Maliye memurları dertli.!

Maliye memurları adalet ve eşitlik istiyor...
Maliye memurlarından gelen elektronik postayı aynen yayınlıyoruz.

www.memuruz.biz

Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı sadece defterdarlıklardan oluşmakta iken, “5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile Maliye Bakanlığına bağlı kuruluş olarak Gelir İdaresi Başkanlığı kurulmuş olup, Maliye Bakanlığı taşra teşkilatı, Defterdarlıklar ve Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı Vergi Dairesi Başkanlıkları şeklinde iki ayrı kurum haline getirilmiştir. Aynı Kanuna istinaden de “Gelir Uzmanlığı” kadroları ihdas edilmiştir.
Vergi Dairesi Başkanlıkları kurulurken Defterdarlık personeli olup, gelir birimlerinde çalışan personelin tamamı, Defterdarlık Personel Müdürlüğü çalışanlarının ise yaklaşık yarısı resen Vergi Dairesi Başkanlıklarına kadrolu olarak atanmışlardır.
Vergi Dairesi Başkanlıkları personeli ile Defterdarlık personeli, aynı binada, hatta aynı servislerde beraber çalışmakta, aynı işi yapmakta, özlük ve mali haklar yönünden farklı uygulamalara tabi tutulmaktadır.
Aynı Bakanlık bünyesinde bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı, 2006 yılından bu yana 5 defa kurum içi Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı açarak Vergi Dairesi Müdürlüklerinde çalışan 4 yıllık üniversite mezunu personelinin (şef, memur, vhki, güvenlik görevlisi, şoför, hizmetli) tamamına yakınını (15.000 civarında), sadece yazılı sınav yapmak suretiyle uzman yapmıştır. Ancak; Muhasebe, Milli Emlak, Muhakemat ile Personel Müdürlükleri bünyesindeki Defterdarlık çalışanlarının, Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığına bağlı kuruluş olmasına rağmen gelir uzmanlığı özel sınavlarına girmeleri engellenmiştir.
Ayrıca 2006 yılından bu yana, Muhasebat Genel Müdürlüğü 3 defa Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavı açmış ve toplam da yaklaşık 1000 muhasebe uzmanını, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ise 1 defa Milli Emlak Uzmanlığı Özel Sınavı açmış ve toplam da 400 Milli Emlak Uzmanını atamıştır. Ancak, gerek Muhasebe, gerekse Milli Emlak Uzmanlığına atanan personel, yazılı ve sözlü sınav ile sınav sonrası eğitim ve tez aşamalarından geçerek yaklaşık 1 yılı aşan süre sonunda atanabilmişlerdir.
Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan birimlerden Personel Genel Müdürlüğü ile Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında çalışan personeline, bugüne kadar Uzmanlık Özel Sınav hakkı tanınmamıştır. Hal böyle olunca da kariyer yapmak isteyen personel, Muhasebat ve Milli Emlak Genel Müdürlüğünce açılan uzmanlık özel sınavlarına girmek zorunda kalmış, sınırlı sayıdaki kadrolar için yapılan uzmanlık özel sınavları yeteri kadar ihtiyacı karşılayamadığından birimlerdeki dengeler bozulmuştur.
Diğer taraftan, Milli Emlak, Saymanlık, Personel Müdür Yardımcılıkları ile bunların Şeflikleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrosunda bulunan personel için kurum içi görevde yükselme sınavları düzenli olarak açılmamakla beraber sınav açılması durumunda kadronun çok sınırlı sayıda tutulması, gerek Anayasada gerekse 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile tanınan kariyer yapma hakkına sahip Defterdarlık Personelini mağdur etmektedir.
Bununla birlikte, 26/09/2011 tarihli 659 Sayılı KHK ile Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanlarının unvanı, yeni ihdas edilen “Defterdarlık Uzmanı” olarak değiştirilmiş olup, 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.H.K.’nin 43. maddesi, 659 Sayılı KHK’nin 17. maddesi ile yeniden düzenlenmiş ve bu düzenleme ile Defterdarlıkta çalışan personelin kurum içinden uzman olabilmesinin yolu kapatılmış ve 659 ve 666 sayılı KHK’lar ile Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatının şef, memur, VHKİ ve diğer kadrolardaki personel unutularak mağdur edilmiştir.
Defterdarlık Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılığı kadrolarında görev yapanlar, diğer personel ile aynı servislerde, aynı iş ve işlemleri yaptıkları halde daha fazla maaş almakta iken 666 sayılı KHK ile aradaki maaş farkı daha da katlanmıştır. Bu durum “eşit işe eşit ücret” anlayışına tamamen aykırı olmakla birlikte, çalışanları küstürmüş, çalışma barışını ve motivasyonu ortadan kaldırıp, huzursuzluğu had safhaya çıkarmıştır.
Anayasanın ‘Kanun Önünde Eşitlik’ başlıklı 10. maddesinde; “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”, ‘Çalışma Hakkı ve Ödevi’ başlıklı 49. maddesinde; “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.”, ‘Ücrette Adaletin Sağlanması’ başlıklı 55. maddesinde yer alan; “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.” hükümleri uyarınca personel arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı;
1-Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünde çalışmaları devam eden Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği ile bunun mümkün olmaması halinde kanuni düzenlemeyle yeteri kadar kadro tahsisinin yapılarak, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında (Milli Emlak, Muhasebe, Personel ve Muhakemat Müd.) çalışanların istisnasız tamamının katılabileceği Defterdarlık Uzmanlığı özel sınavının açılmasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini, sınava ilişkin uygulamanın ise Gelir İdaresi Başkanlığının uygulamış olduğu sadece yazılı sınav şeklinde olması,
2- Tüm personelin aynı hayat şartlarına karşı mücadele verdiği, aynı işi yaptığı dikkate alınarak, ücret adaletsizliğinin ve eşitsizliğinin giderilmesi, personel arasındaki ücret farklılığının ortadan kaldırılması hususunda haber ve yayın yapılmasını arz ederim.

