TCDD\'de Bazi Ünvanlar Birleşecek Maaşlar Artabilir

TCDD Genel Müdürlüğü personeline dönük olarak, ücret artış talebine ilişkin bir yazının Başbakanlığa gönderildiğini daha önce haber yapılmıştı.

Bu TCDD çalışanlarının üyesi olduğu sendikalardan birisi olan Türk Ulaşım Sendikası Başkanlığının konuyla ilgili haberine aşağıda yer verilmiştir:

“21.07.2010 tarih ve 2010/T-28 Sayılı YPK Kararının 6. maddesi ile kurumlara verilen yetki çerçevesinde TCDD’de başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. 

22 Kasım 2010 saat 10:00’da sendikamız adına katılan Genel Başkan Nazmi GÜZEL başkanlığındaki ve Genel Sekreter Habip DOYMAZ, Ankara-1 No’lu Şube Başkanı Yaşar YAZICI’dan oluşan heyete, Personel Dairesince yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunuldu. 

Yapılan sunumda 399 Sayılı K.H.K hükümlerine göre istihdam edilen II. Sayılı cetvele tabii personel ücretlerinde verilen yetki çerçevesinde kısmi iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi elde edildi. 

Söz konusu çalışmalarda 202 unvan üzerinde çalışıldığı,

Bunlardan özellikle Teknik ve İdari pozisyonlardaki ücret farklılıklarının 399 Sayılı K.H.K’nin 26. maddesi çerçevesinde yapılan düzenleme ile minimize edildiği, 

Eğitim düzeyi ile ilgili ise 3 kategori oluşturulduğu (Lise, 2 Yıllık, 4 Yıllık)

Yeni çalışmalar esnasında;

1- Düşük ücret nedeniyle yapılamayan unvan değişikliklerinin yapılması mümkün hale gelecek.
2- Ücret farklılıkları nedeniyle yapılamayan bazı unvanların birleştirilmesi gerçekleştirilecek. 
3- Limanlardaki özelleştirme ( İşletme hakkının devri ) nedeniyle bölgelere nakledilen personelin ücretlerinde yaşanan düşüşler ortadan kalkacak. 
4- Grup değiştirmek zorunda kalan faal personelin bu çalışmalardan sonra ücret kayıpları kaldırılacak. 

- Bu çalışmalarda 158 adet unvan ve toplam 11612 Sözleşmeli Personel ücretlerinde %1 ile %16 arasında artış gerçekleştirilecek. 
- Bu çalışmaların 15 Aralık 2010’dan önce tamamlanması planlanıyor. 
- Çalışmalar 01 Ocak 2010 tarihinden geçerli olacak. 
- Bu çalışmalar sonunda yapılacak Temel Ücret artışları ortalama %3,5 civarında olacak. 
- Unvanları değişecek olan personelin ücret artışları bu çalışmalar ve yönetmelik değişikliği sonunda gerçekleştirilecek.
- Çalışmalarda bazı unvanlarda temel ücret artışlarının grup tavanlarına kadar yapılması konusunda Sendikamızca öneride bulunulmuş, ayrıca ücret artışı yapılmayan unvanlarla ilgili DPB nezdinde girişimler devam ediyor. 

2011 yılında çıkacak YPK Kararında gerekli düzenlemenin yapılması yakın takibimizde olup, gelişmeler hakkında bilgi verilecek.
 
www.turkulasimsen.org.tr


tcdd
Düşük
 
Yüksek Toplam 1 oy
Henüz yorum yazılmadı!