Memurun ek derecesi neden verilmiyor ?

Memurun ek derecesi neden verilmiyor ?
15.01.2005 tarihinden sonra göreve başlayan veya sözleşmeli statüden memur kadrosuna ataması yapılan ve yapılacak olan memurlar niçin ilave bir dereceden yararlandırılmıyor?
15.01.2005 tarihinden sonra göreve başlayan veya sözleşmeli statüden memur kadrosuna ataması yapılan ve yapılacak olan binlerce memurun yüzde yüz haklı oldukları halde niçin ilave bir dereceden yararlandırılmadıklarını ve basit bir düzenlemeyle sorunun nasıl çözülebileceğini ve binlerce memurun nasıl sevindirileceğini açıklamaya çalışarak okurlarımızdan gelen haklı talepleri gündemde tutmaya çalışacağız. Çünkü, 666 sayılı KHK ile ilave bir derece oldukça önemli hale gelmiştir.

Daha öncede bu konuyu gündeme getirmemize rağmen maalesef sanki karşımızda bir duvar var ve çözüm üretmesi gereken merciler sessizliğini korumaya devam ediyorlar. Tekrardan kaçınmayarak okurlarımızın sesini duyurmak için ve konuyu gündemde tutabilmek adına 5289 sayılı Kanun gereğince ilave 1 derece ilerlemesinden yararlanamayan binlerce memur ve 399 sayılı KHK kapsamındaki sözleşmeli personelin mağduriyetlerini ve bu mağduriyetlerin nasıl giderileceğine ilişkin önerilerimizi açıklamaya çalışacağız.

5289 sayılı Kanunla 15.1.2005 tarihinde görevde bulunan ve ilave 1 dereceden faydalanamayan memurlara 1 derece yükselmesi verilmişti.

Bu Kanuna göre 1 dereceden yararlanacak personelleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1- 399 sayılı KHK\'ya ekli II sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda halen çalıştırılan sözleşmeli personel.

2- 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olan personel.

3- 657 sayılı Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personel.

4- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil)

Maalesef 15.01.2005 tarihinden sonra göreve başlayan bu kapsamdaki binlerce personel eksik düzenleme nedeniyle ilave 1 dereceden yaralanamadı.

Daha önceki yazılarımızda bu düzenlemenin eksik olduğunu ve bu tarihten sonra kamuya giren binlerce memurun mağduriyet yaşayacağını ve madde metninin düzeltilmesi gerektiğini hatta nasıl yazılması gerektiğini dahi belirtmiştik. Gelinen nokta ortada 15.1.2005 tarihinden sonra atanan kapsamdaki binlerce personel ilave bir dereceden faydalanamadı. Bize gelen çok sayıda elektronik posta iletisi mağduriyetin yüksek sesle yükseleceğini göstermektedir.

İlave derece verilmesi talebi yıllardan beri vardır

Yıllardan beri bu ülkede memurlara ek derece verilmesi gündeme gelmektedir. Bunun en büyük nedeni de 1979 yılında verilen \"bir derece\" uygulamasıdır. 1979 yılındaki uygulama sadece görevde olanlara bir derece verilmesini öngörmekteydi. Daha sonraki yıllarda işe girenleri kapsamamaktaydı. Bu uygulama nedeniyle 1979 yılından sonra işe girenler de ayrıca bir derece talebinde bulunmaya başlamıştı. Bu talepler, 1991 tarihli 458 sayılı KHK ile karşılanmış ve yeniden bir derece verilmişti. Ancak, 1979 yılındaki hata 1991 yılında bir kez daha tekrarlanmıştır. Zira madde sadece görevde olanları kapsamaktaydı. 5289 sayılı Kanunla aynı hata yine yapıldı. Bu düzenlemenin eksik olduğunu 5289 sayılı Kanun yasalaşmadan önce hem www.memurlar.nette hem de bu köşede belirttik ama sesimizi kimse duymadı yada duymak istemedi.

Kanundaki eksiklik neydi ve nasıl giderilecekti?

Yukarıdaki maddede de görüleceği üzere daha önceki düzenlemelerde yer alan hata tekrarlanmaktadır. Zira bu madde de sadece görevde olanları kapsamaktadır. Bu nedenle de ilerleyen yıllarda yine aynı talep ortaya çıkacaktır.

Yapılması gerekli olan kanun metnine \"bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunanlar\" ibaresinin \"bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunanlar ve bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonra göreve başlayacak olanlar\" şeklinde bir ibarenin girmesiydi. Ama hala ümit var ve cesur bir Milletvekilinin kanun teklifini bekliyoruz.

