Son Vergi Affının Genel Çerçevesi

Son Vergi Affının Genel Çerçevesi
Uzun süredir gündemi meşgul eden ve merakla beklenen kamu alacaklarının yapılandırılması ile ilgili basın açıklaması arife günü yapıldı.
Bu hafta içinde TBMM’ye sevk edilmesi beklenen düzenleme ile ilgili herhangi bir taslak metin bulunmamaktadır. Ancak yapılan açıklamalardan hareketle sözkonusu düzenlemenin genel çerçevesini şu şekilde açıklayabiliriz:
1. Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması
Öncelikle vergi ve sgk prim borcu başta olmak üzere il özel idarelerine, belediyelere, TRT’ye, KOSGEB’e TOBB’a, YURT-KUR’a ve Organize Sanayi Bölgelerine borçları olan mükelleflerin borçlarının yeniden yapılandırılması öngörülüyor.
Peki yapılandırma nasıl olacak?
Borcu olan mükelleflerin gecikme cezası, gecikme zammı ve gecikme faizleri silinecek yerine güncelleme oranı yani TEFE/ÜFE esas alınarak yeni borç miktarı tespit edilecek ve peşin ödemelerde de bu tutar ödenecektir. Ancak dileyen mükellefler peşin ödeme yapabilecekleri gibi taksit imkanından da yararlanabileceklerdir. İki ayda bir ödemek şartıyla 12 aydan 36 aya kadar taksitlendirme yapabileceklerdir. Tabi mükellefler borçlarını taksitlendirdiğinde bununda bir külfeti olacaktır. Taksitle ödemelerde; taksitler, ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıda artırılarak tahsil edilecektir.
Taksit süresine göre katsayılar aşağıdaki gibi olacaktır.
Ø 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05
Ø 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07
Ø 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10
Ø 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15
Örneğin 2007 yılında 20.000,00-TL borcu bulunan bir mükellefe 2007 yılından 2010 yılına kadar uygulanan gecikme faizi ve gecikme zammı silinecek, yerine 3 yıllık TEFE/ÜFE ilave edilecektir. Böylece mükellef borcunu taksit yapmadan ödemek isterse anapara borcuna sadece TEFE/ÜFE ilave edilecektir. Şayet mükellef borcunu 6 taksitle 12 ayda ödemek isterse o zaman anapara borcuna ilave edilen TEFE/ÜFE ile birlikte %5 faiz uygulanmak suretiyle tahsil edilecektir.
Tahsilat ile ilgili önemli hususlardan bir taneside kamu alacaklarının, kredi kartları ile tahsil edilmesi imkanının getirilmesidir. Sözkonusu bu uygulama kamu alacaklarının tahsilatının hızlandırılması anlamında yerinde ama gecikmiş bir uygulamadır.
2. İhtilaflı Alacaklarda Durum Ne Olacak?
Sözkonusu düzenlemede mükellefler tarafından açılmış ve ihtilaflı durumda bulunan kamu alacaklarında ihtilafın bulunduğu safhaya göre alacak asıllarının % 50’si veya % 20’si,
• Asla bağlı olmayan cezaların %25’i veya %10’u,
• Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecektir.
3. Matrah ve Vergi Artırımı Yeniden Geliyor
Bize göre düzenlemenin can alıcı noktası matrah artırımı olmaktadır. Çünkü mükelleflerin 2006 ile 2009 yıllarında beyan ettikleri GV, KV, STOPAJ ve KDV matrahlarını/vergilerini artırmaları ve belli oranda vergi ödemeleri koşuluna bağlı olarak bu vergi türlerinde inceleme ve tarhiyata muhatap olmayacaklardır. Yani mükellefler bahsettiğimiz vergi türleri itibariyle matrahlarını/vergilerini artırıcaklar ve böylece 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında vergi incelemesine maruz kalmayacaklardır.
Mükelleflerin büyük bir çoğunluğunun çok avantajlı olan matrah artırımından yararlanmaları demek tüm denetim elemanlarının cari yıl incelemelerine odaklanmaları anlamına gelir ve bu da çok yerinde bir uygulama olacaktır.
4. Stok Beyanı ve Kasa Mevcudunun Düzeltilmesi
Yapılacak düzenleme ile işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan malları ve demirbaşları kayda alma, kayıtlarda mevcut olduğu halde işletmede yer almayan mallar ile kasa mevcutları için düzeltme işlemleri yapma imkanı getirilmektedir.
Mükelleflerin beyan ettikleri bu değerler üzerinden belli bir oranda vergi ödemeleri durumunda herhangi bir vergi ve ceza uygulanmayacağına ilişkin düzenleme yapılarak işletme bilançosunun gerçek duruma uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
Mükelleflere Beyaz Bir Sayfa
Yapılan son düzenleme, her kesimi kapsayacak kadar geniş tutulması nedeniyle toplumun tüm kesimlerini ilgilendirmektedir. Dolayısıyla borç yapılandırması, mükelleflerin ödüllendirilmesi ve gelecekte yapacakları yatırımlar için cesaretlendirilmesi anlamını taşımaktadır. Bu nedenle herkesin bu düzenlemeden yararlanarak kamuya olan borçlarını ödeyip, beyaz bir sayfa ile yollarına devam etmelidirler.

Ziyaretçilerimizden
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!