Sözleşmeli Personel Ücretleri Açıklandı

Maliye Bakanlığı belediyelerde çalıştırılacak sözleşmeli personelin net tavan ücretlerini açıkladı.

Maliye bakanlığının 7 Ocak 2011 tarihli ve 273 sayılı Genelgesine göre;

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2011 tarihinden itibaren unvanlar itibarıyla geçerli olan net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yeni katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde hesaplanmıştır. Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, anılan madde çerçevesinde 1/1/2011 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2011 yılında ilk defa istihdam edilecek sözleşmeli personel için ekli tabloda gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli tabloda gösterilen tutarlar aşılmayacaktır.

 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde düzenlenmiş olan ek ödemeden yararlandırılmasına ilişkin işlemler ise, 3/1/2011 tarihli ve 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5 inci maddesinin (a) bendi hükümleri dikkate alınarak Maliye Bakanlığının 24.11.2008 tarihli ve B.07.0.BMK.0.19.115708-184/18999 sayılı Genelgesi çerçevesinde yürütülecektir.

 

1/1/2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ENFLASYON FARKI DAHİL ÜCRET TAVANLARI (TL)

TABLO

 

UNVANI

GİH Personeli

Hukuk Müşaviri: 2.417,60

Çözümleyici, Programcı: 1.439,06

Mütercim: 1.339,20

Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi (Yükseköğrenim Mezunu): 1.292,30

Sosyolog: 1.292,30

Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu): 1.257,08

Eğitmen, Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu): 1.246,71

Eğitmen, Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu): 1.230,26

Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu): 1.224,53

Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu): 1.216,31

AH Personeli

Avukat : Kısmi Zamanlı: 776,14      Tam Zamanlı: 1.940,35

Teknik Personel

Mimar, Mühendis: Kısmi Zanalı: 843,30 Tam Zamanlı: 2.108,25

Veteriner:  Kısmi Zamanlı: 787,59 Tam Zamanlı:1.968,96

Şehir Plancısı: 2.108,25

Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Matematikçi, Jeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog: 1.915,64

Arkeolog:1.871,83

Hidrobiyolog, Pilot:1.654,30

Restoratör, Grafiker, Kaptan, Sanat Tarihçisi (Yükseköğrenim Mezunu): 1.651,03

Tekniker: 1.649,98

Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu): 1.641,95

Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu):1.307,43

Teknisyen, Laborant, Ölçü ve Ayar Memuru, Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu): 1307,43                                


Sağlık Personeli

Uzman Tabip: 2.266,71

Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre): 2.004,73

Tabip: 2.002,65

Diş Tabibi:1.815,88

Eczacı:1.734,55

Psikolog, Bakteriyolog, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Sosyal Çalışmacı, Fizyoterapist : 1.661,54

Biyolog: 1.634,38

Veteriner Sağlık Teknikeri:1.580,26

Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim):1.384,01

Ebe, Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri): 1.661,54

Ebe, Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu):1.369,01

Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri):1.622,09

Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu):1.570,93

Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu):1.369,01

Sağlık Teknikeri:1.570,93

Diş Protez Teknisyen, Sağlık Teknisyeni Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu): 1.369,01                                                         
 

www.memuruz.biz

 


kpss
Düşük
 
Yüksek Toplam 1 oy
Henüz yorum yazılmadı!