Sözleşmeli personel mağdur durumda

Sözleşmeli personel mağdur durumda
Sözleşmeli Mahalli İdareler ve İl Özel idaresi Çalışanlarının seslerini duyuruyoruz.

Mahalli idareler ve il özel idarelerinde sözleşmeli olarak çalışanlar adına, haber sitemize gönderilen elektronik postada yer verilen aşağıdaki görüş ve düşünceler kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.

Sevgili Memuruz.biz yetkilileri,

BİZ;

Biz, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 49. Maddesine göre ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’ nun 36. Maddesi’ ne göre, norm kadro karşılığı, istisnasız ‘’tam zamanlı’’ olarak çalışan, mimar, mühendis, avukat, programcı, çözümleyici, tekniker, teknisyen vb. gibi, sayısal olarak çoğunluğu ‘’teknik personellerden’’ oluşan, alanlarında uzman olan, sayısı 16.500 kişi civarındaki ‘’sözleşmeli personel’’iz.

KADRO SÜRECİNDE YAŞADIKLARIMIZ

Sn Başbakanımızın 16 Nisan’ daki Memur-Sen kongresindeki sözleşmelilere kadro verileceği ile ilgili açıklamasından sonra, fazlaca öğretmen arkadaşlarımızın ve fakat bizlerin de yoğun olarak konuyu gündemde tutma çabalarımızın bir neticesi olarak, Sn Başbakan’ a 10 Mayıs 2011 günü Kanal 7’ deki Başkent Kulisi programında sözleşmelilerin durumu ile ilgili soru soruldu.

Sn Başbakan; sözleşmeliler ile ilgili çalışmanın Milli Eğitim Bakanlığı’nda başladığını, sonra Sağlık Bakanlığı’nda da ihtiyaç olduğunu gördüklerini ifade edip, “Sonra dedik ki, sadece Milli Eğitim, sadece Sağlık olmaz, arkadaşlar bunun genelini çalışsınlar. Eğer yetiştirebilirseniz seçim öncesi açıklarız ama yetiştiremezseniz artık seçim sonrası bunun adımını atarız’ dedik. Sözleşmeli personel konusunu da bu şekilde çözeceğiz” dedi.


12 Haziran seçimleri dolayısıyla yoğun seçim programı gündeminde Sn Başbakanımız, seçim programları çerçevesinde 29 Mayıs akşamı Samanyolu Tv’ de ki Özel Gündem programında umutlarımızın tavan yaptığı bir açıklama yaptı;

Devletin hangi biriminde, ne şekilde çalışan sözleşmeli personel varsa hepsinin kadroya alınacağını söyleyen Başbakanımız ; \"yetiştirmeye çalışıyoruz olursa hemen seçimden önce, yetişmezse mutlaka seçimden hemen sonra hepsi kadroya alınacak\" dedi. Başbakan; Milli Eğitim, Sağlık ve bütün alanlarda ne kadar sözleşmeli çalışan varsa hepsinin kapsama dahil olduğunu açıkladı.

632 SAYILI KHK YAYINLANDI

632 Sayılı KHK yayınlandıktan birkaç saat sonra, memurlar.net sitesinde bir haber çıktı. (http://www.memurlar.net/haber/197406/ ) Haberin ana başlığı ise ‘’hiçbir şart yer almadı’’ şeklindeydi. Haberin içeriğinde ise mahalli idarelerin 632 sayılı KHK’ nın kapsamı dışında tutulduğu yazmaktaydı.

Yetkili sendika olan Bem-Bir-Sen’ i aradığımızda, bizlerinde kadroya geçtiğimizi söyledi ve ‘hayırlı olsun’ dedi. Bizler de rahat bir nefes aldık…

Ta ki Sn Başbakanımızın aynı günün akşamı TGRT Haber Tv kanalında mahalli idarelerin kapsam dışı olduğunu söylediği ana kadar.

