Torba Yasa Memur İçin Zorba Yasa!

İddia ediyoruz; Torba Yasada memurlar aleyhine düzenlemeler var. İşte ispatı…

Torba Yasadaki memurlarla ilgili bazı düzenlemelerin memurlar aleyhine olduğunu ve yeri geldiğinde de bunların memurlara karşı hoyratça ve fütursuzca uygulanacağını bal gibi bilmelerine rağmen,

Belki de “bu konjonktürde nasıl olsa bize uygulanmaz, uygulanmaya kalkarsa da hemen devreye birilerini sokar engel oluruz” rahatlığıyla,

Bu düzenlemeleri, hazırlayıcılarından ve hükümet yetkililerinden daha fazla ve hatta onları yetersiz bularak savunmaya kalkanlar ve

Habercilik anlayışları gereği bunları bu şekilde kamuoyuna yansıtmakla birlikte esasen kendi memur çevrelerine dahi savunamayacakları bu düzenlemelere karşı eleştiri getirenleri etkisiz kılmaya çalışanlar olduğu görülmektedir.

Kendi başlarına geldiğinde “bize bu yapılanlar zulümdür zulüm” diye haklı olarak ayağa kalkıp, bas bas bağıracak olanların, şimdi bu düzenlemelerin en hararetli destekçileri olması bizleri hiç şaşırtmamaktadır. Çünkü, “nalıncı keseri hep kendilerine yonttuğundan\" herhangi bir haksızlığıa maruz kalmalarını şimdilik akıl edememekte ve de “keser döner sap döner gün gelir hesap döner\" gibi özlü sözlerimizi unutmuş gözükmektedirler.

Şimdi özellikle bu zihniyettekilere Torba Yasayla ilgili olarak soruyoruz;

1. Devlet aygıtının işleyişini bilmeyen özel sektör çalışanlarının ve serbest çalışan kişilerin, devleti ve kurumları tanımaya yönelik çeşitli eğitim safhalarından geçmek ve belli hizmet yılını doldurmak suretiyle gelinebilen kamu kurum ve kuruluşlarının Müsteşarlık, Başkanlık ve Genel Müdürlük gibi en üst yönetim görevlerine, gökten zembille iner gibi getirilmeleri mümkün olacaktır.

Kamuya özel sektörden ve serbest çalışanlardan üst yönetici atanması memurların lehine midir?

2. 657 sayılı Kanuna göre, disiplin cezaları, fiil ve hallerin derecesine göre; Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme, Kademe İlerlemesinin Durdurulması ve Devlet Memurluğundan Çıkarma şeklindedir.

Getirilmek istenen düzenleme sonucunda, disiplin cezasına konu en hafif bir fiili işleyen ile en ağır fiili işleyen aday memur arasında fark gözetilmeyecek ve görevlerine son verilecektir.

Adaylık süresi içerisinde, disiplin cezalarından herhangi birini alan Aday Memurların görevine son verilmesi memurların lehine midir?


3. Müdür ve daha üst yönetim görevleri ile danışma görevlerinde bulunmakta iken kadroları kaldırılan personel mademki Araştırmacı olarak atanacak o halde bu personel niçin kendi kurumlarındaki Araştırmacı kadrolarına değil de başka kurumlardaki Araştırmacı kadrolarına gönderilmektedir?

Ya da örneğin bir kurumda kanunla yapılan bir değişiklik sonucunda Şube Müdürü kadroları kaldırılırsa ve o kurumda da boş Araştırmacı kadrosu var ise ( ki bu düzenleme sonucunda kurumlara Araştırmacı kadrosu ihdas edilmesi gerekecektir) kadrosu kaldırılan Şube Müdürleri Devlet Personel Başkanlığına bildirilmeksizin kurumlarınca kendi kurumlarındaki Araştırmacı kadrosuna atanabilecek midir?

Kurumu değil de sadece kurumundaki kadrosu kaldırılan memurların çalıştıkları kurum yerine başka kurumlara nakli memurların lehine midir?

4. Memurların kurumlar arası geçici süreli görevlendirilmesi niçin iki farklı şekilde düzenlenmiştir?

İkinci fıkraya göre memurun rızası olmaksızın yapılacak geçici süreli görevlendirmelerin süresi de bir yılda mı 6 ayı geçemeyecek yoksa bir defasında mı 6 ayı geçemeyecektir?

Yoksa 6 ay süreyle başka kurumda geçici olarak görevlendirilen bir memur süresinin bitiminden sonra aynı yıl içinde yeniden geçici süreli görevlendirilebilecek midir?

Bir yılda bir defa 6 ay süreyle geçici süreli görevlendirileceklerse, bu memurların diğer yıllarda da yine bu şekilde 6 ay süreyle başka kurumlarda geçici süreli görevlendirilmeleri mümkün olabilecek midir?

Ya da memurlar memuriyetleri boyunca sadece bir defaya mahsus olarak mı bu fıkraya göre 6 ay süreyle başka kurumlarda geçici olarak görevlendirileceklerdir?

Bu tip geçici görevlendirme için diğerinde olduğu gibi kadro şartı aranacak mıdır?

Bu tip geçici süreli görevlendirilen memurların mali ve sosyal hakları hangi kurumdan ödenecektir?

Dolayısıyla, bu fıkrada yer alan ve memurların rızası olmaksızın başka kurumlarda geçici süreli görevlendirilmelerine imkan sağlayan düzenleme memurların lehine midir?

Hükümet yanlısı, hükümet karşıtı veya yandaş, candaş gibi yaftaların ötesinde,

Sadece kamu çalışanlarından yana taraf olanların ve her aklı selim, vicdan sahibi insanın aklına gelebilecek olan bu soruları, kamuoyuyla paylaşmanın,

Dikkatleri “Memura 1700 TL Ek Gelir Müjdesi” gibi nerden kaynaklandığı belli olmayan ama bir anda tüm haber sitelerince gündeme taşınan safsatalara değil de, bu konular üzerine yoğunlaştırmaya çalışmanın

kaçınılmaz olduğu açıktır.

Tüm bu olumsuzluklarına rağmen TBMM tarafından kabul görerek kanunlaşan Torba Yasanın kamu yararına olan düzenlemelerinin ülkemize, milletimize ve kamu çalışanlarına hayırlı olmasını umar ve dileriz.

 

www.memuruz.biz


4c
Düşük
 
Yüksek Toplam 2 oy
Misafir recep tarafından; 16-02-2011 15:42 tarihinde yazıldı...
 
düşünün arkadaşlar... elemanlarınız var doğru bilgi istiyorsunuz; sırf aynı siyasi görüşe sahip olmadığınız için elemanlarınız size kayıtlarınıza uygun olmayan yalan-yanlış bilgiler veriyor. Siz bu durumda elemanlarınızı değiştirmek isteyemiyor, işlerine son veremiyorsunuz. Bunun yerine pasif görevler veriyor ve dışarıdan çalışkan, işini bilen ve dürüst elemanlar alıyorsunuz. Siz böyle bir işyerinde üst düzey yönetici olsanız ne yaparsınız? Devlet kurumlarında memur hizmetlilere hiçbir iş yaptıramaz, kurum amirleri... çünkü ne de olsa atmak ya da atılma imkansız... atmaya kalksanız araya bir yığın üst düzey yetkili insan girer ve atamazsınız, görev yeri değişikliği yapamazsınız. Adeta felçli durumunu yaşarsınız... tembel ve iş bilmeyen ya da işlerine ideolojisini katan bir elemanla çalışmayı gerçekten ister miyiz??