Tutuklanan memurun emeklilik durumu

Yaş ve hizmet şartlarını sağlayan tutuklu veya mahkum edilmiş bir memur emekli olabilir mi?

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 92 :

"İştirakçilerden Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyruğuna girenlerin (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç) bu Kanunla tanınan her çeşit hakları düşer."

Bu hüküm içerisinde mahkumiyet veya tutukluluk durumları emeklilik talebinde bulunmaya aykırı bir hüküm içermemektedir.

Tutuklu veya mahkum olan bir memur hizmet ve yaş şartını yerine getirmişse  emekliliğini talep edebilecektir.

Kurumların emeklilik taleplerine göre işlemlerini yapması gerektir.


Hizmet süresini tamamlamayan tutuklu veya hapis cezası almış memur 

8 Eylül 1999 tarihinden önce atanmış Devlet memurlarının  25 hizmet yılı, kademeli yaş şartlarını tamamlaması gerekmektedir.

Yaş hesabı da 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmüne göre yapılmaktadır. 

15 Haziran 2002 tarihine kadar olan hizmetler yaş hesabında geçerli olmaktadır.

Bir memurun( erkek) emekli olabilmesi için 25 yıllık hizmetini tamamlaması gerekir. Hizmetin yanısıra yaş grubunu da doldurması gerekir. 25 hizmet yılı olmayan memur emekli olamaz. 5434 sayılı Kanundaki ana kural mutlaka erkek memurun 25 hizmet yılını tamamlamış olması durumunu belirtmektedir.

25 yıldan az hizmeti olan memurun emekli olabilmesi için istisna durum:

15 hizmet yılını tamamlayan ve 61 yaşını dolduran memur emekli olabilir. 
Veya 8 Eylül 1999 tarihinde önce çalışan bir memur bu tarihte 50 yaşını doldurmuş ise 10 yıl hizmet ve 61 yaşını doldurduğunda emekli olabilir. 


5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 31 ve Madde 15 hükümlerinde açıklanan durumlara gore de, bir memur kurumu tarafından görevden uzaklaştırılırsa veya herhangi bir suçtan tutuklanırsa veya gözaltına alınırsa bu memura görev aylıkları 2/3 olarak ödenir ve hizmet süreleri de yarım olarak hesaplanır. 

Mahkumiyet kararı alındığında Kurumuyla kadro ilişkisi resen kesilir.


25 hizmet yılı dolmayan ve/veya yaş grubunu da tamamlamayan memuru Kurumları tutukluluk veya mahkumiyet durumlarında emekliye sevk edemez.

Tutukluluk süresi içerisinde görev aylıkları 3/2 olarak ödenir. Bu süreler yarım hizmet olarak değerlendirilir. Ödenen 3/2 maaşlar geri alınmaz.

Mahkumiyet kararı çıkarsa Kurumu göreve son işlemini yapması gerekir.

Tutukluluk veya mahkumiyet kararı ortadan kalkarsa Kurum memuru eksik ödenen aylıkları öder,

Eksik ödenen primlerini de tamamlar.Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
osman kaya tarafından; 23-05-2015 12:11 tarihinde yazıldı...
 
2000 yılında çalışan sözleşmeli personel veya sözleşmeli memurlara zimmet suçu varmıydı. bana bayağı eskiden biri yok dedi ama kararsız kaldım kesin bilen varsa lütfen yardım. 399 khk ile alınan sözleşmeliler için daha ziyade soruyorum.
Abamüslim tarafından; 14-04-2015 15:38 tarihinde yazıldı...
 
kademeli yaş sonradan çıktı 1999 öncesi işe girenler dava açarlarsa mutlaka kazanırlar çünkü çıkarılan kanunlar geriye dönük işlemez