Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Son Başvuru tarihi : 28.03.2018
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Öğretim Üyeliğine Yükselt ilme ve Atanma İlkeleri"ndeki esaslar uygulanacaktır.

2- 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesine göre Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, Anabilim Dalını ve yabancı dilini belirten dilekçeleri ne ilave olarak, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.

Duyuru Başlama tarihi

14.03.2018

Son Başvuru tarihi

28.03.2018

NOT:1- -Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen

başvurular geçersiz sayılacaktır.

2-İlan Metni Üniversitemiz Resmi sitesinde yayınlanmıştır. (www.sirnak.edu.tr) 3 -Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

İSLAM

FELSEFESİ

DR.

ÖĞR.

ÜY.

1

3

İslam Felsefesi alanında doktora yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ

DR.

ÖĞR.

ÜY

1

4

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerinin herhangi birinde doktora yapmış olmak.


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!