Özel sektör hizmet birleştirilmesi ve yıllık izne etkisi

Devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak özel sektörde veya serbest olarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde değerlendirilmesi 657 sayılı kanunla hüküm altına alınmıştır.


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun \"Tesis edilen sınıflar\" başlıklı değişik 36 ncı maddesinde devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde nasıl değerlendirileceği  aöıklanmıştır.

Memuriyet dışında geçen hizmetlerin değerlendirilmesi, 657 sayılı Kanunun 36/C maddesinde açıklanmaktadır.

Memuriyet dışındaki sürelerin değerlendirilmesi hizmet sınıfına göre farklılıklar göstermektedir.

Memuriyet dışındaki serbest olarak çalışılan veya resmi ve özel sektörde geçen süreler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ve Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ve basınla ilgili kadrolarda çalışanlar için değerlendirmeye tabi tutulurken, memuriyet dışındaki serbest olarak çalışılan veya resmi ve özel sektörde geçen süreler Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışan memurlar açısından değerlendirilmemektedir.


657 sayılı Kanunun 102 ve 103 üncü maddelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 23 nci maddesinde \"Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.\"

 102 nci maddesinde \"Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.\" ve 103 üncü maddesinde de \"Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.\" hükümleri yer almaktadır.

Devlet Memurları Kanununun uygulamada birlikteliğin sağlanması amacı ile yayımlanan 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde hizmet değiminden \"Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması,\" gerektiği açıklanmıştır.


1- Özel sektörde geçen hizmetlerinizin belirtilen şartları taşıması halinde kazanılmış hak aylık derece ve kademenizde değerlendirilecektir.

2- Özel sektörde geçen hizmetler kazanılmış hak aylık derece ve kademede değerlendirilen süreler yıllık izin kullanılmasında da hesaba katılmaktadır.

3- Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışan memurların memuriyet dışı hizmetleri genel olarak değerlendirilmemektedir.

4-Özel sektörde geçen ve kazanılmış hak aylık derece ve kademede değerlendirilmeyen süreler yıllık izin kullanılmasında değerlendirilmemektedir.
Düşük
 
Yüksek Toplam 1 oy
Misafir tarafından; 01-09-2015 07:30 tarihinde yazıldı...
 
14.01.1972 doğ.luyum özelde sigortalı olarak 4940 gün primim var 2010 da diyanete müezzin olarak geçtim.ssk lı olarak çalıştığım günler memuriyette derece kademeye farkı olurmu? veya şuan senelik iznim 20 gün ssk lı günlerim memuriyetten sayılırsa senelik iznim 30 güne çıkarmı? birde ne zaman emekli olurum..
Misafir tarafından; 31-07-2015 16:09 tarihinde yazıldı...
 
Kardesim öncelikle çok tşkr ederim benim elektrik teknisyeni olarak özelde 4200 günüm var 1,. yıldır memurum teknik hiz sınıfinda benim derece kademe fark edermi