Sn Başbakanımız daha sonra seçim programı nedeniyle çıktığı, istisnasız bütün televizyon programlarında, 5393’ lü ve 5302’ li sözleşmeli personellerinde seçimden hemen sonra kısa zamanda kadroya geçirileceğini müteakip defalar ifade etti.(LÜTFEN MUTLAKA SEYREDİNİZ)

SEÇİMDEN BUGÜNE…

Seçimden bugüne kadar ise konu hiçbir yetkili tarafından gündeme getirilmedi ve üzerinde hiç ama hiç konuşulmadı.

O gün bugündür bize, bizim neden kapsam dışı olduğumuzu izah eden, bir yetkili kişi olmadı. Sizler şu sebeplerden dolayı bu KHK’ nın dışında kaldınız, denmedi.

Süreç içerisinde, Devlet Personel Başkanlığı 632 sayılı KHK’ nın tebliğini yayınladı.

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/06/20110622-9.htm)

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı’ nın yayınladığı tebliğin rehberini yayınladı.

Rehberde, hiçbir dayanak gösterilmeden, 5393’ lü sözleşmeli personelin kapsam dışı olduğu açık bir şekilde yer aldı.

Bir süre sonra ise grubumuzun çabaları ve Sn. Nazlı ILICAK Hanımın konuyu köşesinde dile getirmesinin neticesinde, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sn.Özer KONTOĞLU tarafından, bizlerin kadro talebinin ‘’KPSS’’ sınavına girmeden atandığımız ve ‘’süreli akit’’ yaptığımızdan dolayı karşılanmadığı açıklandı. Fakat;

632 sayılı KHK ile kadro alan yaklaşık 13 bin çalışan ya taban bir KPSS puanı ile, yada kurum sınavı ile ya da ‘’hic KPSS puanı olmaksızın’’ 4/a memur kadrolarına atanmışlardır. Kaldı ki bizimle ilgili kanunda madde açıktır. KPSS ile ilgili kriterler 5393 sayılı Belediye Kanunu’ na göre çalışanlar için uygulanamaz.

Sn Müsteşar yardımcısının bu açıklamasından yaklaşık 2 hafta sonra ise 653 sayılı KHK ile Diyanet İşleri Başkanlığı, 1000 adet ‘’fahri kur’an kursu öğreticisi’’(gönüllü öğreticiler) ni ‘’sadece ve sadece yeterlilik belgesi ile’’ hic KPSS yada kurum sınavına tabi tutulmaksızın, ‘’yeterlilik belgeleri olmayanların ise 1 yıl icinde yeterlilik belgesi alması şartı kaydı ile’’ 4/b kadrosuna geçirerek devlet memuru olarak atamışlardır.

(http://www.memuruz.biz/sayfa-haber-isim-653-sayili-khknin-getirdikleri-17-09-2011.htm)

Bu durum bile tek başına bizim apaçık mağdur edildiğimizi göstermiyor mu?

EN ÖNEMLİ SORUNLARIMIZ;

Biz mahalli idare sözleşmelilerinin, diğer sözleşmelilerden farklı olarak en önemli sorunumuz, iş güvencemizin siyasi etkileşimlere karşı son derece korumasız durumda bulunmasıdır. Bizler belediye meclisinin kararları ile işe başlayan, ücretleri belirlenen ve işlerine son verilen çalışanlarız.

Bir sözleşmeli belediye personeli, hangi partinin belediye başkanlığını döneminde işe girmiş ise, o partinin elemanı ya da sempatizanı olarak görüldüğünden, zamanla başkanlık değişimlerinde, sürekli acaba korkusu ile yaşamakta ve hak etmediği davranışlara ve zorbalıklara maruz bırakılmaktadır.

Statümüz gereği memur olduğumuz için, büyük sorumluluklar gerektiren milyonlarca liralık ihalelerin hazırlayıcısı, komisyon yetkilisi ve uygulayıcısı olduğumuz halde, hiçbir hukuki güvencemiz yoktur.

Örnek olarak; müteahhitlik yapan bir meclis üyesinin imar ile ilgili bir sorunu, fen işleri bölümünde imarla ilgilenen bir sözleşmeli arkadaşımızın önüne geldiği zaman ki durum, sözleşmeli açısından bir eziyete dönüşebilmektedir. Çünkü sözleşmeli kişinin gelecek yıl kurumda çalışıp çalışmayacağına, imarında sorun olan meclis üyesi, oyuyla karar verecektir. Bu durum her açıdan son derece sakıncalıdır.

