Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Personel alım ilanına başvurular 13 Mart 2018 tarihinde sona erecektir.


Söz konusu başvurular Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığının "http://personel.idari.erdogan.edu.tr/" web adresinden temin edilecek örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Söz konusu başvurularda ise adaylardan bazı belgeler istenmektedir. Adaylar "Diploma veya mezuniyet belgesi örneği (diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti mutlaka idarece görülecek ve örneği alınacaktır), 2016 KPSS Sonuç Belgesi, Nüfus cüzdanı aslı, (İdarece örneği alınacaktır), 3 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir), Adli sicil kaydı (e-devlet'ten alınabilir), Erkek adaylar için askerlik durum belgesi" belgeleri ile başvuru yapacaklardır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu personel alım ilanına başvuru yapacak olan adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmaları gerekiyor ve Ortaöğretim düzeyinde 2016 KPSS'ye girmiş bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!