Basit bir kanun değişikliğiyle binlerce memurun mağduriyeti giderilebilir

Görüleceği üzere, memurları sevindirmek çok da zor değildir. Yeter ki istensin ve ne yapılması gerektiği bilinsin. Maalesef yıllardan beridir memur sendikacılığı yapılıyor ama memurların hangi mağduriyetler yaşadığı dahi bilinmiyor. İşte memur sendikalarına önemli bir konu, gündeme getirin ve çözüm isteyin. Çünkü, bu talep son derece haklı bir talep ve binlerce memurun beklediği ve çözüm istediği bir talep.

Ahmet ÜNLÜ DEVAMI

Düşük
 
Yüksek Toplam 20 oy
Misafir tarafından; 09-04-2012 00:59 tarihinde yazıldı...
 
Destekliyorum
Misafir tarafından; 04-02-2012 11:37 tarihinde yazıldı...
 
Bir derece = 3 yıl büyük haksızlık yapılıyor
memurabirderece tarafından; 27-01-2012 13:45 tarihinde yazıldı...
 
Bu büyük haksızlık giderilsin artık
PEGAİPANDERMA tarafından; 27-01-2012 10:06 tarihinde yazıldı...
 
Üniversitelerden mezun oldukları asıl bölümlerinin dışında (başta ataması yapılmayan lise matematik,fizik,kimya,biyoloji,...vs öğretmenleri olmak üzere) kendi mesleklerinden çok farklı kurumlarda ve alanlarda yüksek KPSS P-3 Puanıyla GİH Sınıfı Memurluk Kazanmak Zorunda Bırakılanların ve tabii ki bu sınıfın içine girince gördüğümüz tüm ÖnLisans-Lisans-YüksekLisans (özellikle ilk girişte) mezunlarının uğradığı haksızlıkları görün,sesimizi duyun ve artık bir çözüm getirin ey yetkililer ve ilgililer...1)Acilen [color=#ff0000]SINAVSIZ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ istiyoruz. Yetkililer tarafından hemen ilgili yönetmeliğin değiştirilmesi-düzenlenmesi sonucunda çalıştığımız (özellikle ilk girişte ya da sonradan da olabilir) kurumlarda; üniversite diplomamızı aldığımızda almaya hak kazandığımızmatematikçi,fizik,kimyager,biyolog,mühendis,iktisatçı,istatistikçi,kütüphaneci,bilgisayar teknikeri,programcı,laborant ... vskadrolarına , kurumlarda söz konusu unvanın bulunması durumunda sınavsız geçiş yaptırılabilir. Bu kişilerin birçoğu ÖSS+ÖYS+LES+KPSS aşamalarını zaten başarıyla geçmişler.(Kaldı ki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,Tapu Kadastro,..vs ve bazı meslek gruplarındaki uygulamalar ortada.)2)En azından Din Hizmetleri sınıfındakiler kadar \"GİH sınıfı memurların Özlük Haklarının EĞİTİM-ÖĞRENİM Durumuna Göre Düzenlenmesi\"ni istiyoruz.3)[color=#ff0000]En azından, üç dönemlik bir tezli ya da tezsiz yüksek lisans yapan bir kişiye hiç olmazsa 1 DERECE verilmesini istiyoruz.[/color]Tezli veya tezsiz yüksek lisanslıya maalesef sadece 1 kademe veriliyor.4)Yakın geçmişte (2005) tüm memurlara verilen 1 derece hakkından yararlanmayan veya bundan sonra memur olanlar için bu 1 DERECEnin bir an önce verilmesini istiyoruz.[/color]

SON BİR NOT: Aralık2011 toplam gelirim (maaş+döner+performans)=1625 TLEşit işe eşit ücret,enflasyon farkı artışı,diğer düzenlemeler sonrası Ocak2012 toplam gelirim=1578 TL .laMain {background-color: white; border: 1px dotted #DEDEDE; float: left; padding: 2px;} .laContent {float: left;} .laDelete {color: red; cursor: pointer; float: left; font-weight: bold; padding-left: 10px;} .laDelete {color: red; cursor: pointer; float: left; font-weight: bold; padding-left: 10px;} .RFromDetail {margin:5px 6px 3px 8px;padding:0;} .RFromBox {width:50px;}
Misafir tarafından; 22-01-2012 00:12 tarihinde yazıldı...
 
Kesinlikle verilmeli artık. 6 Yıldan bu yana mağduriyetimizi dile getirdiğiniz içi teşekkür ederim