TURBAY’DAN SABAH GAZETESİ YAZARI ILICAK’A

TURBAY’DAN SABAH GAZETESİ YAZARI ILICAK’A SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE İLGİLİ DÜZELTME MEKTUBU…

TURBAY:

“BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI KONTOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI BİLGİ EKSİKLİĞİ İÇERİYOR…”

“YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞAN PERSONEL 657/ 4B KAPSAMINDADIR”

“BEM-BİR-SEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVASI AÇMIŞTIR”


Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Özer Kontoğlu’nun şahsi görüşlerini içeren ve yerel yönetimlerde çalışan personelin kadroya atanamayacağı iddiasının Sabah Gazetesi Yazarı Nazlı Ilıcak’ın 2 Eylül 2011 tarihli köşesinde yayınlanması karşısında, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Ilıcak’a bir düzeltme mektubu gönderdi.

Turbay mektubunda Kontoğlu’nun yerel yönetimler çalışan sözleşmeli personelin 4/b kapsamında olmadığı yönündeki bilgisinin yanlış olduğunu belirtti ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Maksut Mete’nin Başbakan adına gönderdiği resmi yazı ile Devlet personel Başkanlığı’nın bu konudaki resmi görüşüne ait belgeleri sundu.

Turbay’ın Ilıcak’a gönderdiği mektup şu şekilde:05.09.2011

Sayın Nazlı ILICAK
Sabah Gazetesi Yazarı
ANKARA


Sayın Ilıcak;

2 Eylül 2011 tarihli “Başbakanlık Müsteşarlığı Sorunları Değerlendirdi” başlıklı yazınızda, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Özer Kontoğlu’nun bazı açıklamalarına yer vermiş bulunuyorsunuz. Bunlardan birisi de Sendikamızı ilgilendiren İl Özel İdareleri ve belediyelerde çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi talebine ilişkin açıklamadır.

Sayın Kontoğlu, yazınızda da belirtildiği üzere bu konuya olumsuz karşılık vermiştir.

Sayın Ilıcak;

Sendikamız Bem-Bir-Sen, yerel yönetimler hizmet kolunun 6 yıldır üst üste yetki alan “genel yetkili sendikasıdır”.

Yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personelin sözkonusu kanun hükmünde kararname kapsamı dışında bırakılmasının ardından bugüne kadar geçen süre içerisinde hem bazı yanlış bilgilendirmeler ve yanıltmalar, hem de yoğun bir bilgi kirliliği yaşanmıştır.

Sendikamız yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusunda yıllardan beri yoğun mücadele vermektedir.

Bu mücadelenin en önemli kilometre taşı ise 14 Ağustos 2009 tarihinde Türkiye genelinde 3000 sözleşmeli personelin sendikamıza ulaştırdığı kadro talepli dilekçelerin, yapılan basın açıklaması ile birlikte Başbakanlık’a sunulmasıdır. (İlgili dilekçe ve sunuş yazısı eklidir)

Sayın Kontoğlu’nun köşeniz vasıtasıyla yaptığı açıklamada “Belediye Kanunu\'nun 49\'uncu maddesi kapsamında alınan sözleşmeliler, herhangi bir sınava tâbi tutulmadan, boş olan kadro karşılığında, yıllık akit yapmak suretiyle istihdam ediliyor. 4b kapsamında alınan sözleşmeli personel ise, her şeyden önce KPSS (B Grubu) puan sıralamasına göre istihdam ediliyor ve süreli bir akit yapılmıyor. Bu talep karşılanamaz.” İfadeleri yer almaktadır.

Ancak belediye ve özel idarelerde çalışan sözleşmeli personelden 3 bin kadarının 2009 yılı içerisinde Başbakanlığa sunduğu dilekçelerine cevap da dönemin Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Maksut Mete tarafından, üstelik Başbakan adına Sendikamıza sunulmuştur.

Sayın Maksut Mete imzasıyla Başbakanlıktan Sendikamıza gönderilen cevabi yazıda, il özel idarelerinde ve belediyelerde çalışan sözleşmeli personelin 4/b kapsamında olduğu vurgulanarak şöyle denilmiştir :

Belediye ve il özel idarelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrası kapsamıda istihdam edilen sözleşmeli personel ile aynı kanunun 86. maddesi kapsamında istihdam edilen vekil personelin kadroya geçirilmeleri talebiyle Belediye ve İl Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası Genel Başkanlığı’ndan alınan ve sendika üyesi personelin konu hakkındaki dilekçelerinin (12 klasör) iletildiği ilgide kayıtlı yazının sureti, aynı içeriğe sahip mezkur dilekçelerden birinin sureti ile birlikte ilgisi nedeniyle (DPB, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı) ilişikte gönderilmiştir.”

Yani Başbakanlık’tan sendikamıza gönderilen ve yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personelin 4/b’li olduğu yönündeki bilgi, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sayın Kontoğlu’nun bilgisi ile çelişmektedir.

Sayın Müsteşar yardımcısının bu çelişkili bilgiyi gidermeden “Bu talep karşılanamaz” şeklindeki ifadesini yetkili Sendika olarak kabul etmemiz mümkün değildir.

Öte yandan yine Başbakanlık Müsteşarı Sayın Özer Kontoğlu’nun yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personelin 4/b kapsamında olmadığı bilgisi Devlet Personel Başkanlığı görüşleri ile de çelişmektedir.

Devlet Personel Başkanlığı’da bu konuda görüşlerini şöyle açıklamaktadır:

“5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında, mezkur kanunla düzenlenmeyen hususlar bakımından vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Sözkonusu sözleşmeli personele ilişkin 5393 sayılı Kanu’nda düzenlenmeyen hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümlerin uygulanması gerekmektedir”.

Devlet Personel Başkanlığı’nın konu hakkındaki görüşleri de ek’li olarak sunulmuştur.

Sayın Ilıcak;

Her iki belgeden de anlaşılacağı üzere, yerel yönetimlerde çalışan ve kadro kapsamı dışı bırakılan 14 bin 144 sözleşmeli personel 657/ 4-b kapsamında çalışmaktadırlar ve son uygulama ile son derece büyük bir ayrımcılığa tabi tutulmuşlardır.

Yetkili sendika olarak durumun düzeltilmesi için hem siyasi, hem hükümet nezdindeki yoğun görüşmelerimiz devam etmektedir.

Konu Sendikamız tarafından ayrıca yargıya da taşınmış, kamu çalışanları arasında yapılan bu haksızlığın bir an önce giderilmesi için yürütmeyi durdurma davası açılmıştır.

Konunun köşenizde açıklığa kavuşturulmasının bizler ve üylerimiz açısından son derece önemli olduğunu bir kez daha hatırlatır, bugüne kadar vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkürlerimizi iletiriz.
\"\"

\"\"
Sizden Gelenler
Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!