduğunuz okul/bölümün TABLO-3 ve TABLO-4’de belirtilen kaynak okul/bölümlere uyması ve diğer şatları taşımanız durumunda) idare tarafından yapılacak yerleştirmeyi kabul ediyorsanız “evet”, kabul etmiyorsanız “hayır” seçeneğini işaretleyiniz.

38. ONAY:

Bilgilerinizi kontrol ederek “Kaydet” düğmesine basınız.

ÖNEMLİ NOT:

1. Açılan son sayfada bulunan ADAY NUMARASI, ADI, SOYADI VE T.C. KİMLİK NUMARASINI gerektiğinde kullanmak üzere mutlaka not ediniz, bir başkası ile paylaşmayınız ve kaybetmeyiniz. Bu maksatla, bu sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

2. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelle” seçeneği seçilerek, güncellenecek bilgilerinizi düzeltiniz. Diğer aşamaları da takip ederek kayıt düzeltme işleminizi tamamlayınız (Aday numaranızın değişmemesi gerekmektedir).

3. Başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımayan adayların başvuruları, online başvuru formunu doldurarak kayıt numarası alsalar dahi, başvuru niteliklerini taşımadıkları tespit edildiğinde geçersiz kabul edilecektir.

ADAY NUMARANIZI KAYBETMEYİNİZ. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

Başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları:

Tel. Nu. : (0 312) 562 11 11

Faks Nu. : (0 312) 411 60 50

TABLOLAR

 

TABLO–1    TEMİNİ YAPILACAK SINIF/BRANŞLAR VE KONTENJANLAR Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–2    FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–3    MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYLARI İÇİN KAYNAK MESLEK YÜKSEK OKULLARI BÖLÜMLERİ (2 YILLIK BÖLÜMLER) Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–4    MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYLARI İÇİN KAYNAK FAKÜLTE VE YÜKSEK OKUL BÖLÜMLERİ (4 YILLIK BÖLÜMLER) Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–5    BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–6    SİLAHLI   KUVVETLERDE   GÖREVLİ   SİVİL  MEMUR  VE  İŞÇİLER İÇİN NİTELİK  BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–7    ERBAŞ/ERLER İÇİN NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–8a  FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI-1     Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–8b  FİZİKİ KABİLİYET VE YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI-2 (AÇIKLAMALAR) Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–9    ADAY BİLGİ FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

 

ONLINE BASVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!