Vakıflar Bankası hisseleri hazineye devredildi

696 sayılı KHK'nın 6. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, Vakıflar bankasının, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, (A) ve (B) grubu hisselerin tamamı Hazineye devredilecek. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devir bedeli karşılığında eşit tutarda beş farklı vadeli kira sertifikası, ihraç edilecek.
696 sayılı KHK'nın 9. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, Bankada 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışanlarla Banka arasında çıkabilecek ihtilaflarda iş mahkemeleri görevlidir.

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!