Oysa 632 saylı KHK ile devlet memuru kadrolarına atanan diğer personelin sözleşmeleri istisnasız olarak otomatik olarak uzatılmaktaydı.

Bu durumda, mahalli idareler sözleşmeli personelinin kadroya olan ihtiyacı, kadroya geçirilen diğer personellerden çok daha öncelikli bir durumdur.

Diğer önemli sorunlarımız ise, bütün sözleşmeliler gibi görevde yükselemiyor olmamız ve tayin hakkımızın olmamasıdır. Yıllarca aynı görevi yapsak bile kademe atlama, bulunduğumuz yerde yönetici konumuna gelme şansımız hiç yoktur.

Bizler sorumluluk verilen, ve fakat yetki verilmeyen çalışanlarız.

PSİKOLOJİK DURUMUMUZ

Son derece yoğun, stresli ve gelgitlerle geçirdiğimiz belirsizliklerle dolu olan bu üç buçuk aylık süreç, birçok arkadaşımızın psikolojik olarak çöküntüye uğramasına ve sinirlerinin yıpranmasına yol açtı.

Mağduriyet psikolojisi bizleri ve bizlerle birlikte sorumluluğumuz altındaki eşlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi perişan etti. Birçoğumuz artık yaşadığımız hiçbir şeyden zevk alamaz hale geldik ve yüzümüz gülmeye hasret kaldı.

Sürekli yoğunuz ve sürekli yorgunuz. Bilgisayar başında saatlerce oturmaktan bitap düştük, acaba müjdeli bir haber gelir mi diye. Psikolojik durumumuz ciddi anlamda bozulduğu için, iş verimimiz düştü ve agresif insanlar olduk.

Yaşadığımız bu travma sürecindeki belirsizlikler yüzünden, bir çok arkadaşımız, personel bölümlerindeki sorumlular ile yoğun polemikler yaşadılar ve yıl sonu için işten atılacakları tehditlerine maruz kaldılar. Bu durumdaki arkadaşlarımızın yıl sonunda bir kısmının sözleşmelerinin feshedileceği gerçeği, kaçınılmaz bir biçimde önümüzde durmaktadır.

Bunlar yaşadıklarımızdan kelimelerle ifade edebildiklerimizdir.

ÇABALARIMIZ;

Zamanla birbirimizden haberdar olup, bir facebook grubu kurduk. (http://www.facebook.com/groups/sozlesmelibelediyeci?ap=1 )

Kısa zamanda 4 bin 500 kişiye ulaştık

Ayrıca bir de forum kurduk ve paylaşımlarda bulunuyoruz.

(http://www.gormeli.com)

Günümüz sosyal medya iletişim kanallarından birisi olan ‘twitter’ dan da, konumuzla ilgili olarak devlet büyüklerimize ve yazılı ve görsel basına ulaşarak, durumumuzu unutturmamaya çalışmaktayız.

SONUÇ OLARAK;

205 bin kişi kadro alırken, çok daha zor şartlarda çalışan 16.500 kişinin, şartlar her ne olursa olsun kapsam dışı bırakılması, bizlerin gönüllerinde tamiri çok zor yaralar açmıştır.

Doğrusu, bu yaranın sarılması ve tedavi edilmesidir.

Çözülebiliyor ise mevcut KHK ile ya da mevcut KHK’ ya yeni bir madde eklenerek, eğer çözülemiyor ise yeni bir KHK ile bir an evvel bu ayrıma son verilmelidir.

Sürecin uzaması ve bu mağduriyetin giderilmemesi, hiç şüphesiz bizleri daha da yaralayacak ve tedavisi imkansız hale gelecektir.

Bu durum, bizler açısından sürdürülebilir değildir.

‘Gecikmiş adalet, adalet olmaktan çıkar.’