Düşük
 
Yüksek Toplam 12 oy
Orhan sevinç tarafından; 14-03-2012 13:14 tarihinde yazıldı...
 
Sayın site yönetimine sorunlarımıza göstermiş olduğu duyarlılıktan ötürü çok teşekkür ediyorum..
ömer aydoğdu tarafından; 13-03-2012 17:42 tarihinde yazıldı...
 
sayın site yöneticileri arkadaşlarımın özverili çalışması sonucu oldukça nazik kimseyi kırmadan,kimseye hakaret etmeden derdimizi bir nebze olsun anlatmaya çalıştığımız bu metni yayınladığınız için şükranlarımı sunuyorum.sesimizi sağır sultan duydu inş üstadlarda duyarda bizleri sevindirirler.umarım başka bir şey gelmez elden.
Murat Ali TANIŞ tarafından; 13-03-2012 12:15 tarihinde yazıldı...
 
Bu yazının hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarım Selim Bey, orhan Bey ve Murat Bey\'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum bununla birlikte bu yazıyı olduğu gibi kamuoyuna yayınlayan sayın site editörlerinede teşekkürlerimi sunuyorum.Sıkıntılarımız ve uğradığımız haksızlıklar biz Maliye Bakanlığı gider idaresinde çalışan memurlar ve idareciler adına artık tahammül sınırlarını aşmış bulunmaktadır. bu sıkıntılarımız bütün platformlarda dile getirilmiş ve son dönemlerde kamuya malolmuş bulunmasına rağmen Maliye Bakanlığı üst yönetimi bu konuda herhangi bir açıklama yapmamaktadır.üzülerek belirtmek isterim ki bu olumsuz süreçten bizlerin olduğu gibi uzun vadede bu konuya duyarsız kalan sayın yöneticilerimiz hatta ve hatta bizden hizmet bekleyen vatandaşlarımızda olumsuz etkilenme durumunda kalacaktır. nasıl mı?KPSS merkezi yerleştirmelerinde Türkiyede ilk % 3 -% 5 lik dilime girenlerin tercih ettiği Maliye Bakanlığı Gider Bölümü artık eskisi gibi talep olamayacaktır.bununla birlikte elinde imkan olan ben dahil çoğu personel gelecek-yükselme-kariyer kaygıları yüzünden bu kurumlardan ayrılacaklardır.ki bu süreç başlamıştır. umuyorum ki sayın idarecilerimiz yöneticilerimiz bu sıkıntıların giderilmesi aşamasında ivedilikle önlem alırlar... saygı ve selamlar...
selim telli tarafından; 12-03-2012 12:39 tarihinde yazıldı...
 
Web sayfasının sayın yöneticileri, biz maliye çalışanlarının sorunlarını sayfanıza taşıdığınız için teşekür ederim...