Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden;


Akademik Personel İlanı

(Profesör, Doçent ve Dr.Öğretim Üyesi)

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Dr.Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Dr.Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları; Bölüm ve Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) takım dosya halinde vereceklerdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, başvuruda bulunacak adayların başvuracakları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, Doçentlik Başarı Belgesi, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları (6) altı, doçent adayları (4) dört takım halinde vereceklerdir.

 Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

 Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 NKU.Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların, Özgeçmiş ve yayınlarını ve diğer akademik çalışmalarını puanlama formu formatına http://personel.nku.edu.tr adresinde yer alan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinden ulaşılabilir.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM/

ANASANAT DALI/PROGRAM

KADRO UNVANI

KADRO DER.

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

Çene, Yüz protezleri ve Diş hekimliğinde bağlantı dayanıklılığı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

Matematik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Gömülme Teoremleri üzerine çalışmalar yapmış olmak

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Profesör

1

1

Sebze Yetiştiriciliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Profesör

1

1

Buğdaygiller Familyasında Sistematik ve Morfolojik çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım İşletmeciliği

Profesör

1

1

Kooperatifçilik alanında çalışmalar yapmış olmak

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım İşletmeciliği

Profesör

1

1

Gıda İşletmeciliği ve Pazarlama alanında çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği

Tarımsal Makine Sistemleri

Profesör

1

1

Tarımsal Makine Sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Yemler ve Hayvan Besleme

Profesör

1

1

Hayvan Besleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Çorlu Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Doçent

2

1

Havza Yönetimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.

Resim

Resim

Doçent

1

1

20.yüzyıl Türk Resim Sanatı Sanatıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Entomoloji

Doçent

2

1

Bitki Koruma bilim alanında Doçentlik unvanına sahip olmak. Depolanmış ürün zararlıları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Yemler ve Hayvan Besleme

Doçent

1

1

Hayvan Besleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Postpartum kanamaya bağlı anne ölümlerini önlemek konusunda deneyimli olmak; Postpartum kanama ve Ürojinokoloji alanında yayın yapmış olmak.

Beden Eğit. ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğit. ve Spor Eğitimi

Beden Eğit. ve Spor Öğretmenliği

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Sporda Psikolojik beceriler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Turizm Coğrafyası alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Gelişim Psikolojisi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Psikoloji lisans mezunu olmak. Gelişim Psikolojisi alanında Doktora yapmış, Sosyo Duygusal Gelişim üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak.

Resim

Resim

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Soyut Resim üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Maliye veya Para Politikası alanlarında çalışma yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Temel İslam Bilimleri alanında Doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Farmakoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Tıp Doktoru olmak. Tıbbi Farmakoloji alanında Uzmanlık yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Temel Bilimler

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Türkiye'de Klinik Veteriner Hekimliği uygulamalarında karşılaşılan Deontolojik Etik sorunlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller

Yabancı Diller

Dr. Öğr. Üyesi

5

1

Alman Dili ve Edebiyatı bilim dalında Doktora yapmış, Alman kadın edebiyatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tamamlayıcı Tiroidektomi konusunda çalışmalar yapmış, hayvan deneyleri kullanma sertifikasına sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Enfeksiyon Hastalıkları alanında uzmanlık yapmış olmak. Kök Hücre nakli yapılan merkezde en az 1 (bir) yıl süre çalışmış ve bunu belgelendirmiş olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Gastroenteroloji yandal uzmanlığına sahip olmak.


Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!