Beklentimiz, eşitlik ve adaletin sağlanması ve mağduriyetimizin giderilerek bizlerin de kadroya alınmasıdır.

En büyük güvencemiz ise Sn Başbakanımızın, ‘Seçimden hemen sonra onları da halledeceğiz.’ sözüdür. Temennimiz Sn Başbakanımızın tüm Türkiye’ yi kucakladığı gibi, bizleri de kucaklamasıdır.

Siz değerli büyüğümüzden istirhamımız, bizlerin sesi olmanız, bizlere kulak vermeniz ve haklı kadro talebimize destek olmanızdır.

Sürç-i lisan ettiysek affınıza sığınır, göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür eder, saygılarımızı sunarız…

 

Sözleşmeli Mahalli İdareler ve İl Özel idaresi Çalışanları

www.memuruz.biz


Düşük
 
Yüksek Toplam 15 oy
kemal tarafından; 10-10-2011 09:28 tarihinde yazıldı...
 
Belediyeci olmayıpta buradan bize ithamda bulunan arkadaşlara..; 3 kere kpss ye girdim.(1999 ve 2010 yılları arasında) ortalama hepsinde 78-80 puan aldım...Bu sınavlarda mesleki bilgi yerine ösym sınav soruları sorulduğu için;;; Yeni mezun taze bilgilere sahip kişilerle yıllar önce mezun olan bizlerin bu sınavlarda ki puan başarısı arasında tabiki bizim açımızdan sıkıntı oluyor..Ama bu sınavlarda memur alınacak mesleklerle ilgili konularda soruda sorulsa şahsım adına ben 100 üzerinden 100 alırım...Bizlere torpillisiniz diyen arkadaşlar yanıltılıyor..buradan saçma sapan yorum yaparak kimse bizleri üzmesin..kadro hakkımızsa zaten gelir bizi bulur...selamlar...
Orhan GEDİK tarafından; 10-10-2011 09:08 tarihinde yazıldı...
 
Biz özelleştirme sonucu kadrosu elinden alınan ve yaklaşık 6 yıldır yarı maaşla çalışan biz 4/clilerle ilgili hiç kimse birşey demiyor.Sadece merak ettiğim nedir biliyormusunuz biz bu vatana ne gibi bir ihanette bulunduk ki bizleri bu şekilde cezalandırıyorlar şu an aldığımız maaşlarla inanın ekonomik olarak batmış durumdayız ve inanın çocuklarımızı okula gönderirken 50 krş harçlık dahi veremiyoruz ve bunun ezikliğini yaşıyoruz.Allah hiç kimseyi gördüğünden geri bırakmasın.Gerçektende çok ama çok zor durumdayız ve Aynı işi yaptığımız arkadaşlarımızdan yarı yarıya az maaş almaktayız bu ne adalete uyar nede hukuka uyar nede insanlığa uyar.Artık gerisi bizi yöneten büyüklerimizin takdirinde İnşallah bu durumumuzu düzeltirler.Biz çok şeyde istemiyoruz sadece ve sadece elimizden alınan kadrolarımızı geri versinler yeter.
Misafir tarafından; 09-10-2011 18:38 tarihinde yazıldı...
 
verin verin herkese kadro verin özel sektörde çalışanlarada memur kadrosu verin onların ne günahı var bi taraftan millet eşşek gibi çalışsın, para döksün kpps yi kazansın zor bela diğeride torpille işe girsin para kazansın sonrada kadro istesin bu ülkede adalet yok arkadaşım
Misafir tarafından; 09-10-2011 00:38 tarihinde yazıldı...
 
Allah razı olsun inşallah bir gün bizde kadrolu oluruz.
erdem tarafından; 08-10-2011 23:21 tarihinde yazıldı...
 
merhabalar memuruz bize teşekkür ederim feryat figanımızı duyduğu için ama esas duyması gerekenler maalesef duymuyor görmüyor açıkcası adaletsizlik yapıyolar hükümetin bu işi kısa vadede çözmiyeceği belli oldu arkadaşlar artık hükümetten ümidinizi kesin derim bence yargı yoluyla aldık aldık yoksa çok zor