PPK: Ekonomide toparlanarak hızlanacağız

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın üçüncü çeyreğinde iktisadi faaliyet ve istihdam verilerinde gözlenen zayıf seyrin kalıcı olmayacağını ve son çeyrekte iktisadi faaliyetteki toparlanmanın tekrar hızlanacağını öngörüyor.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu\'nun 11 Kasım tarihindeki toplantısına ilişkin toplantı özetini yayımladı.

Özete göre, özellikle krediler ve iç talep güçlü bir seyir izlemekte, ancak dış talebin zayıf seyri nedeniyle toplam talep koşulları henüz enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturmuyor.

Ekim ayı itibarıyla yüzde 8,62 olan enflasyonun 5 puanı aşkın kısmının sadece işlenmemiş gıda ve tütün ürünlerindeki fiyat artışlarından kaynaklandığı, söz konusu kalemlerdeki fiyat artış oranlarının zaman içinde kademeli olarak gerileyeceği beklentisi de korundu.

Toplantı özetinde, \"Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde enflasyonun düşüş eğiliminde olacağı, temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin ise orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda Kurul, politika faiz oranının bir süre daha mevcut düzeylerde tutulması ve uzun süre düşük düzeylerde seyretmesi gerektiği yönündeki görüşünü teyit etmiştir\" ifadesine yer verildi.

Özette, artan sermaye girişleri, hızlı kredi genişlemesi ve uyarılan ithalat talebi kanalıyla iç ve dış talebin büyüme hızlarındaki ayrışmayı daha da belirginleştirdiği kaydedilerek, bu durumun cari dengede bozulmaya yol açarak finansal istikrara ilişkin riskleri gündeme getirdiği ifade edildi.

Söz konusu risklerin sınırlanması bakımından, önümüzdeki dönemde zorunlu karşılıklar ve likidite yönetimi gibi ek politika araçlarının daha aktif kullanılabileceği de bir kez daha vurgulandı.

Mali disiplinin önemi

Toplantı özetinde, artan cari açığın getirdiği risklerin sınırlanması açısından \"mali disiplinin\" önemi vurgulandı. Özette, \"Kurul üyeleri Orta Vadeli Program\'ın (OVP) içerdiği perspektifi, bu yönde atılmış önemli bir adım olarak değerlendirmektedir. Kurul, mali duruşun bu çerçeveden belirgin olarak sapması ve bu durumun orta vadeli enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi halinde para politikası duruşunun güncellenmesinin söz konusu olabileceğini tekrar vurgulamıştır\" denildi.

Özette, Ekim ayında tüketici fiyatlarının yüzde 1,83 arttığı, yıllık enflasyonun 0,62 puan azalarak yüzde 8,62 olduğu anımsatılarak, yıllık enflasyondaki azalışta geçen yılın yüksek bazının etkisine işaret edildi.

\"İstihdam artışı tekrar başlar\"

Özette, istihdam koşullarındaki iyileşme devam ettiği ancak işsizlik oranlarının halen yüksek seviyelerde bulunduğu kaydedilerek, Kurul üyelerinin görüşüne ilişkin şunlar aktarıldı:

\"Kurul üyeleri, işgücü piyasası gelişmelerinin üçüncü çeyrek üretimindeki yavaşlama ile uyumlu olduğuna dikkat çekmiş, iktisadi faaliyetteki toparlanmaya paralel olarak yılın sonuna doğru istihdam artışının tekrar başlayacağı öngörüsünde bulunmuştur. Bununla birlikte Kurul, işsizlik oranlarının bir müddet daha kriz öncesine kıyasla yüksek seviyelerde seyredeceği ve birim iş gücü maliyetleri üzerinde belirgin bir baskı hissedilmeyeceği öngörüsünü yinelemiştir.\"

Para politikasının, fiyat istikrarının kalıcı tesis edilmesine odaklanmayı sürdüreceği belirtilen özette, \"Orta vadede mali disiplinin sürdürüleceğine dair taahhütlerin yerine getirilmesi ve yapısal reform sürecinin güçlendirilmesi, ülkemizin kredi riskindeki göreli iyileşmeye katkıda bulunarak makroekonomik istikrarı ve fiyat istikrarını destekleyecektir. Bu çerçevede, OVP\'nin ve Avrupa Birliği\'ne uyum ve yakınsama sürecinin gerektirdiği yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusunda atılacak adımlar, büyük önem taşımaktadır\" denildi.

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!